Egyiptom igazi arca…

Egyiptom igazi arca…

A piramisokkal kapcsolatban mindig azt kérdeztük, hogyan épültek.  Nem az a lényeg hogyan – hanem hogy miért.   Ha tudjuk miért a hogyan kérdése eltörpül.

   Az egyiptomiak fogalmi gondolkodása szimbolikus jellegű volt, a fordítások komoly grammatikai szabályokon nyugszanak.  A keresztény, muzulmán és zsidó vallások alapja az egyiptomi vallás.  A racionalista kutatók segítettek eltorzítani Egyiptom történetét azzal, hogy tagadják a görögök előtti tudomány és filozófia létezését annak ellenére, hogy a nagy Görög gondolkodók egyiptomban találták meg válaszaikat.  Mindez hibás képet alakított ki az egyiptomi kultúráról.  Az ősi egyiptomiak összefüggő, logikus, racionális módon értelmezték az univerzum törvényeit, folyamatait és céljait. Az egyiptomiak épületeiket olyan matematikai pontossággal építették, hogy a nagy piramis öt hektáros alapján csupánk 8 milliméteres eltérés található.  A modern technika ezzel szemben, legkevesebb negyven milliméteres eltéréssel tud dolgozni. Tudós papjaik megállapították a bolygók pontos méreteit és a naprendszer mozgását.  A periódikusan ismétlődő katasztrófákat előidéző kozmikus ciklusokkal kapcsolatos tudásukat nem lehet egyszerű mítoszként elkönyvelni.
Az emberiség nagy fejlődést vitt végbe a földön.  Néhány tudós pap előre látta a közelgő katasztrófát (Atlantisz papjai) és felkészült a túlélésre.  Nekik köszönhető az egyiptomi tudás hirtelen, előzetes fejlődés nélküli fellendülése.  Ezek a bölcsek létrehoztak egy zárt papi kasztot és úgy szerveződtek, hogy utódaik évezredeken át tartó fejlődési folyamaton vezessék végig népüket.  Ők a Hórusz szem misztérium iskola papjai voltak. Ők voltak a tudás őrzői.  Az életről, mint spirituális fejlődési folyamatról alkotott elképzelésük, melynek során a szinte állati lényből szuper ember válik, kijelölte az utat az egyiptomiak számára.  A fejlődésről, mint a tudás evolúciójáról alkotott elképzelésük felbecsülhetetlen értékű a nyugati emberek számára, akik leginkább az anyagi jólét megszerzését tekintik fejlődésnek.
A misztériumok iskolája felgyorsította néhány kiválasztott fejlődési folyamatát. Tudáshoz juttatták őket, hogy megértsék azt a kettős világot amelyben élünk.  A szélsőséges ellentétek a fény és a sötétség, a félelem és a szeretet ellentétének a világát.  Képesek voltak megérteni, hogy különböző életeiken keresztül, szabad választásuk eredményeképpen megtapasztalják ezeket a szélsőségeket, össze tudják hasonlítani őket és megtudják, hol az igazság.  A papok azt tanították, hogy mi vagyunk Isten gondolata és képesek vagyunk megteremteni a saját gondolatainkat.

A teremtést egyetlen, Isten tudatos tettének tekintették.  Tanulmányozták magukat, hogy megtalálják őt.  Rájöttek, hogy különféle tulajdonságai vannak.  Mindegyiknek adtak egy nevet és egy szimbólumot, hogy könnyebben tudjanak utalni rájuk. ( Tehát téves az a következtetés, hogy az egyiptomiak több Istent imádtak.  Egy Istent imádtak, csak ezen egy Isten különböző tulajdonságainak, különböző neveket adtak.  Az Istennek is vannak különböző tulajdonságai ahogy nekünk is, de ettől még egy és ugyanazon az Isten, ahogy mi magunk is, különböző tulajdonságainktól függetlenül. )  Atum- nak nevezték a még nem nyilvánuló Isten tulajdonságát

 1

 amikor még nem teremtette meg a  világegyetemet.  Ptáh- nak nevezték az Isten kreatív tulajdonságát, amely, amikor kifejezi akaratát, megteremti az univerzumot.   Amon- nak nevezték az Istennek azt a tulajdonságát, amely szabaddá teszi az embert, hogy saját agyában a saját képére és kedvére teremtsen. Ebből az elképzelésből hozták létre az élet virágát, az Isten szent mozgásait.  Ez látható az abydoszi Osiris templomban.

2

Az egyiptomiak szemében az ember azért születik újjá a földön, hogy eldönthesse hogyan viselkedjen az élete során felmerülő helyzetekben.  Az eredmények összehasonlításával, tanul és fejlődik.  A legfontosabb tehát a tett, a szó. A tett amely eredményeket és ezáltal fejlődéseket eredményez.  A nyelv azért létezik, hogy közölje a cselekedeteket.

Imhotep és munkássága

 

3

Saqqara ( szakkara) az első megtestesülése annak a magasan fejlett tudásnak, amellyel a Hórusz szem misztérium iskola papjai rendelkeztek. Romjai ma is állnak.

4

 

A nagy özönvíz után itt épültek piramisok.  Ekkor használtak először méretre szabott kőtömböket.  A történelem első vallásos szövegeit itt vésték fel hieroglifákkal a falakra.

Egy hatalmas föld alatti komplexumot építettek ide, mely tizenkét emelet mély volt, kamráit és folyosóit pedig az ember által elkészített, első égetett kerámia csempék díszítették.

Ezekben a kamrákban több mint negyvenezer alabástrom tálat,

5

vázát és csészét találtak. Vajon mire szolgáltak és vajon miért dolgoztak olyan keményen, hogy harminc méterrel a föld mélyén alagutakat, kamrákat és termeket építsenek?  Hogyan világították meg ezeket a termeket, miközben feltették a falakat díszítő csempéket?  A felszínen található épületek vajon miért olyan hatalmas tömegű kő építmények, melyeknek látszólag semmi hasznuk sem volt?   Miért vájt ki és mozgatott meg egy négymilliós látszámú társadalom, több mint egymillió tonna követ, hogy megépítsen egy kifinomult építészeti komplexumot?  Miért készítettek gondosan megmunkált véseteket, oszlopokat és domborműveket csak azért hogy kidíszítsenek egy olyan homlokzatot, amely mögött nincsen semmi? Hogyan tudott egy magasan fejlett új technika megjelenni egy ilyen racionálisan megmagyarázhatatlan dologgal együtt?  Saqqara Egyiptom egyik legnagyobb rejtélye. Története a leghihetetlenebb válaszokat fedi fel, kezdve a sokoldalú géniusszal, a fantasztikus emberrel, a komplexum építöjével és az építés irányítójával.

Az építész, Imhotep nevének jelentése: Aki békében közeledik. Ő volt a Hórusz szem iskola főpapja, aki fontos szerepet játszott az emberiség történelmében.  A harmadik dinasztia korában  Krisztus előtt 28OO körül uralkodó Djoser ( Dzsószer) fáraó

6

építésze és kancellárja volt.  Imhotepet akit a Memphisi hagyomány Ptáh Isten fiaként tisztelt, az írnokok védőszentjének tartották.  A róla készült szobrok egy része egyszerű emberként egyszerű papi ruhában ábrázolják. Ő volt az építészet atyja.  A fától és a napon szárított agyagtéglák használatától, eljutott a méretre szabott kőtömbökig.  Ő tervezte az első olyan oszlopokat amelyekre lótuszvirágokat faragtak.  Saqqara építészeti harmóniája és a legkifinomultabb díszítések bizonyítják mesteri szakértelmét. Ő volt az emberiség történetének első, Isteni rangra érdemesült orvosa.  A világűrrel, az idővel, a térfogattal a betegségek természetével, Isten létezésével és a halhatatlansággal kapcsolatos gondolatoknak szentelte magát.  Megfogalmazta az egyiptomi civilizáció fogalmi alapját, egyebek között a tudat fejlődését, az igazság és az igazságosság a harmónia és az egyensúly a Maat ( mát) felé.  Platón szerint Imhoteptől ered az a történet, amelyet az egyiptomi papok Atlantiszról meséltek.  Asztrológusként és asztronómusként, ő készítette el az első rendszeres feljegyzéseket az éggömbről és az első térképeket a csillagképekről.  Ismerte a nap-éj egyenlőségek tengelyforgását és a korok változását felhasználva ő határozta meg a reveláció állomásait, az egyiptomi civilizáció spirituális fejlődésével. Imhotepet azonban orvosi képességei tették félistenné.  Csupán ötven év telt el halála után, amikor Mükerinos fáraó templomot építetett a tiszteletére

Temploma zarándokhellyé vált, ahol csodálatos gyógyulások történtek.  A görögök akik egyiptomban tanultak és mindennek új nevet adtak, Esculapio-nak nevezték, hogy hangsúlyozzák orvosi képességeit.  Nevezték Hermes Trismegistos-nak, azaz háromszor nagynak filozófusi és fizikusi tehettségéért és amiért felfedte az univerzum működését.  Imhotep volt az első aki összegyűjtötte a betegségek felismerésével és gyógyításával kapcsolatos tudást.  A pálca amelyre kígyó tekeredik és ma az orvoslás szimbóluma, Imhotep jelvénye volt.

7

Azzal mérte az életenergia mennyiségét amelyet egy ember megtanult feldolgozni.  Tudta melyik idegközpontot vagy csakrát használja az illető, ennek az energiának a feldolgozására és hogy hol van a sejtekben elektromágneses egyensúly hiány.  Úgy gyógyított, hogy megnövelte az aura, vagy a beteg elektromágneses mezőjének rezgési frekvenciáját.

8

Visszaállította a csakrák egyensúlyi állapotát, hogy ismét ellássák a beteg szerveket életenergiával.  A pálcában két kígyó találkozik a hét csakránál, a gerincen lévő hét idegközpontnál amely felfogja és szétküldi az energiát.  A két kígyó az univerzumot létrehozó két ellentétes mozgást és elektromos pólust jelképezi.  A két kígyó egy ellentétes töltésű részecske párokból álló energiaoszlopot fog közre.  A részecskék semlegesítik egymást.  Ez az egyetlen módja a megvilágosodásnak.  Ez jelképezi a kundalinit az életerőt, amely felfelé kúszik a gerincoszlopon.  Ez a tudás mára elveszett, de a forma továbbra is a gyógyítást szimbolizálja.
Azok a kísérletek amelyekben elektromos tekercsként használták ezt a formát, azt derítették ki, hogy rejtélyes tulajdonságokkal bír.  Amikor elektromosságot vezetnek bele, nem keletkezik elektromos mező, bár minden frekvencián és hullámhosszon rezonál.  Az egyiptomiak radioelektronikus jelek kibocsájtására és fogadására tudták használni.  Az ébesz papiruszból tudjuk, hogyan vegyítette Imhotep az orvoslást és a varázslatot.  Receptjei és gyógyító formulái tele voltak imádságokkal és varázsigékkel.  Úgy vélte hogy az orvostudomány nem tud gyógyítani a szavak energiája által közvetített erő nélkül.  Tanításai nemzedékről nemzedékre, évezredeken keresztül titokban öröklődtek.  Az ő tanai képezik a Gnosztikusok, a Templomosok, az Illuminátusok, a Rózsakeresztesek és a Szabadkőművesek tudásának alapját.  A Görögök e tanokat, Hermészi elveknek nevezték. Imhotep számos papiruszon és agyagtáblán hagyta őket az utókornak.  Egyik tanítása szerint a világegyetem Isten elméjében létezik és minden ember ezeknek a gondolatoknak egyike, de egyúttal maga is képes a gondolkodásra.  A valóság egy nagy rendszer, melyben minden kapcsolatban áll egymással és tudattal bír.   Imhotep tanító volt a hieroglifák írását és kőbe vésését is tanította és ezzel létrehozta a történelem első vallásos szövegeit.  Imhotepet Thoth-al az Isteni elvel hozták összefüggésbe, akit egy Íbiszfejű ember, az Isteni ige, a szavak teremtője jelképez.

9

Kétségtelen, hogy Imhotep különleges lélek volt. Idővel alakja mítosszá vált és különféle neveken az Istenséggel azonosították. Thoth, Merkur, Eszkulápiusz, Hermész Triszmegisztosz, a háromszor nagy.
A Hermészi kifejezés a titkos bölcsesség szinonímájá vált, amely egykor a Hórusz szem papjait foglalkoztatta.  Ezek egyik főpapja volt Imhotep, aki békében közeledik.  Imhotep volt az, aki eldöntötte hova építsék Saqqarát.  A komplexum a keleti 31. és 32. hosszúsági fok, valamint az északi 29. és 3o. szélességi fok közötti területen található.  Az elkövetkező négyszáz évben csak ezen a helyen építettek piramisokat egyiptomban. Ez egy sivatagi terület Kairo-tól 14 kilométerre délre, Memphis korábbi fővárosa mellett.  A legdélebbre fekvő piramisok Meidum-ban, Hawara-ban és El-Lahun-ban vannak.  Abu Rawash-ban található a legészakibb piramis.  Ez a plafon egészen Giza-ig nyúlik, 5o méterrel magasabban áll a folyó szintjénél, ami biztosította hogy a folyó ne árassza el a föld alatti helyiségeket.  Ezeken a helyeken nyolc kissebb piramis található, amelyek a 4. 5. és 6. dinasztia alatt épültek.   A bolygó elektromágneses mezejének egyik fő csomópontján helyezkednek el, ott ahol a Föld energiáját a legjobban ki lehet használni arra, hogy egy kőtömb rezegni kezdjen.  Ez az a hely, ahol a bolygó legerősebb elektromágneses jelei előfordulnak.  Itt található a bolygó egyik csakrája. Ezen a helyen halad át a földáram, a földnek az a negatív töltése amely az életenergiát hordozza.  Itt van az úgynevezett Ley vonalak nagy csomópontja ahol a kvarc kristályban gazdag kőtömeg, molekuláris surlódásának eredményeképpen, rezgés közben negatív statikus energiát hoz létre.  Itt a levegőt négyzetméterenként 5oo voltos pozitív töltésű áram hatja át, ami ötszöröse a szokásosnak.  Ez egy olyan hely a bolygón, amely növeli az Imhotep által épített piramis energetikai hatásait.  Saqqara elhelyezkedése alapvetőbb fontosságú volt a piramisnak, mint elektromos kondenzátor használata szempontjából, ugyanis befogta a piramis felszinét borító mészkőlapok kvarckristályaiban lévő pozitív energiát.  Saqqara a temető mai elnevezése az Óegyiptomi Szokkarisz név átvétele.  Szokkarisz a halottak és mesteremberek Istene, jelképe a sólyom.
Távolról egy nagyon hosszú fal fölött látni lehetett a fehér piramist.  Ez volt az első amelyet hatalmas mészkőtömbökből építettek.  A falat bonyolult domborművek és szemöldökfák díszítették.

 10

Sokkal bonyolultabb építmény mint maga a piramis.  Százharmincezer tonna Turai mészkőből építettek ezt a magas és különleges falat, amely körbefogta a komplexum 15 hektáros területét.  Téglalap formája védte a külvilágban uralkodó káosztól. A fal pontosan észak-déli irányban fekszik párhuzamosan a Nílussal. A fal tíz méter magas volt, mint egy modern négyemeletes épület. Észak-déli irányban 55o méter, kelet-nyugat irányban pedig pontosan ennek a fele, 275 méter hosszú volt.  A fal az első alkotórésze Imhotep quantumgépezetének. Az egész komplexum egy hatalmas kőből készült áramkör volt.  A fal úgy működött mint egy elektromágneses öv, leszigetelte a komplexumot, lezárta és védte az áramkört.  E quantumgépezetnek

 11

nincs szüksége vezetékekre, csak a kövek molekuláiban megtalálható nagymennyiségű kvarckristályra.  A közelben fekvő Turából származó mészkő nagy mennyiségű kvarcot tartalmaz.  A kvarcmolekulák tetraéderekbe rendeződnek.  Ez egyike annak az öt alapformának, ( a Platoni testeknek) melyek rendezik az anyagot.  A bolygó rezgése súrlódást okoz a tetraéderek külszinén és ezzel elektromos töltést hoz létre.

 

A falat alkotó 85 ezer köbméter mészkő hatalmas mennyiségű kvarckristályt tartalmaz és ezek a kristályok óriási erőteret, állandó radio elektromos hullámot hoztak létre.  A fal egy energia befogó komplexum részét képezte, melynek középpontja a 66 méter magas lépcsős piramis volt.

12

A falnak elképesztő alakja van.  Ki és beszögellések vannak rajta, amelyek szabályos távolságokban bástyákat és fedett bejáratokat hoznak létre.  A bejáratokat vertikális domborművek keretezik, amelyek szépséget, szabályosságot és harmóniát kölcsönöznek az egész, szinte ultramodern építménynek.  A falban csipkés oromzatok vannak, melyeket szabályosan elhelyezett lépcsőkön lehet megközelíteni. Ez nem csak az ember első monumentális kőbe vésett műalkotása, hanem építészeti díszítéseket is tartalmaz.  E díszítések pedig olyan szakértelemről és tudásról tanúskodnak, amelyeket később sem haladott túl az egyiptomi civilizáció.  A 15 egyforma kapu közúl csak egynek volt valódi bejárata.  Ez a dél-keleti sarokban állt. Egy keskeny folyosóra nyílt, amelyen keresztül egyszerre csak egy látogató léphetett be.  A spirituális fejlődéshez vezető út, egyéni és át nem ruházható. Senki sem fejlődhet valaki más helyett, ezért léphettek be csak egyenként.  A magas fal a 14 álbejárat és az egyetlen igazi keskeny bejárat úgy tűnik védelmi célokat szolgált.  A lépcsős piramist körülvevő, temenosznak azonban soha sem volt ajtaja az igazi bejáraton.  Az itt alkalmazott technika lezárta a bejáratot a kezdetleges gondolkodású emberek elől, akiknek negatív volt az aurájuk.  A hosszú folyosón és a 48 oszlopból álló oszlopos folyosón egy hatalmas erőtér tette intenzívebbé a látogatók érzéseit.  Ha gyűlölet, félelem vagy bizonytalanság lakozott a szívükben, akkor saját intenzív gyötrelmük akadályozta meg őket abban, hogy belépjenek.
Csak a tiszta szívüek léphettek be a lépcsős piramis területére, amikor ez volt a Hórusz szem misztériumiskola székhelye.  A lenyűgöző oszlopos folyosónak 48 oszlopa van.  Ezoterikus formája megegyezik az emberi DNS formájával.

13

Húsz oszloppár szorosan kapcsolódva a falhoz a nap irányába nézve az energiatengelyen akár a molekula kicsavart spirálja.  A négy pár oszlop a keresztfolyosó végén az embereknek azt a további képességét jelenti, amellyel tárolni, elemezni és feldolgozni képesek az információkat. Teljesen megformált hét méter magas oszlopokat helyeztek el azon építészeti elvek szerint, amelyek évezredekkel később görögországban ismétlődtek meg.  Az oszlopoknak olyan formájuk volt mint egy papirusztekercsnek, mindegyik henger kissé domború volt és a tetején elkeskenyedett, hogy hangsúlyozza az oszlop függőlegességét és megakadályozza hogy távolról úgy tűnjön, mintha megdőlne.  A lépcsős piramis feltárója Jan Philipp Noe is úgy találta, hogy a legtávolabbi oszlopok kissé távolabb álnak egymástól.  Ezzel megnövelték a perspektívát és egy nagyobb oszlopos folyosó benyomását keltették.  A folyosón keresztül az előcsarnokba jutunk, melynek nyolc oszlopa előtt kőelemek keretezik a kígyók udvarára vezető kijáratot., Ettől északra a lépcsős piramis ragyogott.  Az udvart domborművekkel díszített magas falak fogták közre.  A domborművek ajtó formájú beszögelléseket képeztek, amelyek később minden egyiptomi sír valamelyik falán megjelentek.  Az ajtók tetejét vizszintes fríz zárta rajta kobrával, a szent kígyóval, amely kétágú nyelvével a kettősséget szimbolizálja.

A kobra azt az akaratot is jelképezi amely meg akarja változtatni a létezést, amely el akar indulni a fejlődés útján és saját döntéseket akar hozni.  Ez a mozgás forrása és eredete.  Számos ünnepséget tartottak ezen az udvaron, legtöbbüket az iskola tanítványainak részvételével.  Évente egyszer azonban a fáraó is eljött ide, hogy a Hórusz szem főpapjai újra megkoronázzák az egész Egyiptom feletti hatalmat jelképező fehér és vörös koronával.  A fáraó uralkodásának harmincadik évében megújító ünnepséget tartottak, amelyet Heb-Sed-nek neveztek.  A fáraó aki ilyenkor csupán hatalmának jelképeit viselte, körbefutotta a kígyók udvarát, hogy megfiatalodjon és megmutassa, hogy van ereje uralkodni a fizikai sík fölött.  Az udvar déli fala a déli sír homlokzata volt.  A déli sír egy tömör kőből és ívelt tetőből álló ál kápolna volt, melynek az volt a feladata, hogy elrejtse a valódi komplexumba vezető két lejárat egyikét.  A kápolnában van egy kis szoba, benne egy függőleges aknával amely a piramis bejáratától távol eső föld alatti komplexumba vezetett.  Az eredeti lépcső még ma is látható.  A két függőleges bejárati aknát, a piramis bejáratát és a déli kápolna bejáratát több mint tíz tonna súlyú gránitlapokkal zárták le.  A felszinen lévő kápolna csupán ál homlokzat volt.  A kápolna valódi élete a föld alatt folyt.  A déli sír bejáratán keresztül földalatti kamrákba és folyosókra jutunk és van egy alagút amely pontosan az oszlopos bejárati folyosó alatt ér véget.  A komplexum tervrajza úgy néz ki, mint egy számítógép processzora. Saqqarában kísérleteztek először a piramis formával, hogy olyan kvantum technológiát alkalmazzanak és fejlesszenek ki melynek célja hogy felgyorsítsa a tanítványok szellemi fejlődését.  Az elkövetkező négyszáz évben mintegy száz piramis épült különböző méretekben, formákban és anyagokból, mígnem a tervezésük tökéletessé vált és megépült Kheopsz nagy piramisa.  Az Atlantiszi civilizációtól örökölt tudással a masszív piramisokat kvantumgépezetté alakították, így hullámzó álló energiaoszlopokat hoztak létre amelyek megnövelték a beavatottak rezgési frekvenciáját.  Ez megnövelte az életenergiát, a mentális erőt és olyan érzékeket ébresztett fel, mint a telepátia és mások aurájának érzékelése.  Így lehetővé vált, hogy a tudat az idő fölé helyezze magát és láthassa az átélt életek láncolatát.
A kígyók udvarán, azon az oldalon ahol a nap felkel még mindíg ott áll a három oszlop.

 14

Itt volt a Heb-Set királyi templomának központja.  Ezt az épületet a fáraó és a Hórusz szem papjai használták az ünnepségek alkalmával.  Az épületből egy ívelt fal vezet a Heb-Set téglalap alakú udvarára, amely párhuzamos a komplexum központi udvarával.  Oldalait ál kápolnák két párhuzamos sora alkotta, ezek tömör kőtömbön álló díszes homlokzatok.  Minden sorban 13 kőből készült relytéjes ál kápolna áll.  Falaik mögött nem húzódik hasznos terület, csupán perspektívikus és építészeti elemekkel gazdagon ellátott díszes homlokzatot alkotnak.  Formájuk leplezte a komplexum valódi célját, valamint a föld alatti kamrák és alagutak bonyolult rendszerét, melyet egy elektromágneses örvény előállítására képes hatalmas áramkörnek terveztek. Minden ál kápolna előtt keskeny és kanyargós folyosó vezetett egy kis szentélyhez amely valószinűleg Egyiptom tudáscentrumának az Isteni Éneádnak szimbólikus ábrázolását rejtette.
A külső falakat ál ablakok és ál ajtók ál fakerítések és barázdált oszlopok domborművei díszítették.  Az ál kápolnák udvarától északra a lépcsős piramistól keletre található az észak háza és a dél háza, két nagyobb de ugyanúgy ál épület.  A dél házának henger alakú oszlopai vannak. Oszlopfőiket dél-Egyiptom jelképe a lótuszvirág díszíti.  Egy keskeny folyosón a világ legrégebbi grafittóit láthatjuk hieratikus írással.  Ezeket a 18. dinasztia idején idelátogatók hagyták hátra.  Az észak házának oszlopai az északra fekvő deltavidék alsó Egyiptom jelképe a papirusz díszíti.   A Heb Set során a fáraó itt kapta meg a vörös koronát, amely alsó Egyiptom feletti uralmát jelképezi.  Az észak háza és Djoser halotti temploma között találták meg az úgynevezett Serdab-ot egy kis kápolnát, amelynek egyik falán két lyuk van.  Ezeken keresztül kukucskált ki Djoser fáraó ülőszobra az udvarra és fogadta az éltető északi szelet.  A szobor, melynek fejét kendő takarta, az első olyan egyiptomi fáraót ábrázoló élet nagyságú háromdimenziós szobor amely napjainkig fennmaradt.

 6

A szobor évezredeken át figyelte a látogatók ámuldozását a lépcsős piramis nagyerejű  kvantumgépezetét rejtő ál épületek láttán.  Végighallgatta azokat az elméleteket, amelyek azt állítják hogy a lépcsős piramis Joser fáraó sosem használt síremléke volt.

Mellette állnak a piramishoz tartozó templom romjai, ennek csak egy bejárata van keleten, amely keskeny folyosók labirintusán keresztül a nyitott udvarokra vezet.  Ezek egyike rejtette a föld mélyében fekvő valódi bejáratot. Egy 3o méter mély üres szobát egy függőleges aknát a piramis szívében.  A lépcsős piramist három fázisban építették.  A munkálatokat kezdettől fogva Imhotep tervezte meg.  A fázisok során a komplexum fokozatosan épült fel, a piramis pedig úgy bontakozott ki mint az emberi test.  Az első fázisban megépítették a komplexum gerincét, a piramis függőleges aknáját, amely mintegy harminc méternyire nyúlik le.  Ez a piramis magasságának a fele. Ekkor több száz méter hosszú alagutakat valamint kamrákat és folyosókat vágtak ki, melyek a rendszer alapvető részét képezték.  A második fázis során építettek egy kis lépcsős piramist a földalatti komplexum fölé. Térfogata és súlya a tervezett piramisnak pontosan 5o%-a volt.  Ez az összes forrásnak és erőfeszítésnek csupán a felét jelentette.  A komplexum építése során a már elkészült berendezéseket, ideiglenesen használni tudták.  A kis piramis által termelt elektromos töltést arra használták, hogy elektromágneses mezőket hozzanak létre, amelyek könnyebbé tették a komplexum befejezéséhez szükséges anyagok szállítására.  A piramis elejétől kiindulva szabályos távolságokra djed (dzsed)-nek nevezett oszlopokat állítottak fel,

 16

amelyek továbbították a rezgő tömeg által keltett negatív ionok töltését. Minden oszlopon két függőleges aranytekercset tekertek a fára.  A prímer tekercs az alsó részen volt, a secunder tekercs pedig a felső részen.

17

Az oszlopokat olyan lyukakba helyezték, amelyekbe sós vízzel áztatott rostok voltak, ez kiváló földelést biztosított.  Egy magasan képzett papnak kellett kontrollálni az ion áramlás útját az első oszlophoz.  Ezután az elektromos töltés már könnyen terjedt az egyik oszloptól a másikig. ezzel egy elektromágneses mezőt képezvén, amely elért Turáig. Tura a Nílus túlpartján fekszik a kis piramis hatókörében.  Itt volt a kőfejtő.

A kőlapokat az utolsó djed elé helyezték.  Két egyforma töltés taszítja egymást, ezért az elektromágneses térben a kőtömb lebegni kezdett.  Ugyanezt az elvet alkalmazzák a modern Japán szupergyors vonatnál is, amely az önmaga polaritásával megeggyező polaritású nagyerejű elektromágneses mező fölött lebeg.  Az építési fázisok lehetővé tették hogy részben felhasználják az előállított energiát és azt 5o%-al megnöveljék amikor a piramis elkészült.  Ha megvizsgáljuk a tudat megvilágosodásához vezető kvantum utat, látni fogjuk hogy erről a fejlődési útról, számos kiemelkedő tanító beszélt.  Ezek egyike Jézus volt.  Ő azt mondta, hogy ha szeretetben követjük a fényt, a rezgés útját akkor még nagyobb dolgokra leszünk képesek.

 18

Jézus a fény szubatomi részecskéinek, az univerzumot létrehozó teremtő erőnek a használatára utalt.  Több ezer évvel Jézus előtt a Hórusz szem bölcs papjai ugyanennek a tudásnak a segítségével gyorsították fel Saqqarai tanítványaik fejlődését.  Hatalmas piramisokat, kvantumgépezeteket építettek, hogy örvénylő energiaoszlopokat hozzanak létre, melyeknek segítségével növelni tudták tanítványaik rezgési frekvenciáját.  Olyan központot építettek ahol kapcsolatba álltak a magasabb dimenziókkal, ami lehetővé tette hogy a magas fejlettségű beavatottak megtapasztalják a fény útját, és tudást kapjanak a tudás magasabb szintjén álló tanítóktól.
A Saqqarai piramis építése rengeteg időt és találékonyságot igényelt Imhoteptől, ami később spirituálisan és anyagilag is megtérült a társadalom számára.  Imhotep technológiája elengedhetetlen volt a beavatottak rezgési frekvenciájának növeléséhez, spirituális fejlődésük felgyorsításához. Lehetővé tette a tanítványok számára, hogy megtapasztalják más dimenziók létezését, hogy kapcsolatba lépjenek magasabb szinten lévő lényekkel és tudáshoz jussanak a már magasabb szinten lévő tanítóktól.  Fizikai síkon pedig lehetővé tette, hogy elektromágneses mezőket hozzanak létre,

 19

melyek a templomok építésekor az anyagok mozgatásában segítettek. Saqqara részecskegyorsító energiát termelt, amely az univerzum legmagasabb frekvenciájú és rezgésű energiája. Semleges energia. Részecskepárokból áll, melyeknek egymást kiegyenlítő ellentétes töltésük van.  Mivel semleges energia, nem hoz létre ellenállást és a fény sebességének huszonhétszeresével halad.  Ez a gondolati energia.

A szeretet magas frekvenciáján rezeg.  Ezt az energiát használta Jézus is amikor a csodáknak nevezett nagyszerű tetteket hajtotta végre. Bebizonyította, hogy a szeretet magas frekvenciáján rezegve, az agy irányítani tudja a gondolati energiát és ezzel növeli a beteg emberek életenergiáját.  Fejlettségi szintjüknek megfelelően minden tárgy és lény különböző frekvencián rezeg.

Saqqara hatalmas elektromágneses mezőt és olyan hangokat hozott létre amelyek különböző frekvenciákon rezegtek.  Formája termelte és befogta az energiát.  Az elektromos részecskéket örvénylő oszlopba rendezte, amely a fénysebességnél gyorsabban terjedő energiát hozott létre.  A piramis számos frekvenciát hozott létre és így lehetővé vált, hogy a különböző fejlettségi szinten lévő tanítványok a szokásosnál magasabb frekvenciára hangolódjanak és azon rezegjenek.  Ez növelte mentális energiájukat és aurájukat, vagyis saját elektromágneses mezőjüket.  A tanítványok ugyanakkor intenzív felkészítést is kaptak amely 21 éves korukban lehetővé tette számukra, hogy tudatukat a valóság magasabb dimenzióiba emeljék.  Az életenergia magasabb szintjeinek következtében a szeretet rezgése felébreszti a telepátiát.  A tanítvány érzékenyebbé válik a szférák zenéjére. Az aurát, vagyis az embert körülvevő elektromágneses mezőt alkotó szubatomi részecskék táncára.
A Saqqarai kvantumgépezet felgyorsította a spirituális fejlődés folyamatát, lehetővé tette, hogy a különböző tudati szinten álló tanítványok megtapasztalják rezgésszintjük ideiglenes megnövekedését.  Meditációval és az arra való felkészüléssel, hogy békében és harmóniában éljenek, hogy tiszteljenek mindent a megtapasztalt rezgésszint állandóvá vált.  A legfejlettebb tanítványok magas rezgésszinteken maradtak.  Utaztatni tudták a tudatukat időben és térben és látták a reinkarnációk láncolatát, amely eljuttatta őket idáig.  E fejlett tanítványok látni és érzékelni tudták a harmadik dimenzión túli valóságokat, az emberi lélek fejlődésének következő fokán, a magasabb szintű testvérek, vagy a megvilágosodott szuperlények világában akik már túlléptek ezen a fejlődési szinten és hozzájutottak a tudáshoz.  Az ilyen valóságokba betekintve Imhotep azt mondta, – Mint főnt, úgy lent… Kapcsolat van a valóság különböző szintjei között.  Azt tanította, hogy a fizikai szintet ami a legnyilvánvalóbb a korlátolt érzékeink számára, elemezni lehet, hogy megtudjuk az igazságot az általunk nem érzékelt többi valóságszinttel kapcsolatban.  Azok a beavatottak akik megtapasztalták a következő dimenziót visszajöttek, hogy szeretetet sugározzanak és meghozzák a tudást az alacsonyabb szinteken lévő társaiknak.  Ez a saját tapasztaláson alapuló igazolás magabiztosságot kölcsönzött az egyiptomi társadalom piramisrendszerének minden szintjén.  Mindenki megtapasztalhatta, hogy a világegyetem számos szintből áll, vagy ahogy Jézus mondta: – Atyám házában sok hely van…
A Saqqarai komplexum kommunikációs központtá alakult, ahol a világegyetem legmagasabb valóságait lehetett megtapasztalni.  Erről a különböző dinasztiák piramisainak falain lévő vallásos szövegek számolnak be.  A menyország nem ebben a fizikai dimenzióban létezik magasabb dimenziókba tartozik, ahol a szeretet magas frekvenciája rezeg.  A piramis bejutást biztosított a szuperlények, a magasabb szinten lévő megvilágosodott testvérek dimenziójába, azokéba akik már éltek a földön és eljutottak a valóság egy magasabb szintjére.  Az egyiptomi papok felfedték hogy a világegyetemben két energiapólus van.

A szeretet

szeretet

 

és a félelem.

félelem

A szeretetnek nagyon magas a rezgési frekvenciája a félelemnek azonban nagyon alacsony.  Azoknak, akiknek a tudata kevés fejlődésen ment keresztül, nem sok életük volt a földön.  Nagyon kevés tudást szereztek, nagyon alacsony a rezgésszintjük életüket a félelem és a fájdalom uralja.

Még mindig az élet pokoli szakaszában járnak.  Azok akik már sokszor újjászülettek, tanultak választásaik következményeiből, fokozatosan növelték rezgési frekvenciájukat, így életerejüket.  Megtanultak tisztelni, nem hibáztatni, valamint békében és harmóniában élni.  Mivel több igazolt tudás van a birtokukban, megértik a szeretet jelentését a szeretet frekvenciáján rezegve nézik a menyországot és az életet.  A tudás révén a papok felgyorsították a tanítványok fejlődését.  Arra tanították őket, hogyan múlják felül az egót, és hogyan érzékeljék a magas rezgésű frekvenciákat.  A tanítványok a sok éven át tartó képzés során megértették, hogy az élet a tudás igazolását elősegítő folyamat.  Saját bőrükön szerzett tapasztalataik megtanították őket arra, hogy az ember csak a szerertet révén válhat szuperlénnyé.  A szeretet semleges, nincsen polaritása nagyon magas frekvencián rezeg, energiájának nincsen tömege és egy olyan spirituális mentális szinten van, ahol létezése a szemlélő akaratától függ.

Hogy megértsük ezt a relytéjes helyet, visszamegyünk az időben ahhoz a pillanathoz, amikor még csak egy hatalmas sivatag volt a helyén Saqqarának és Imhotep hozzálátott a hatalmas komplexum első szakaszának építéséhez. Aknát kezdtek ásni a szikla alapzatba, ez volt a komplexum gerincoszlopa.  Az akna 3o méter mély alapja egy tíz méter oldalú négyzet.  Az egyik elmélet szerint a piramisok egy tükörképet, egy virtuális formát hoznak létre a föld alatt.  Létrejön az antianyagnak nevezett fogalom.  Egy kamrán keresztül amely a piramis alatt található, bejutás nyílik egy párhuzamos valóságba a fizikai világ elektromágneses tükörképébe.  Az aknát kemény gránit alapzatba vájták, az ember által használt első téglákkal borították.  Ez volt az első alkalom, hogy egy elemet ismétlődően használtak, egy kis kőtéglát a nagy munka során.  Ami különös, hogy nem sziklából vágták ki őket.  A Nílus folyón az Assuani vízesés közelében, a Sehel szigeten találtak egy sztélét,

 20

amelynek hieroglifáit Imhotep írta.  Ez egy olyan beton képletét tartalmazza amely amikor megszárad kőnek néz ki és kő keménységű.  Egy francia tudósokból álló csoport, melynek vezetője, Josef Davidovic vegyész felfedezte, hogy ez a keverék kvarckristályokban gazdag agromerátumot hoz létre, amely elektromosságot tud termelni ha molekulái egy bizonyos módon rezegnek.  Az egyiptomiak összetört kagylókat és fosszílis maradványokat, magas kvarc és aluminium tartalmú homokot, előzőleg kiégetett mészkövet, sziksót és vizet kevertek össze.  Ez a keverék nátron lúgot eredményezett, amely reakcióba lépve a nílusi homokban található aluminiummal, nátrium aluminátot hoz létre.  Égetett mész hozzáadásával nátrium aluminium szilikátot kaptak, valamint gyorsítóként, réz arzenátot. Ebből a keverékből öntötték ki a templomaikhoz és piramisaikhoz szükséges kőtömböket.

Az első tömbök formaként szolgáltak az újak számára és így olyan pontos illesztéseket értek el, amelyek közé még egy késpengét sem lehet bedugni. Miután a földben 3o méter mélyen lévő aknát kibélelték téglával, alagutak és csatornák egész rendszerét vájták a sziklába.  A kamrákat fokozatosan növekvő számban a főpontok irányában alakították ki.  Egy kamra volt az akna mellett, kettő kelet felé, három nyugat felé, négy északra, öt pedig délre nézett.  Mindegyik csoport belűlről egy másik, egyre magasabb frekvenciájú hangot bocsájtott ki az elektromágneses mezőn belül.  Mindegyik kamrában többezer alabástrom edény volt, amelyek ugyanarra a zenei hangra rezegtek.  Az edények formája és a bennük lévő folyadék határozta meg azt a zenei hangot vagy rezgési frekvenciát, amelyre a kamra hangolva volt.  Az E hang három kamrában zengett.  Ez volt a belépő szint a legtöbb kezdő számára.  A D hang felett rezegtek ez volt a frekvenciájuk, megérkezésükkor. Az F hang négy kamra edényeiben rezgett, a G hang három edényben.  Az A hang a két nyugati kamrában.  A főkamrában pedig egy egyedül álló alabástrom szarkofágban a legmagasabb szinten lévő tanítványok elérték a H hangot, majd onnan magasabb dimenziókba jutottak.  Ezeket a kamrákat kék kamráknak nevezik falaikat a történelem első kerámia csempéi borítják a türkizkék különböző árnyalataiban pompáznak.  Belül újoncokból álló párok meditáltak olyan rezgésszintre hangolódva amelyek egyre magasabbá váltak.  Imhotep leírta az univerzum hetedik törvényét.  Minden a nemeken alapul, mindennek vannak férfi és női alapelvei.  Ez minden síkon megnyilvánul.  Amikor párokként beléptek, az újoncok egyensúlyba kerültek. Semlegessé vált az elektromágneses mezőjük, mivel a férfiaké az óramutató járásával megfelelő irányba, a nőké pedig azzal ellentétes irányba forog.

21

Felfedezték, hogy a csempék szupravezetők nem hoznak létre ellenállást az elektromos töltéssel szemben.  Miután működni kezdett a komplexum az örvénylő oszlop módosította a molekulákat és semlegessé tette őket.  A technológiát és a kék szín eléréséhez szükséges keveréket Imhotep találta fel.  A híres egyiptomi kék, a szódabikarbónából, agyagból, káliumból, kovaföldből és rézbikarbonátból álló keverék adja azt a jellegzetes egyiptomi türkizkék színt, amélyet sok kerámiatárgynál még ma is alkalmaznak.  A kerámiacsempéket boltív alakban helyezték el, ez a forma minden élőlény gerincoszlopát jelképezi.  Ez a forma energiát ad az egész szervezetnek.  Ptah-nak az univerzum teremtőjének jogara is a gerincoszlopot mintázza.

 22

Ezt a formát használták az oszlopokon hogy átvigye az energiát és a kőtömbök lebegni kezdjenek az elektromágneses ösvényen.  Ugyanezzel a technikával 1ooo fokos kemencében fel tudták olvasztani a kerámiákra felvitt zománcot is.
Saqqarában voltak olyan szobrok is, melyek berakott szemei a megszólalásig hasonlítottak az emberi szemhez. Ilyen volt az Ülő írnok vagy a Ká á nevű pap szobra is.  Ez a művészeti forma csak a civilizáció kezdetén létezett, a későbbi korokban soha többé nem jelent meg.

 23

   Északra volt a föld alatti komplexum bejárata, az akna aljából emelkedett egy nagyon magas létra amely a termeken keresztül a felszínre vezetett.  Az akna körül, pontosan a földalatti komplexum felett építettek egy kemény talapzatot ugyan olyan téglákból, mint amilyenekkel az akna falait fedték be. Öt méterrel a kamrák alatt ástak 11 merőleges gödröt.  A 35 méteres mélységben levő függőleges gödrökből 11 folyosó ágazott el más kamrákhoz, amelyeket stratégiailag az 5 méterrel feljebb lévő kék kamrák alá helyeztek.  Ezeken a folyosókon, több mint negyvenezer alabástrom vázát találtak.  Ezeken a folyosókon többezer váza rezgett az F hangra, amely bolygónk rezgési frekvenciája.  A folyosók a piramis rezonátoraiként viselkedtek a létrejövő hang betöltötte a piramist.  Az alabástrom olyan anyag amely rezegni és rezonálni tud, ha olyan erőt alkalmaznak amely egybeesik a saját rezgési frekvenciájával.  Az edények által előidézett rezgésnek magas frekvenciája volt attól függően, hogy milyen rezgésszintre volt szükség a kijelölt kamrákban.  Az elektromágneses frekvencia ugyanezt idézte elő.  Az újoncokból álló párok beléptek a kék kamrákba, hogy a piramis erős hangjára meditáljanak, miközben egy zenei hang rezgett körülöttük. Ez a hang minden alkalommal megemelkedett és magasabb hangon rezgett.  Íly módon hozzászoktak a magasabb frekvenciákhoz és a rövidebb hullámhosszú erőmezőkhöz, új érzékek ébredtek fel bennük és érzékenyebbé váltak a fényre.
Miközben meditáltak a kék kamrában ráhangolódtak az alabástrom edényekből jövő hangokra és hatott rájuk az elektromágneses mező így az újoncok megnővelték rezgési frekvenciájukat.  Ez megnövelte életenergiájukat, aurájukat és lehetővé tette, hogy megtapasztalják más valóságok létezését.  A hangok és rezgések ráhangolódtak minden csakrájukra és fokozatosan rávezették őket arra, hogy tudatában legyenek a magasabb frekvenciáknak és a fizikai szinten túli élményeknek.  Miután a földalatti építkezés befejeződött, az akna nyílását kőlapokkal fedték be.  Ezzel valódi földalatti obeliské változtatták azt, melynek a föld felszínén elhelyezkedő piramis a teteje.  Az alakzatok nagyon hasonlítottak a mastabákhoz, a királyi sírokként használt építményekhez, ezért a piramist össze lehet téveszteni egy sírral.  Napjainkban még mindig látni lehet ezt a mastabát a lépcsős piramis szerkezete alatt.  Ezzel tehát befejeződött a föld alatti építkezés első szakasza.  Megépítették egy hatalmas háromdimenziós processzor első fázisát, hogy felgyorsítsák az emberek fejlődését és fénynél gyorsabban terjedő energiát hozzanak létre, a kvantumfizika egyik alapvető technológiájának segítségével.  Ezután elkezdődött a második szakasz és megépítették a nagy özönvíz utáni első piramist, amely lépcsős piramis volt. Ez pontosan fele akkora és fele akkora súlyú volt, mint a tervezett végső piramis.  A függőleges aknát borító első alapzaton nagyobb téglákból építettek négy szintet, mindegyik 11 méter magas volt.  Az első piramis 44 méter magas volt, egy nagy halom tégla amely kvarcban gazdag olvasztott kőből készült.  A bolygó rezgése, szabályos lüktetése, az elektromágneses mező egyik csomópontját rezgésre késztette a piramis tégláiban található kvarckristályokat, valamint a föld alatti kamrákban lévő alabástrom edényeket ennek kettős, energetikai és hanghatása volt.  Az állandó mechanikai feszültség alatt álló kvarctömeg, súrlódást okozott a kristály tetraéderei között,

 24

ezért azok a piezo elektronikai hatás miatt negatív elektromos töltést hoztak létre.  A kőtömeg a negatív energia hatalmas kondenzátora volt. Kétféle kvarc létezik az egyik az amelyik negatív töltést hoz létre, amikor rezeg balra forog és az olvadt sziklában használták.  A másik pedig az amelyik pozitív töltést hoz létre és jobbra forog.  Ez utóbbi a Turai mészkőlapokban volt megtalálható és a piramis felületének borítására használták.  Imhotep kinyilvánította az univerzum harmadik törvényét is, Minden rezeg és mozog, semmi sem marad mozdulatlan.

A részecskék rezgési frekvenciája alkotja azt az energiát, amely meghatározza a valóság állapotát, az anyag sűrűségét az elmét és a lélek rendkívül magas frekvenciáját.  Minél magasabb a rezgési frekvencia annál magasabb szintű a tudat a tudás a tisztelet és annál fejlettebb lesz a fejlődés útja.  Minden rezeg a legsűrűbb anyagtól egészen a lélekig.  Ez az a törvény amely meghatározza a különböző energiafajták létezését, a rezgésüktől függően.  Eszerint pedig van elektromos, kémiai, mágneses, gravitációs és a fénynél gyorsabban terjedő energia, amelyet Saqqarában állítottak elő.

A fénynél gyorsabban terjedő energiát és a függőleges forgó oszlopokat Nicola Tesla is tanulmányozta.

 25

Ezt a jelenséget alkalmazta több mint 16oo huszadik századi találmányában. A villanymotorokban, a rádióban és a televíziókban a röntgengépben és a radarban.  A Tesla tekercset használták a gépek elektromos működtetéséhez.

 26

A köteg örvényáramot hozott létre amely egy rézhuzalból álló tekercsen átfolyó 12 voltos áramot több ezer voltos árammá alakított át amikor egy másik tekercsben indukálták. 1942-ben Tesla vezette az úgynevezett Philadelphia kísérletet27

amely hatalmas elektromágneses mezők segítségével rendezte az energiát párokba és hozott létre a fénynél gyorsabban terjedő energiát.  A kísérletben egy szilárd testet részecskéire bontottak, majd máshol újra összerakták.

 28

A láthatatlansági terv során szétszedték a USS El-Bridge nevű amerikai cirkálót és 75 km-el arrébb összerakták.  Csakhogy a rajta lévő emberek vagy meghaltak, vagy szörnyű módon hozzáragadtak az anyaghoz. ( A holtestek némelyike beépült a cirkáló vas és fém anyagába).

29

Teslának volt egy titka.  Amikor a részecskék újra szerveződnek változások jönnek létre az alanyokban.  Tanulmányaiban arra a következtetésre jutott, hogy az úgynevezett tachion energia

30

27 szer gyorsabban halad a fénynél. Ez a gondolati energia.  Einstein elmélete, mely szerint a fény legnagyobb sebessége másodpercenként 3oo.ooo km, csak a valóságot alkotó egyik síkra érvényes.  Az atomokból, elektronokból és protonokból álló anyag fizikai síkjára.  Az univerzumnak azonban három síkja van.

31

A fizikai, a mentális és a spirituális.  A kettős univerzum alapját képező tachionok a szubatomi részecskepárok nagyon magas frekvencián állandó mozgásban vannak és semlegessé válnak amikor ellentétes töltéssel találkoznak.  A hihetetlen gyorsasággal mozgó elemi részecskék alkotják a szupravezető elemek alapját.

32

Semlegességük nem hoz létre ellenállást a molekuláin áthaladó töltésben. Ezen részecskék összetett elemére nem hat a gravitáció, tömegüknek nincsen súlya, ez a tiszta energia.  A kvantummechanikusok azt mondják, hogy ezeknek a részecskéknek nincsen tömegük, hogy csak úgy léteznek. Mérni csak valószínűség számítással lehet őket, az pedig a megfigyelő, vagyis az ember mentális szintjétől függ.  Imhotep tudta ezt és még sok olyan dolgot is amiről a mai tudósoknak még nincs tudomásuk.  A kvantummechanika és a szupravezetés nagyon is friss eredmények a fizika területén.  A lépcsős piramisnak négy szintje volt,  28o.ooo köbméter kő alkotta, melynek 45o.ooo tonna volt a súlya.

Ez pontosan a fele a végső piramis térfogatának és súlyának.  Északi és nyugati irányban kiszélesítették az alakzatokat.  A déli és a keleti oldalt azonban érintetlenül hagyták.  Ez volt az építés harmadik fázisa.  A piramis úgy nőtt mint az emberi test.  Ha nem tervezték volna meg előre, akkor a hagymahéjak mintájára könnyebb lett volna szimetrikusan kiszélesíteni mind a négy oldalról.  A piramist két újabb szinttel toldották meg, így 65 méter magas lett.  A bejáratok szintén megerősítik, hogy a megnagyobbítás kezdettől fogva szerepelt Imhotep terveiben.  Az eredeti bejárattól kiindulva könnyen meg tudtak hosszabbítani egy alagutat.  Egy második lépcső vezetett az északi oldalon épült egyik templom valamelyik udvarára amelyet azért építettek, hogy elrejtsék a bejáratot.

A térfogat és súly megkétszereződése nem véletlen szerű.  Az energiatermelés, a piramis hatótávolsága a rezgő anyag tömegétől függött. Az obeliskben egy mozgó tekercs mozgott fel, alá.  Ez egy elektromos tekercs volt amelyben aranyhuzalt tekertek a fa köré. Mozgás közben pulzáló hatást idézett elő a piramis elektromágneses mezőjén és ezzel megváltoztatta az egész energiaoszlop frekvenciáját.  Az akna rezonáló lyukként működött.  Az obelisk felső sarkában még mindig látható néhány 45 fokos szögbe állított gerenda, ezek kampóként szolgáltak és lehetővé tették, hogy a tekercs függőlegesen mozogjon.  Az elektromos tekercs kontrollálta a hullámok hosszát a rezgési frekvencia elérte a maximum fokát.  A tekercs határozta meg melyik lesz az a pillanat, amelyben a piramis kvarcmolekuláiban felhalmozódott energiát megtervezett ünnepségek keretében kibocsájtják a nap-éj egyenlőségek idején.  Az egyiptomi papok bebizonyították hogy a piramisok állandóan mozognak és hogy minden egyes mozgást energiává lehet alakítani.

http://www.mibenhiszel.eoldal.hu/cikkek/5.-egyiptom-igazi-arca.html

 

 

Ex Libris - Kalendárium a Kereteid Kitörléséhez - AJÁNDÉK pdf: http://kerekegeszember.hu/ajandek-naptar/

Porszem Meséi - mesekönyv részlet AJÁNDÉK pdf - felnőtteknek és gyerkőcöknek: http://kerekegeszember.hu/porszem-ajandek/

Szólj hozzá!