Óriások már pediglen voltak :)

Óriások már pediglen voltak :)

Mostanában sok mesét olvasok a fiamnak  🙂  és az óriás téma nálunk mindennapossá vált. Találtam is pár jó írást és a számomra legelgondolkodtatóbbat közkincsé teszem  🙂

Persze ráleltem videókra is – abból is közreadok egyet.

Aki nem hiszi, járjon utána 🙂
ÁDÁM, ÉVA ÉS AZ ŐS-SZÜLŐK

Ádám- Éva mint ősszülők elméletet a tudós társadalom igyekezett háttérben tartani, több kevesebb sikerrel, a géneredet kutatása mégis előtérbe került. A tudósok kiválasztották a DNS egy alkotóelemét analizálták, hogy kiderüljön melyik elem keletkezett előbb. Kiszámították az emberiség első génpárja mintegy 150- 200,000 évvel ezelőtt élhetett az első személy Éva. A kezdetek helyszíne Afrikai aranybányák, /a mai Irak / megegyezik a Sumér feljegyzésekben leírtakkal ahol a feljegyzések szerint, az emberi faj történelme elkezdődött. Az emberi faj ős-szüleink NEFILIMEK anya aspektus, SZÍRIUSZIAK apa aspektus.

Thoth a Melkizedek hagyománnyal egyetértve, hogy fajunk nem 350,000 ezer éve keletkezett, mint Sitchin gondolja, hanem a mai dátumot figyelembe véve 2008- ban: 200,222 éve, tehát kr. e. 198,214-ben született meg. Thoth szerint fajunk első képviselői Dél Afrika nyugati partjainál. Gondwanaföld nevű szigeten éltek fejődtek és formálódtak mintegy 70,000 évig, a fajunk szülőinek tetmagassága 3-4,8 magasak voltak hozzánk képes Óriások.

BIBLIA soraiban ugyanezek olvashatók. Részlet a Genezis 6 fejezetéből:

” Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a Föld színén, és leányaik születének”- / a sokasodásra vonatkozó kijelentés nagy jelentőséggel bír/- “és láták az Istennek fiai, / gondolkozzunk el a többes számon / az Istennek fiai/ ” az emberek leányait, hogy szépek azok és vevének magoknak feleségeket mindazok közül, kiket megkedveltek vala. És monda az Úr. Ne maradjon az Én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test:” / ez sejteti Isten is test/ ” legyen életének ideje 120 esztendő. Óriások valának a földön abban az időben amikor Istennek fiai bémenének az emberek leányaihoz és azok gyermekeket szülének nékik.
Ezek ama hatalmasok, akik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.”

A régebbi BIBLIÁKBAN még tartalmazzák az óriások nevét is. A KERESZTÉNY BIBLIA ” NEPHILIMNEK NEVEZI ŐKET” a szó hangzása olyan mint azé az elnevezésé, amelyet a Sumér iratok adtak meg.

A BIBLIÁNAK mintegy 900 VÁLTOZATA LÉTEZIK A VILÁGON ÉS CSAKNEM MINDEGYIKÜK BESZÁMOL AZ ÓRIÁSOK LÉTEZÉSÉRŐL!

http://youtu.be/B-8bVEIVUh8

ŐK A NEFILIMEK ÉS A SZÍRIUSZIAK

Nefilim anyák amikor az új faj teremtését határozták el, a NEFILIMEK testesítették meg az anyai jelleget. A Sumér iratok szerint hét nefilim nőt választottak ki erre a feladatra. Ezután anyagot vettek a Földől, és vért egy emlőstől, magot egy fiatal Nefilim férfiból aztán az alkotókat összekeverték és a kiválasztott nők méhébe ültették. Az eredeti történet szerint hét ember csecsemő született meg egyszerre, nem csupán Ádám – Éva, ezen kívül sterilek voltunk itt még ekkor nem voltunk képesek a szaporodásra. Nefilimek folytatták a kicsiny emberek nemzését a szaporodás emelkedett, és az embereket a Gondawa szigeten helyezték el. Ha hiszünk a történet állításainak, amely félig sumér és félig Thoth – tól származik, fajunk szülőanyja a Nefilim-, apa pedig a Szíriuszbeli fajtából származik. Ha nem maradtak volna fent bizonyságul sumér ékiratos táblák, mindez hihetetlen lenne, – így is az.
Ám rengeteg tudományos bizonyíték támasztja alá a történet hiteles voltát. Melyekről magunk is meggyőződhetünk, ha elolvassuk a régészti feljegyzéseket, nem a szíriuszi apára, hanem a Nefilim anyára vonatkozólag.

A tudomány nem érti, hogyan kerülhettünk ide. Mi azonban már tisztában vagyunk vele, hogy van egy genetikai “hiányzó kapocs” közöttünk és az utolsó emlős között. Úgy tűnik, mintha a semmiből érkeztünk volna. Azt tudják, eredetünk megközelítőleg 150 – 200,000 évvel ezelőtti időkre nyúlik vissza.

ÁDÁM – ÉVA

Sumér feljegyzések arról számolnak be, miközben az emberi faj aranyat bányászott a mai Irak közelében, az elterülő északi városok rendkívül magas színvonalú hallatlanul szép városokká fejlődtek. Az Őserdőkben épült városokat hatalmas kertek vették körül, sumérek írásai szerint a Nefilimek úgy döntöttek néhány embert áthoznak az arany bányákból, hogy műveljék azokat.

Egy napon Enlil a fiatalabb fivére, Enki /akinek a neve KÍGYÓT jelent/, elment Évához- az iratok ezt a nevez használták, ÉVA – és elmondta neki, hogy fivére azért nem akarja, hogy egyenek a kert közepén álló fáról, mert az a NEFILIMEK- hez hasonlóvá tenné őket. ENKI ezzel elégtételt vett fivérén egy közöttük kirobbant viszály miatt./ Ez a történet ettől is szövevényesebb a feljegyzésben utána lehet nézni/

Enki tehát meggyőzte Évát, hogy egyen a jónak és rossznak almafájáról, amely a sumérek szerint többet jelentett, mint pusztán egy dualisztikus szemléletmódot. Megadta Évának a szaporodásnak lehetőségét is, képességet az utódok világra hozatalára. Éva rálelt Ádámra, mindketten ettek a fáról és ezután gyermekeket nemzettek, akiknek neveit felsorolják a sumér írások.

Nézzük meg ezt a történetet és vessük össze Ádám – Éva történetet mindkét verzióját a sumér és a Bibliában szereplő verziót.

Isten keresztülsétál a kerten, / sétál, tehát testben van / ezt sugallják a genezis sorai, sétál a kertben Ádámot és Évát hívja. Nem tudja, Isten merre vannak? Szólítja őket, és ők jönnek. Nem tudja, hogy ők ettek a fáról, míg meg nem látja őket, hogy megpróbálnak szégyenükben elrejtőzni. Aztán ráébred arra, hogy mit cselekedtek.

Más érdekes dolog, az eredeti BIBLÁBAN – és voltaképpen a többiben – az Isten szó, az Elohim nem egyes, hanem többes számban szerepelt. Lehetséges az, hogy az emberiséget teremtő Isten egy faj volt? ENLIL haragra lobbant, amikor rájött Éva és Ádám evett a tiltott gyümölcsből. Azt végképp nem akarta, hogy a másik fáról, az Életfáról is szakítsanak gyümölcsöt, mert általa nem csak szaporodni volnának képesek, hanem halhatatlanok is lettek volna. Nem tudhatjuk valóban fákról volt e szó, lehetséges valami tudattal kapcsolatos dolgot szimbolizáltak, hogy ezt megelőzze, Enlil eltávolította őket máshová és figyelemmel kísérte a család életét. Ezt a történetet a BIBLIA megszületése előtt 2000 évvel foglalták írásba.

Ádám- Éva idejétől, emberi fajunk két törzsben fejlődött tovább: Egyik ága képes volt a nemzésre, a másik steril volt. Ádám – Éva ága szabadon élt figyelő szemekkel kísérve és szaporodott: a másik steril ága nem nemzett utódokat és rabszolga maradt ezelőtt 20,000 év ezelőtti ideig rabszolga maradt. Ez a törzs 12,500 évvel ezelőtt a vízözön idején teljes egészében megsemmisült.
Négy pólusváltást említünk meg : amikor Gondawaföld, mikor Lemuria, amikor Atlantis elsüllyedt, / ez egybeesik a vízözönnel/ !

A negyedik még előttünk áll !

http://ra9tv5.blogter.hu/276679/fajunk__hianyzo_lancszeme

 

2015 - A Jövő Legendáriuma - Ezoterikus és Üzleti Kalendárium

2015 - Szerelmetes Kalendárium

Szólj hozzá!