Egyiptomi tradíciók és a Felemelkedés

Egyiptomi tradíciók és a Felemelkedés

Szerző : Horváth Zoltán és Száraz György

A világkorszak-váltás, a felemelkedés és Egyiptom kapcsolata

 

Honnan tudjuk, hogy az ősi, spirituális Egyiptom újjá fog éledni és vezérlő szerepet fog betölteni az előttünk álló világkorszakban? Egyáltalán, miért fogadjuk el tényként, hogy a csillagokból sugárzó energiák alapvetően befolyásolják és meghatározzák az emberiség egyes evolúciós lépéseit?

 

Horváth Zoli és a jómagam annak szenteltük az életünket, hogy a magunk szerény eszközeivel elősegítsük az emberek életében a harmónia megteremtését és megtartását. Kutatásaink és képességeink révén bepillantást nyerhettünk bizonyos mélységig az élet rejtett mozgatórugóiba és olyan tudás birtokába kerültünk, amely messze túlmutat az egyéni céljaink beteljesítésén, minthogy a teljes emberiséget érintő változásokról szólnak. A változások sodrását, áramlását és egymásutániságát nevezhetjük Sorsnak, Végzetnek, Isteni Akaratnak, Korszakváltásnak. Nagy Átalakulásnak, Felemelkedésnek vagy bármi másnak, a lényege ettől mit sem változik.

 

A kvintesszencia pedig a következő: a Föld és az Emberek egy olyan kivételes átalakuláson mennek keresztül, amelyre a mostani emberiség életében még nem volt példa. Rendkívüli élet ez ma a földi ember számára, mivel megismerheti a teremtés folyamatait, a saját teremtő nagyságát, s az Univerzum általa eddig ismeretlen erőivel összefogva megélheti ezt a hallatlanul izgalmas, felemelő, spirituális feladatot.

 

A Felemelkedés során egy nagyon mély szellemi érés által most végre megvalósulhat ez az Isteni Terv. A Felemelkedés folyamata egy korszakokon átívelő, jól előkészített processzus, amelynek a következő állomása csak egy nagy váltással valósulhat meg. Ebben sok, ma még az emberiség számára ismeretlen lény működik közre. Ezért a Felemelkedés folyamata nem “belügy”, hanem az egész Univerzumot érintő változás, melyet nemcsak szellemi, hanem fizikai folyamatok is kísérnek a Galaxisban éppen úgy, ahogy az emberekben, valamint szeretett Földünkön egyaránt.

 

Egy egyszerű hasonlattal szeretném érzékeltetni, hogy a csillagok és a különféle planéták hogyan gyakorolnak hatást többek között az emberiségre.

Ahogyan a Földnek, úgy a Holdnak és minden más bolygónak van gravitációs mezője, és mágneses tere. Képzeld el kicsiben, hogy van sok mágnesed (ők most a bolygók), ezek mind más erőterekkel rendelkeznek, és azokat különféle helyzetben lepakolgatod az asztalra. Ahányféle elrendezés, annyiféle mágneses tér rajzolódik ki közöttük.

Ha az asztalon ott lennének elszórva a vas-reszelékek, akkor azok ezt a sokféle elrendezést szépen kirajzolnák és különféle alakzatokat lehetne látni. Amint elmozdítanánk egy mágnest (bolygót) az asztalon, a vasreszelékek azonnal megváltoztatnák a korábbi mintázatot.

Ebből pedig az következik, hogy a planéták és azok mozgásai az Univerzum energiamezőjét is többféleképpen rajzolják fel, s a körülöttük lévő parányi kis vasreszelékeket (pl.: embereket) más-más csoportosításba, elrendezésbe, helyzetbe hozzák. Ennyire nyilvánvalóak ezek a hatások!

 

Voltak népek, akik képesek voltak a csillagmozgásokat matematika alapon követni és fejlődési kronológiákat állítottak fel maguk és a későbbi lelki fajok számára. Ilyenek voltak például a maják. Ők előre látták, miként más kultúrák is, hogy a 2012-es év kozmikus konstellációinak eredménye egy nagy, közel 26 000 éves világkorszaknak a lezárulása lesz, és természetszerűleg egy új éra nyitánya.

 

Most, 2012-ben sok érdekes bolygó- és csillaghatás érvényesül, amely lehetőséget ad a fejlődésre. „Ahogyan fent, úgy lent” – tartja a hermetikus tanítás, vagyis a bolygóállások nagyon is helyzetbe hozzák az embereket, és a körülményeiket. A szituáció tehát adott: érkezik fentről, de a szabad akarattal élve ezt vagy simán átengedi magán az ember, s akkor nem használja ki a lehetőségeit, vagy éppenséggel befelé engedi, hogy belülről hassanak, így felhasználja ezeket a hatásokat a saját szellemi és lelki érésére. De ez már a tudatosság kérdése.

Innentől kezdve már nem hit kérdése, hogy minden egy programozás szerint működik az Univerzumban! Hogyan? Úgy, hogy a csillagok járásának is Ő (A Teremtő) szabott törvényt – ezt Egyiptomban is így tanították, hiszen a félistenek a Teremtő szolgálói. Ezzel a „felső vezéreltséggel” magyarázható, és éppen ezekkel a csillagtörvényekkel válik lehetővé az is, hogy a Földre érkező lélek milyen energiákat tud majd meglovagolni a feladata teljesítéséhez. Ezért éppen egy bizonyos időpontban és nem máskor születik le az ember!  Ténylegesen bele van kalkulálva a leszületése pillanatába, hogy a megélő milyen bolygómozgásokat, és ebből kifolyólag milyen energiahatásokat tud felhasználni a küldetéséhez. Tudniillik, a bolygók járásának már definiálható törvényei vannak, ennél fogva előre kiszámítható, hogy milyen energia-alakzatokat fognak leírni valaki élete során, ami pedig ugyebár a horoszkópkészítés alapja is.

Kijelenthetjük, hogy nem csak az egyes embereknek vannak „horoszkópjaik”, hanem az egyes fajoknak, bolygóknak, sőt bolygórendszereknek is. Aki pedig ezt megismeri, az képes a saját sorsát befolyásolni és tudatosan vezérelni.

 

Tökéletessé válni sokféleképpen lehet, hiszen számos spirituális kultúrának lehet követni a még ma is létező ösvényét, de azt sokan elfelejtik, hogy nem minden út „kompatibilis” minden lélekkel.

Horváth Zolival közösen azon fáradozunk, hogy életre keltsük és alkalmazhatóvá tegyük az ősi egyiptomi tradíciókat a ma embere számára. Az egyiptomi templomok és egyéb szent építmények látható és láthatatlan emlékeit fogjuk vallatóra, mert tudomásunk szerint az előttünk álló új tudati korszak Hóruszé lesz. (Ez természetesen nem von le semmit a többi kultúra jelentőségéből, sőt ha eljön az ideje, akkor azokra is részletesen kitérünk, hiszen Thot a tudás egy részét Kínába, Indiába, Mexikóba, Peruba stb. szállította, illetve a magyar vonatkozások is majd lassacskán napvilágot látnak, ha a Sors úgy kívánja.)

 

Az egyiptomiak azt tanították, hogy a tökéletesedés igazából egy önbeteljesítő folyamat, amelynek során az önbeteljesítő embernek tulajdonképpen az a dolga, hogy feloldja magában a korlátokat. Ergo az embernek nincs más teendője, mint engedni szabadon áramolni lényében az energiákat. Onnantól kezdve az energiák végigjárják a maguk útját úgy, ahogyan kell és a tökéletesedés, mint egyfajta önbeteljesítő folyamat, szinte már-már „automatikusan” végbemegy. Ehhez nyilván az isteni lények nem kis mértékben hozzájárulnak, de arról az embernek csak képzeteik – vallásaik és hiedelmeik – lehetnek, hogyan is teszik ezt.

 

Itt érdemes kitérni arra, hogy a lelki fejlődés mint életfeladat és direktíva nem csak a Földre és az emberiségre vonatkozik, nem csupán az atlantisziakra és az egyiptomiakra vagy más piramisépítő kultúrára vonatkozott, hanem az Univerzumot benépesítő fajok mindegyikére érvényes függetlenül attól, hogy melyik bolygón él.

 

A fejlődés végcélja, hogy minden lelki faj végül eljusson a totális harmónia, a teljes megértés és feltétel nélküli szeretet állapotába, és eggyé tudjon válni a Teremtőjével, a teremtéssel, azzal az Energiával, azzal az Erővel, azzal a Tudattal, amely annak idején létrehozott bennünket. Ebből az is következik, hogy a létező legfejlettebb állapot nem a tudatra ébredés és a megvilágosodás. Itt a földi emberi közegben, a mi háromdimenziós kiterjedésű életünkben, a fizikai síkunkon az, de egy másik bolygón adott esetben lehet ez a kezdő stáció, fogalmazzunk úgy, a „bölcsis” állapot!

 

Így könnyen elképzelhető, hogy más bolygók népei jóval előttünk járnak a fejlődésben. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy láncolatot: ők segítenek bennünket, de őket is segíti valaki, akiket szintén segíti valaki…

 

Az emberiség egyszer már elérte ezt a szintet az egyiptomi korszakban, amikor képesek voltak kapukat nyitni a kozmoszra, így gyakorlatilag bevonzották az égi segítőiket. Az akkori mestereink azok a hozzánk képest szupererővel és szuperhatalommal rendelkező lények voltak, akiket Félistenként tiszteltek, akik segédkeztek a különböző templomok felépítésében és a különböző misztériumiskolák létrehozásában. Annakidején a templomok némelyikében szó szerint lehetett a magasabb rendű lényekkel találkozni. Egyiptomban feljegyezték az evolúciós folyamat lépcsőfokait, illetőleg itt található az a receptúra, amelyből kiderül, miként lehet a legegyszerűbben végigmenni ezen a felfelé íve fejlődésen.

 

Boldog napot!

 

 http://www.boldognapot.hu/cikkek/457/a-vilagkorszakvaltas-a-felemelkedes-es-egyiptom-kapcsolata

2015 - A Jövő Legendáriuma - Ezoterikus és Üzleti Kalendárium

2015 - Szerelmetes Kalendárium

Szólj hozzá!