A Szent Grál

A Szent Grál

Írta: Petrik Zoltán

Jézus életéhez számos olyan tárgy kapcsolódott, amiket ez elmúlt évezredekben csodás tulajdonságokkal ruháztak fel, amelyek segítik az őket birtoklókat, különféle emberfeletti tulajdonságokkal ruházva fel tulajdonosaikat. Legendák szólnak róluk, és számos ember volt és van ma is akiket megfogtak ezek a legendák. Kincskeresők százait, ezreit csábították kalandos útra, amely a legtöbbször a kincsvadászok halálát hozta. Az egyik legismertebb Jézushoz kötődő tárgy a Szent Grál.
A Grál, az a kehely, melyből Jézus az utolsó vacsorán ivott, és melyben felfogták a vérét a keresztfán az emberiség egyik legrégebben keresett relikviája. Mondák, legendák szólnak róla. A da Vinci kód óta a Grál kutatása újfent reneszánszát éli. Egyes alkimisták szerint a Grál nem más, mint a Bölcsek Köve.
A monda őskeresztény, kelta és keleti eredetű elemeket tartalmaz. Több megjelenési formája szerepel az irodalomban: kehely, tál, drágakő, illetve az ezoterikus irodalomban szimbóluma valaminek. Nem kanonizált iratok szerint a Grál abból a smaragdból készült, amely Lucifer koronájából hullott ki, amikor az Úr a mennyből letaszította. Más források szerint az edény jáspisból van, és aki belőle iszik (esetleg csak látja), örökké fiatal marad.

Mai ismert formája a 11. század végén, a Mária-kultusszal egyidőben alakult ki.(Az Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag c. filmben a kelyhet fából faragták ki, a film készítői ezzel utaltak Jézus ács származására.) Nikodémosz evangéliuma (nem kanonizált, apokrif irat) említi, hogy Aritmatiai József ugyanabba a kehelybe fogta fel Jézus vérét a kereszten, amelyből Jézus az utolsó vacsorán ivott. Arimathiai Józsefet a feltámadás után megvádolták a holttest eltulajdonításával, börtönbe zárták, étlen-szomjan tartották, de ő mégis életben maradt, mert táplálékát a Szent Grál biztosította, amelynek őrzője volt. Később a Grál Aritmatiai Józseffel eltűnt, az Artur legendákban bukkan fel újra.

A középkor egyik legismertebb Grálról szóló műve a Parsifal legenda. A Grált az Üdvösség Hegyén épült vártemplomban őrzik a Grál-lovagok, papkirályuk vezetése alatt. A király azonban sebesült, súlyos beteg, sem meggyógyulni, sem meghalni nem tud. Birodalmából pusztaság lett, átokfölde, ahol a folyók kiapadnak, az aszályban minden elszikkad. A kastélyba érkezik a naív, bárdolatlan ifjú Parsifal. Arra tanították, hogy nem illik kérdezősködni, és így, noha vacsora közben többször megjelenik egy gyönyörű lány, kezében drágakövekkel kirakott kehellyel – ami maga a Grál, melyből ragyogó fény árad – Parsifal hallgat. Nem kérdezi meg, hogy kit vagy mit szolgál a Grál és hogy milyen betegségben szenved a király. Elhagyja a kastélyt. Megtudja, hogy ha feltette volna a helyes kérdéseket, meggyógyult volna a sebzett király, és ebből sok jó származott volna. Bűnbánóan világgá megy, öt évig bolyong, sok hőstettet hajt végre, de a Grál kastélyba nem talál vissza és a lelkét is majdnem elveszti. Egy szent életű remete felszólítja, hogy szolgálja embertársait, mire a hős elkerül Arthur király udvarába, és csatlakozik a Kerek Asztal lovagjaihoz. Újabb bolyongás után két társával eljut a sebesült király és a Grál otthonába, fölteszi a helyes kérdéseket, a király sebe összeforr, majd békésen meghal. Kiaszott, puszta birodalmában újra víz árad a folyókba, termékeny lesz a föld, a Grált pedig egy mennyei kéz felviszi az égbe.
A középkorban a templomos lovagok is keresték a Grált, megpróbálták megfejteni a titkát. Hogy pontosan mit találhattak, arról szintén csak találgathatunk. De a templomosok óta a Szent Grálnak egy újabb magyarázata is előfordul. Lehet hogy ez volt a templomosok (egyik) titka. Tehát a Szent Grál a Sang Royal –ból származik és Jézus vérvonalára utal. Vagyis Jézusnak volt felesége, Mária Magdolna, aki egyben Jézus tanítványa is volt ( e legenda szerint ő volt az a tanítvány akit Jézus legjobban szeretett, nem János), és a keresztre feszítés után elhajózott, a mai Franciaország területén élt, ott szülte meg Jézus gyerekét, akinek leszármazottjai később a franciák első királyai lettek, címerükben liliommal. A magyar Anjouk őseik is többek között. Nagy Lajos királyunkat is kapcsolatba hozták a Grállal. Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a Pálos rend vezetője és Nagy Lajos között nagyon jó volt a kapcsolat, és köztudott, hogy a keresztények között egyetlen egyként a magyar Pálosok ünnepelték meg Aritmatia Józsefet.

A Jézus vérvonalának elmélete, vagyis, hogy Jézusnak utódai is voltak, és lehetnek a mai napig sokáig tabu volt. Bár összefüggésbe hozzák különféle titkos rendekkel, ezek egyik legismertebbje a Sion-rend, és a szabad kőművesek. Dan Brown könyvében, A da Vinci kódban pontosan ezt a legendát használja fel, bár sokan azt hiszik, különösen az egyház propagációjának köszönhetően, hogy az egészet ő találta ki.

Viszont Badiny Jós Ferenc, Jézust párthus hercegnek állítja, aki az Adiabenei párthus királyi házból származik, szerinte a párthusok a magyarok egyik ősei ( sumér – párthus-szkíta-hun vonal), és így Jézus és Mária Magdolna utódai között ott van Attila, a hunok királya, és az Árpád-házi (Turul nemzedék) királyaink hosszú sora. Badiny szerint a Turul nem más, mint Jézus…

 

 

 

Ex Libris - Kalendárium a Kereteid Kitörléséhez - AJÁNDÉK pdf: http://kerekegeszember.hu/ajandek-naptar/

Porszem Meséi - mesekönyv részlet AJÁNDÉK pdf - felnőtteknek és gyerkőcöknek: http://kerekegeszember.hu/porszem-ajandek/

Szólj hozzá!