Felemelkedés – Arkturuszi prófécia

Felemelkedés – Arkturuszi prófécia

2012. február 29. szerda, 16:26 | Módosítás dátuma: 2012. március 01. csütörtök, 11:19 | Írta: Spirituális UFO-kutató

( Shinzhi Rumi levele Georgi Stankovhoz 2012. február 16-án  – összefoglalás )

 

 

Anyám két hete két jegesmedvét vett észre, melyek aztán mindennap mindenhova követtek minket. Végül elkezdtem kommunikálni velük a harmadik szemem segítségével : a medvék azt mondták, hogy ők az Arkturuszról, az Ökörhajcsár ( Bootes ) csillagkép fő csillagrendszeréből jöttek. Megmutatták nekem a csillagrendszerüket is : egy óriási csillagot láttam három bolygóval, melyek közül az egyik úgy csillogott, mint egy gyémánt. Ezt a bolygót „Kalaanak”-nak hívták, de nemcsak ez, hanem a másik kettő is lakott volt.

Ők, a jegesmedvék azért vannak itt, hogy védelmezzenek és segítsenek nekünk, mikor a pólusváltás végbe megy. Ez 2-3 hónapon belül megtörténik ( január végétől számítva ). Láttam, hogy az Arkturusz folyamatosan sugározza az energiáit a Földre a csillagok által közvetített „intergalaktikus folyosón” keresztül. Ti ( Stankov és köre ) arról gondoskodtok, hogy az arkturuszi energiák döntő szerepet játsszanak a Felemelkedés folyamatában, viszont nem tudlak folyamatosan követni benneteket, így azok az információk, melyeket alábbiakban közzé teszek, számomra teljesen újak.

Egy hatalmas energia kitörést láttam, mely az Északi-sark felé áramlott. Ez az áramlás a jelenlegi Földünket kétfelé hasítja : a „B” Föld olyan lesz, mint az izzó szén, az „A” Föld viszont ragyogó, fénylő bolygóvá válik. Az emberiség felemelkedő része ( az „A” Földön ) be fog lépni az „Aranykorszakba”, és véglegesen megszabadul minden rossz szándékú manipulációtól, szabadon megteremtve a jövőjét a saját elhatározása szerint. Sok csillagnemzettől, földönkívüli látogatótól is kapnak majd segítséget.

Az új sarkcsillag a Vega lesz. Ezután láttam két fénylő kígyót felemelkedni a Földről, melyek egymás körül spirálisan örvénylettek, mint az ayahuasca szőlő szára ( http://www.singingtotheplants.com/what-is-ayahuasca/ ), majd összekapcsolódtak a Vegával. Ezen csillaghoz horgonyzó energiákat a Föld ezután még hosszú ideig kapni fogja. A Vega a Lant ( Lyra ) csillagkép fő csillaga…

…Az elmúlt éjszaka az a sugallatunk támadt, hogy kimenjünk a tisztásra, ahol anyám egy bíbor-fehér lángokkal körülvett piramist vett észre, mellette két medve volt látható. Ez a piramis egy portálként, csillagkapuként fog aktiválódni, ha eljön ennek az ideje. Ezeknek a medvéknek fekete-szürke gyöngyszínű, gömb alakú űrhajójuk volt.

Nekünk ( az emberiség felemelkedő részének ) az inkarnációs tervünk már befejeződött. Az archetipikus bolygói energiák már nem aktuálisak számunkra. Az asztrológiai születési képlet sem érvényes többé. Minden háromdimenziós tudatformáló tényező elavulttá vált. Nincs több keresnivalónk itt. Rajtunk múlik tehát az is ( mármint, akik felemelkednek ), hogy a pólusváltás utáni Új ( 5D-s ) Földön folytatjuk-e az életünket vagy továbbhaladunk a csillagokig. Az Arkturusz-rendszer ehhez egy választási lehetőség.

( Megj : valószínűleg a sok milliónyi csillagmag közül sokan a saját csillagrendszerükbe térnek hamarosan vissza! )

Az arkturuszi medvék azt mondták, hogy ne aggódjunk a természeti katasztrófák vagy az anyagi helyzetünk miatt, mert vigyáznak ránk és mindenre figyelnek. Ugyanakkor el ne felejtsük, hogy az Új Valóságban minden lehetséges! Amiről valaha is álmodtunk, az realitássá fog válni egy magasabb dimenzióban. A választási lehetőségek végtelenek…

…Az arkturusziak nagyon tevékenyek az egész Föld körül, mivel a bolygónk csillagkapui olykor nem funkcionálnak megfelelően. Most egy portált nyitottak február 10-11-én is, hogy az embereket még érzékenyebbé, még elfogadóbbá tegyék a magasabb energiájú rezgésekre…

…Az arkturusziak reprezentatív részét képezik a (Galaktikus ) Tanácsnak, amely felöleli a magasabb dimenziós világok sokaságát is. Az arkturuszi munka meghatározó eleme, hogy mérnöki módon hozzák létre a kísérleti lakóhelyüket, kutatóbázisaikat, melyek lehetnek különböző naprendszerek vagy planetáris életformák megalkotása. Tudni kell azonban, hogy a magasabb dimenziós lények már nem használnak fizikai testet, ők az egész univerzum segítségével hangolják össze és osztják szét az energetikai potenciáljukat.

Van, amikor egy új küldetésre vagy egy új projektre keres önként jelentkezőket a Tanács a hozzátartozó társult világaiból. Így néhány arkturuszi is azért van itt, hogy az új életformák magját elültesse a most felemelkedő Új Földön. Ők, ha Arkturusztól a Naprendszerig akarnak utazni az űrhajóikon, azt galaktikus országút-hálózatot használják, amely a Nap kapuján át ( a 4. dimenzió felső oktávjától a 3. dimenzióig ) vezet ide.

Mikor legutóbb a fénytestemben az Arkturuszi gyémántfényű bolygón, a Kalaan-on jártam, ott először egy nagyon megnyerő kinézetű, fiatal, sugárzóan kék szemű, vöröses szőkés hosszú hajú hölgy üdvözölt, akinek Aliin volt a neve. Először körülvezetett a bolygó azon szigetén, ahol lakott. Megközelítőleg 200.000 lakosa van a Kalaan-nak ( Megj : ezt az adatot valószínűleg félreértelmezte a szerző, mert a Galaktikus Tanács központi bolygóin – eddig tapasztalatok szerint – legalább 2-3 milliárd fő a lakosság stabilizált létszáma, és ennél jóval kisebb létszám csak olyan  bolygókon vagy holdakon van, ahol a Tanács megfigyelőbázisokat tart fenn. ) , ez a bolygó a művészetek, az ismeretszerzés és a környezetfejlesztő mérnöki tudományok ( egyik ) központja. A Kalaan főleg vízzel borított bolygó, melyet egy-két évvel ezelőtt, mikor álmomban fénytestemben repülve ott jártam, már megtapasztaltam. Ekkor trópusi növények magjait ültettem el a szigeten, majd állatokat honosítottam meg ott, megelégedéssel látva, hogy mennyire jól boldogulnak az új környezetükben. ( Megj : valószínűleg a földi növények-állatok áttelepítéséről van szó. )

Kalaan lakosai 2000 évig is elélnek. Aliin maga 300 éves volt, de úgy nézett ki, mint aki még csak a huszadik életéve körül jár. Apja mikrobiológus volt, anyja pedig környezetfejlesztő mérnök. Mindkét szülője 30 év körülinek nézett ki, holott legalább 1000 évesek voltak. Az oktatás itt nem elkülönített intézményekben folyik, hanem főleg otthon. A főbb ismereteket a szülők adják át, a gyerekek pedig ezt játékosan sajátítják el, miközben a tanulási idő legnagyobb részét a szabadban töltik.

Aliin városa közepén egy nagy méretű kristályoszlopot is mutatott nekem, mely egy vizet cirkuláló medencében helyezkedett el. Ennek az oszlopnak hasonló a szerepe, mint nálunk a nyilvános könyvtáraknak, azzal a különbséggel, hogy ez nem raktározza a sok adatot, hanem antennaként veszi fel olyan módon, hogy maga az Arkturusz csillaga sugározza ide a kódolt fényinformációit az oszlopba. Ezen információ kibontása és megértése pedig csak azoknak lehetséges, akik a fej-szív fókuszukat már egyensúlyba hozták.

Nem sok ember tartózkodik jelenleg a Kalaan-on, mivel – ahogy ezt nekem Aliin szó szerint mondta – : „Elmentek a csillagokba dolgozni”. Viszont akik ott maradtak, még a tapasztalatok hiányával és bizonyos félelemmel rendelkeztek az intenzív földi valóság iránt, ezért Aliin meg néhányán hozzá hasonló kalaani a bolygójukon való tartózkodást választották. Ehhez a bolygóhoz, mivel az Arkturusz-rendszer egy magas dimenzióhoz tartozik, a sötét hatalmak nem tudnak hozzáférni és nem tudnak ilyen szintig felemelkedni.

Aliin-t, aki hozzám képest egy fiatal lélek, nagyon érdekelte minden földi dolog : növények, állatok, földrajz, történelem, ételek stb. Így sokszor kellett elmagyaráznom neki olyan dolgokat is, melyek nem részei az ő arkturuszi realitásának. Legfőképpen olyan földi érzelmi koncepciókat kellett részletezni, mint pl. a „halál” vagy a „féltékenység”.

A kaalaniak azt mondták, hogy nagy számú magasabb dimenziós lélek inkarnált a Földre most az Utolsó Időkben, jóllehet – vagy éppen a megtapasztalás végett – eddig ők még sohasem inkarnáltak a 3D-be. A Föld most egy nagyon speciális „tréning-bolygó” a lelkeknek. Egyetlen inkarnáció pedig a jelen korunkban azt jelenti, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok tapasztalatot lehet szerezni. Ilyenkor a lehúzó materiális környezet bizonyos szempontból kívánatos, mivel máskülönben a tapasztalatok erős érzelmi hatással nem járnának együtt és az egész földi lét dualisztikus drámája sem lenne hangsúlyos, melyeket a magasabb dimenziókban már elavultnak tekintenek. Azaz tömören összefoglalva : ha nincs szenvedés, akkor nincs nyereség sem.

Azok a lelkek, akik korábban már 3D-s szintet megtapasztalták, azért jöttek önként a Földre, hogy megtudják, meddig képesek elmenni a béketűrésben, viszont olyan lelkek, akiknek még kevés vagy semmilyen 3D-s tapasztalatuk sem volt, csak legfeljebb elképzelni tudják a kialakuló helyzeteket az érzelmi-mentális kivetítéseiken keresztül. Az ember tehát nem szerezhet addig valós érzelmi tapasztalatot, amíg személyesen bele nem nő egy drámába! A drámai helyzetbe való “átugrást” pedig a DNS változása, a memória-transzfer bizonyos átváltozása biztosítja. Az emberi DNS e képessége miatt egy páratlan ökológia kísérlet mehet végbe a Földön. Ezen értékes DNS-állományt pedig egykor földönkívüli biológiai mérnökök tervezték meg, hogy „stratégiai készlet” legyen – ha lehet így mondani – ilyen tapasztalatok számára.

 http://spiritufo.ditro.hu/

 

2015 - A Jövő Legendáriuma - Ezoterikus és Üzleti Kalendárium

2015 - Szerelmetes Kalendárium

Szólj hozzá!