A Jövő Tanítómesterei

A Jövő Tanítómesterei

 

A legtöbb gondolkodó, a világot nyitott szemmel és tárgyilagosan szemlélõ ember számára világos, hogy a civilizációnk nagy bajban van. A mostani rendszer már nem tartható fenn sokáig, és alapos, átható reformokra lesz szükségünk – méghozzá igen rövid idõn belül -, hogy valamiképpen kikecmeregjünk a jelenlegi globális válságból. Ehhez azonban különleges emberekre lesz szükségünk, olyan vezetõkre, akik újszerû gondolkodásmóddal képesek új irányt mutatni, új lehetõségeket, megoldásokat feltárni az emberiség fejlõdése érdekében. Hogy kik lesznek õk? Nos, egy olyan új generáció tagjai, akik elsõ egyedei már itt élnek közöttünk, és igen fiatal koruk ellenére már most felhívták magukra a figyelmet. Õk a kristálygyermekek, akikre manapság, 2005 õszétõl, négy-öt éves korukban kezdtek felfigyelni a szakemberek, és az ezoterikusok.

Igazából két különbözõ adottságokkal rendelkezõ csoportról beszélhetünk, amelyek tagjai szinte mindannyian rendkívüli képességekkel rendelkeznek. Õk az Indigó- és Kristálygyerekek. Nevüket az aurájuk csak rájuk jellemzõ színérõl kapták.

Az Indigó Gyermekek generációjának elsõ képviselõi az ezoterikus szakemberek következtetései szerint nagyjából száz évvel ezelõtt születtek meg – vagy ahogyan egyesek mondják: “érkeztek a Földre”. Mint az már évek óta – legtöbben az aura-fotók jóvoltából – tudjuk, testünket energiamezõ veszi körül, amit az évszázadok óta ténykedõ auralátók különféle színekben érzékelnek. Megfigyelték, hogy az elmúlt évtizedek nemzedékeire általában más-más auraszín volt jellemzõ, de száz évvel ezelõtt egy még különösebb jelenség ütötte fel a fejét: egyre több különleges képességû kisgyerek született indigókék aurával. A 2000 után született gyermekek egy részének az aura szerkezete leginkább egy kristályéhoz hasonlítható, így jöttek létre ezek az igen érdekes elnevezések.

A legkorábbi Indigók egyfajta úttörõknek számítottak, és alaposan felforgatták a civilizáció rendjét az új eszmékkel, új felfogásukkal, sõt új mûvészeti irányzatok kialakításával – pl. film, popzene. Azért születtek, hogy szétzúzzák azokat a kormányzatokat, oktatási és jogi rendszereket, melyek bizonyíthatóan nem hatékonyak, és nem a többség érdekében, csak egy szûk elit meggazdagodása és hatalomgyakorlása érdekében mûködhetnek. Alapvetõen a világban tapasztalható, általános és nagy mértékû igazságtalanság szülte õket, és képességeik – újszerû gondolkodásmód, lázadó hajlam, agresszivitás, céltudatosság – révén sok-sok új módszert alkalmazva keresik az emberiség következõ evolúciós lépcsõfokára vezetõ lépést, amely sokak állítása szerint már nem pusztán biológiai, hanem mentális is lesz. Hogy ezt a mai világban sikerüljön véghez vinniük, vitán felül keménységre és szenvedélyes céltudatosságra van szükségük, amely nem lanyhul az elsõ kudarcok után.

A II. Világháború után is igen jelentõs számban születtek ilyen gyerekek, õk a mai Indigó felnõttek. A 70-es években rengeteg Indigó jött világra, így a Földön ma már egy egész, egyedi képességekkel és gondolkodásmóddal rendelkezõ generáció ténykedik civilizációnk jobbá tétele érdekében. Ezek az indigók a húszas éveik végén ill. harmincas éveik elején járnak, és készen állnak arra, hogy amint arra elérkezik a megfelelõ idõ, elfoglalják helyüket, mint a világ új politikai és gazdasági vezetõi. A szakértõk szerint azonban az érdekes gyermekek születésének jelensége nem folyamatos, hiszen Indigók az 1900-as évek elejétõl 2000-ig születtek, egyre figyelemre méltóbb tulajdonságokkal, például egyre nagyobb mûszaki tehetséggel, és más, kreatív, mûvészi képességekkel. Az újabban egyre inkább csökkenõ születési tendencia azt mutatja, mintha nem is egy valóban új embertípus megjelenésének a kezdetét jelentette volna az Indigó emberek születése, hanem egy átmeneti és hamarosan eltûnõ mutációt. Sokan úgy gondolták, hogy egyetlen generáció – legyen az még oly rendkívüli is -, nem fogja tudni megváltani az emberiséget, és a rá nehezedõ súlyos problémákat.

Csakhogy 2000-tõl ismét érdekes események vették kezdetüket. Az indigók születésének csökkenésével szinte fordított arányban jöttek világra másfajta, de szintén rendkívül érdekes gyermekek, akik ha lehet, még érdekesebb, még sajátosabb jegyeket hordoznak. Már megjelenésükben jól felismerhetõek az új, még az indigókénál is különlegesebb generáció most még igen fiatal tagjai. Az elsõ, amelyre a legtöbben felfigyelnek a kristály gyermekekkel kapcsolatban, az a szemük. A kisgyermekek esetében megszokottnál is hatalmasabb szemük van, átható és bölcsességet sugárzó tekintetük, meglehetõsen fiatal koruk ellenére igen éretteknek tûnnek. Szemeik mindenkit, még a felnõtteket is magukkal ragadják, szinte foglyul ejtik az embert és hipnotizálják, míg azt vesszük észre, hogy az egész lelkünk lecsupaszítva áll tekintetük elõtt. Ezeknek a gyermekeknek ez a különleges, új “fajtája” egyre nagyobb számban van jelen a bolygón. Szüleik elmondása szerint boldogok, elragadók és megbocsátók.

Az új megváltók e generációja – mostanában töltik be az 5. életévüket – messze nem olyanok, mint az emberi faj legnagyobb részét kitevõ emberek, vagy akár az indigók. Igen fejlett spirituális képességekkel, esetenként gondolatolvasási tehetséggel rendelkeznek, de kiemelkedõ az empatikus készségük is, amely gyermekeknél – akiknél még ugye nem alakulhatott ki ilyesmi – különösen szembeötlõ. A már említett telepatikus képességek miatt a Kristálygyermekek általában késõbb kezdenek el beszélni, mint az átlag, mivel igen jól megértik a környezetüket pusztán a kisugárzott érzelmek felfogásával.

Ezek a gyerekek valahogy élénkebbnek, okosabbnak és bölcsebbnek tûnnek. Vonzódnak a bonyolult és komplex technológiákhoz, és könnyedén elsajátítják a használatukat. Szenvedélyesek, fókuszáltak és igen õszinték az érzéseikkel, vagy bármi mással kapcsolatban. A legfontosabb a számukra az emberi kapcsolatok ápolása, így a szokásosnál is jobban társas lények, igen ragaszkodóak, és könnyen kötnek baráti kapcsolatokat. Ugyanakkor erõs akaratúak, erõs önbecsüléssel rendelkeznek, és gyakran teljesen ellenállnak a tekintélyelvû rendszereknek, nevelési módszereknek, legyen ez a család vagy az iskola. Problémáik vannak az iskolában, gyakran hiperaktívként, vagy autistaként tekintenek rájuk – ennek oka a sokszor igen különös, általuk kitalált történetek, fura rajzaik, illetve esetleges, már említett szótlanságuk -, amely óriási és végzetes tévedés lehet, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy a téves diagnózis következtében alkalmazott gyógyszeres kezelés sokszor valóban kiöli ezekbõl az egyedi gyermekekbõl mindent, ami megkülönbözteti õket a többiektõl.

Néhányan azt állítják, hogy ez az egész téma csak elfogult szülõk képzelgése, ám a tények ellentmondani látszanak ezen, módfelett szkeptikus feltevésnek. Hiszen még olyan háztartásokban is, ahol nem merül fel vallási vagy spirituális téma, a Kristálygyerekek minden esetben mélyreható és ezoterikus témákról kezdenek beszélgetést megdöbbent szüleikkel. Néha, kiemelkedõ érdeklõdésüknek köszönhetõen a szüleiktõl tanulnak meg jó néhány feltevést az angyalokról, Istenrõl, bizonyos szertartásokról, imákról és ehhez hasonló, igen vallásos témájú dolgokról. Azonban léteznek Kristálygyerekek, akik igen gyakran veleszületett tudással rendelkeznek, például a spiritualitásról. Egész világos, hogy rá vannak hangolva az isteni dolgokra, ez a rendkívüli csemeték korai rajzain is jól meglátszik, hiszen mindegyikük biblikus témákat elevenít meg, angyalokkal, mennyországgal, csodálatos, békés tájakkal ábrázolva.

Az ezotéria legjelesebb szakértõi közül egyre többen figyelnek fel az új, különleges generációra, amely állításuk szerint a szellemi evolúció legújabb produktuma, az emberiség jövõjének záloga. Minek tudható be ez az egyre inkább terjedõ, egyre erõsebb hit a most még csupán gyermeki létüket töltõ Kristálygyermekekben?

Képzelõerejük hatalmas, erõs akaratúak, jó humorúak, okosak és kreatívak. Ezek igen bíztató és meggyõzõ tulajdonságok…

http://paranormal.hu/plugins/content/content.php?content.390

 

 

Ex Libris - Kalendárium a Kereteid Kitörléséhez - AJÁNDÉK pdf: http://kerekegeszember.hu/ajandek-naptar/

Porszem Meséi - mesekönyv részlet AJÁNDÉK pdf - felnőtteknek és gyerkőcöknek: http://kerekegeszember.hu/porszem-ajandek/

Szólj hozzá!