Spirituális harag, a spirituális depresszió és a saját erőtől való félelem.

Spirituális harag, a spirituális depresszió és a saját erőtől való félelem.

Egy csatornázás, amiben minden a szeretetről szól és arról hogyan találhatjuk meg újra önmagunkat… hogyan érezhetjük, élhetjük át, az „Új Kor” energiáit…

 

 

JESHUA / Pamela Kribbe / Spirituális harag és depresszió

 

 

Kedves Barátok!

Nagy örömmel és elragadtatva vagyok ma itt és üdvözölöm mindegyikőtöket. Találkozásotok itt oly fontos. Ez nem csak egy előadás, aminek szavait magatokba szívjátok, hanem a jelenlétem által, ami összeolvad a ti jelenlétetekkel egy energetikai tér jön létre, ami segít lehorgonyozni a fényt a Földön.

Ti vagytok a Fény kapujának őrzői. Ti vagytok azok a Földön, akik az Új Korba vezető Fény számára megnyitják a Fény kapuit. A Régi Kor egyre jobban elhalványul. A régi hatalmi struktúrák és az ego-ra alapozott tudat, veszítettek erejükből és egyre jobban lesüllyednek az ’óceánfenékre’. Egy új társadalom, egy új létállapot ébred, ami a szeretet és a szív értékeire épül fel.

 

Ti mindannyian nagyon is részei vagytok ennek az átalakulásnak. Néha nem teljesen tiszta számotokra, mennyire össze vagytok fonódva ezzel az átalakulási folyamattal. Ezen kívül teljesen más az, amivel hozzájárultok az átalakuláshoz, mint azt képzelitek. A régiből az újba vezető átmenet során ti magatok vagytok, a saját energiatestetek az, ami átalakul. A tapintható testetek mellett, amiben vagytok, egy energiagyűjtő halmaz is vagytok, ez részben észlelhető, részben nem. Ti mindannyian átalakuló energiaforrások vagytok. Mindegyikőtök egy bizonyos frekvencián rezeg, egy energiamezővel, ami hatást gyakorol a környezetetekre, gyakran anélkül, hogy ennek tudatában lennétek. Ez a rezgés, ill. ez az energiamező a döntő faktor minden téren, mindenben, ami körülöttetek történik, mindenben, amit bevontok életetekbe. „Létállapotnak” is nevezhetitek. Pontosan ez a létállapot az, ami lehetővé teszi a változásokat a Földön. Mert ha sok csoport vagy egyén megváltozik és energiamezőjük finomodik, akkor ez a Föld számára egy másik energetikai valóságot fog vonzani. Ez a világméretű átalakulás, ami most megy végbe és ami minden egyes emberrel épp történik.

 

Természetesen sok szféra létezik a Föld körül – asztrális és spirituális síkok – amik segíteni akarnak ennek az átalakulásnak, ennek a megvilágosodásnak a megvalósításában. De Ti vagytok a kapuőrök. Ti vagytok azok, akik megnyitják a Fény előtt a Földön a kaput. Ha ez a kapu nem nyílik meg, akkor nem verhet gyökeret a Fény a Földön. Ezért olyan fontos, hogy hisztek magatokban, hogy tudjátok és érzitek, hogy pontosan azt teszitek, amiért a Földre jöttetek.

Mindannyian belső szinten dolgoztok lényetek szellemi átalakításán. És pontosan ezzel a céllal érkeztetek: a belső munkáért, hogy rezgéseteket egy olyan világban emeljétek fel, ami nem működik együtt a ti szándékotokkal, igen egy olyan világban, ami a legjobb szándékaitokat is keresztezni próbálja. Ti vagytok a fénymunkások, az Új Kor út-törői. A szeretet és a harmónia érzéséből táplálkozva, saját szívetek hozza el az Új Kort. Ily módon – végezve belső munkátokat – egy olyan fizikai valóságot fogtok bevonzani, ami sokkal szebb és szeretettelibb, mint az sok korszakban tapasztalható volt.

 

A lényeg nem igazán az, hogy mivel foglalkoztok mindennapi életetekben vagy hivatásotokban. Ha ács vagy, vagy háziasszony, terapeuta vagy professzor, nincs különbség. Ami igazán számít, az a „létállapototok”, az energiák, amit magatokból sugároztok; az energia, amik vagytok. Nem azon múlik mit tesztek. A lényeg, hogy Ti kik vagytok, mert ez az átalakulás forrása.

 

Most arra kérlek benneteket, érezzétek ennek a térnek az energiáját egy kis időre, mindannyitok kollektív energiáját, akik ebben a térben együtt vagytok. Én csak általatok lehetek itt veletek. Ha elfogadtok engem szívetekben, akkor az energiám hozzátok áramolhat itt a Földön és rajtatok keresztül a Földre. Mindig, mikor kitárjátok szíveteket előttem, akkor megérkezem oda és kisugárzom fényemet. De Ti vagytok, akik kitárjátok a kaput és beengednek engem és ezt köszönöm nektek. Pontosan teszitek a dolgotokat, amiért eljöttetek ide. A Föld átalakul. A régi kor hamujából egy Új Világ jön létre.

 

Szeretnék mondani valamit az Új Korról. Nem a külső, hanem inkább a belső tünetekről, jelekről szólnék. Érzelmi testetekben nagy változások mennek végbe. Az érzelmi test nagyon érzékenyen reagál a félelemre, haragra és az agresszióra, és minden más erőteljes érzelemre, amik kibillentenek belső egyensúlyotokból. Mindannyian az érzelmi testetek finomításán dolgoztok. Belső elmélyüléssel tanuljátok ezt meg: amikor vállaljátok a felelősséget saját érzelmeitekért, pontosan szemügyre veszitek őket és visszakövetitek egészen a gyökerekig. A bensővé tétel folyamatát már nem a külvilágon keresztül élitek meg, nem ott kutattok problémáitok okai után, hanem önmagatokban. Így vállaltok felelősséget a saját energiátok felett és ez egy nagy lépés előre [fejlődésetekben]. Amint felelősséget vállaltok mindenért, ami bennetek van, akkor a leblokkolt érzelmeket felismerhetitek önmagatokban és átalakíthatjátok őket. És pontosan ez az, amin most dolgoztok.

 

Ebben az Új Korban nyugalomra lel az érzelmi testetek. Lényegesen intuitívabb életet fogtok élni, mint amit most megszoktatok. Környezetetek is szintén ezt az intuitívabb életstílust fogja követni. Szívetekben nyugalom és békesség fog uralkodni. Érzitek ti magatok is, mennyire vágytok erre? Én érzem és látom, mennyire vágytok egy tudatállapotra, amiben szabadon áramolhat az energia köztetek, amiben nyiltan megmutathatjátok a szeretetet, amikor bízhattok a körülöttetek lévő világ és az emberek biztonságában. Vágytok egy tudatállapotra, amiben tudjátok, minden rendben és egyszerűen megmutathatjátok valódi lényeteket.

Ennek értelmében szabadságra és biztonságra vágytok. És megismétlem, hogy ezek az energiák teljességgel a rendelkezésetekre állnak. De Ti vagytok azok, akiknek ki kell tárni az ajtót lelketekben, hogy ezek az isteni energiák megérkezhessenek. Én és sokan mások a túlvilágról mellettetek állunk, hogy támogassunk benneteket, hogy segítsünk. Most és itt arra kérlek benneteket, hogy érezzétek energiámat, érezzétek, hogy energiám mindenki számára rendelkezésre áll. Ti valóban az ’újjászületéseteken’ dolgoztok. Érezzétek a nyugalmat szívetekben, érezzétek a belső teret, ami lehetővé teszi, hogy a régi energiákat elengedhessétek, helyet teremtve így az új számára. Az általatok vágyott szabadság közel van.

 

Röviddel mielőtt az Új megkezdődne, mindig van egy nehéz pillanat: a régi haláltusája. Röviddel a napfelkelte előtt van a legsötétebb, amikor minden régi félelem a felszínre tör, mind a gyász és harag, ami életetekben és sok más életben felgyülemlett, amikor a Földön még a sötétség uralkodott. Mindez most a felszínre tör és arra vár, hogy integrálódjon. Ne tévesszen meg benneteket. Ez jó jel, a változás jele, mikor mindezek a negatív energiák a tudatba törnek. Ez azt jelenti, hogy elég erősek vagytok, hogy helytálljatok a vizsgán.

Ti mindannyian az életciklus kiteljesedésén munkálkodtok, ami a világos és a sötét, az ön-tudat és a hatalom, a félelem és a tudatlanság illúziójának belső harca volt. Most arra kérem mindegyikőtöket, hogy lelketek mélységébe pillantsatok, és ott fedezzétek fel ismét az isteni Fény lángját.

 

Most pedig három buktatóra szeretném felhívni a figyelmeteket, amikkel a régi meghaladása során találkozhattok. Mindegyik energiatestetekkel áll kapcsolatban és mélységesen a ténnyel, hogy fénymunkások vagytok.

 

1. Spirituális harag

Az első akadály a harag. Egy olyan fajta haragról beszélek, amit valójában a harmónia és az igazságosság utáni vágy kelt éltre. Nevezhetitek spirituális haragnak. Elmagyarázom létezésének okait. Amikor megkezdtétek életciklusaitokat a Földön, mindannyian rendelkeztetek egy inspirációval. Ez az inspiráció erősen összefügg a Krisztus-energiával. Érkezésem a Földön, mint Jeshua (vagy Jézus) egy jelzőtűz volt számotokra, egy inspirációs forrás. Felismertetek bennem egy energiát, amit ti is mindannyian magatokban hordoztok. Réges régen Ti mindannyian úgy döntöttetek, hogy lehorgonyozzátok ezt az energiát a Földön. De az életciklusok során, amikor a lehorgonyzással próbálkoztatok, rengeteg ellenállásba ütköztetek. És ez érzelmi testeteknek nagy károkat okozott. Az érzelmi testetek nem más, mint belső gyermeketek, aki lényetek élettel teli, szabad része, aki spontán érzelmeiből kiindulva cselekszik és reagál. Ez a belső gyermek sokat szenvedett a korábbi életek során, amikor megpróbáltátok beteljesíteni küldetéseteket, hogy általatok terjedhessen ki a Krisztus-energia a Földön.

Egy részetek még mindig kozmikusan inspirált és Felettes Énetek vagy lelketek szemszögéből nézve tudjátok és érzitek, mi a jelentősége annak, ami történik veletek. A fény és a tudás perspektivájából tudtok tekinteni a dolgokra. De ott van egy másik részetek is, a földi személyiségetek. Ez a Belső Gyermeketek vagy ego-tok, ez az emberi önvalótok, nevezhetitek bárhogy. Ezen a szinten – annak ellenére, hogy lelketek tudja „minden rendben” és egy felsőbb célt szolgál- mégis nagy mennyiségű félelmet és értetlenséget tapasztalhat azzal kapcsolatban, ami vele történik.

 

Itt a Földön töltött életeitek során gyakran inspirálva éreztétek magatokat, a Fény magjait vetettétek el új ötletek vagy hozzáállás formájában, de közben környezetetek gyakran félreértett benneteket: visszautasítottak, nem vettek figyelembe vagy eltávolítottak az útból. Ezekből a tapasztalatokból, hogy nem fogadtak szívesen, sok traumát halmoztatok fel. A Belső Gyermeketek nem értette, mivel érdemelte ki ezeket az ítéleteket. Lelketek megértette, de földi éneteknek, érzelmi testeteknek mély traumatikus élményekkel kellett boldogulnia, mint az üldöztetés, erőszak és lenézés. Ti mindannyian viselitek ezeket a sebhelyeket lelketekben.

 

Ti mindannyian azért érkeztek a Földre, hogy Fényt hozzatok ebbe a valóságba, méghozzá egy olyan múltra alapozva, ami meglehetősen komplikált volt (részletes összefüggésekkel kapcsolatban lsd. a fénymunkás sorozatot a forrásoldalon). Azt is meg kell említenem, hogy egyfajta személyes karmáról is szó volt, amikor úgy döntöttetek, megkezditek itt a Földön életciklusotokat. Voltak idők, amikor ti magatok is sötétséggel voltatok körülvéve, amikor megpróbáltatok hatalmat gyakorolni a földi lelkek felett és irányítani akartátok őket és másokat. Küldetésetek itt a Földön abból fakadt, hogy ezeket a korábbi életeteket jóvátegyétek, hogy visszahozzátok a szeretetet és igazságosságot az embereknek.

 

Miközben ez az inspiráció, ez a jelzőtűz ragyogott szívetekben, ezzel egy időben értetlenség volt tapasztalható a Belső Gyermeketek szintjén. És így jött létre olyasmi, mint a spirituális harag. A Gyermeki részetek nem értette a ti sötétséget szolgáló karmikus részvételeteket és önmagán kívülre vetítette ki a rosszat. Gyermeki részetek érzelmi okokból a jó és az igazságos mellett akart harcolni. A Gyermeki részetek nem tanúsított megértést a földi valóság ellenállásával és lassúságával szemben és türelmetlen volt. Ebből a Gyermeki részből indult ki a spirituális harag.

 

A spirituális harag azt jelenti, hogy iszonyatosan szenvedtek a rossztól a világban, az ártatlan emberek szenvedése miatt, a környezet rombolása miatt, az erdők kiirtása miatt, a növények és állatok kiirtása miatt. Mindezek a dolgok – politikai és szociális igazságtalanságok, több ezer gyermek nyilvánvaló és szükségtelen halála, a háborúk és az erőszak – mindezek a dolgok mélyen érintenek és haragot gerjesztenek bennetek, ami miatt tehetetlennek érzitek magatokat.

Tipikus a fénymunkások részéről, hogy elragadja őket ez a harag és ez által átlépik határaikat. Elveszítik önmagukat azon igyekezetükben, hogy megváltoztassák a világot, és hogy jobbá tegyék azt. Ez megmutatkozhat szenvedélyesség formájában, a dolgok szociális vagy politikai szintjén való változtatási igényben vagy a vágyban, hogy személyes szinten segítsenek az embereknek, legyen az a munkájuk során vagy a privát életükben.

 

A vágy, hogy segítsenek és a dolgok megváltoztatása gyakran magában hordozza a spirituális haragot, még ha alig észrevehető formában is. Végül is úgy tűnik „csak a legjobbat” akarjátok valakinek vagy a társadalomnak. És mégis, ott van bennetek a harag, amikor valakit – bármilyen finom formában – de arra terelitek, hogy változtasson viselkedésén vagy érzelmein. Gyakran észre sem veszitek, hogy az idő még nem érett meg rá.

 

Minden alkalommal, amikor bosszúsak vagytok vagy hatalmas vágyat éreztek a dolgok megváltoztatására vagy, amikor tehetetlennek és haragosnak érzitek magatokat, mert a dolgok úgy állnak, ahogy állnak, akkor a spirituális harag csapdájába kerültök. Túl sokat akartok egyszerre. Nem úgy tekintetek a valóságra, ahogyan az van, mert elhatalmasodik rajtatok a harag érzése. Ezért arra kérlek benneteket, tudatosítsátok ezt magatokban és engedjétek el, mert a harag által táplált inspiráció kibillent egyensúlyotokból és másfelé vezet. Nem a valódi inspirációt nyújtja, a békét és a nyugalmat érzelmi testetekben, ami segít nektek Fényeteket a Földön formába önteni.

 

Ti valóban a Fényeteket testesítitek meg a Földön, ha teljességében a belső lényetekre összpontosítotok, egy nyugodt és tiszta elmeállapotban. Ebben az állapotban érzitek, hogy a világban vagytok, de nem onnan valók vagytok. Erről a világról valónak lenni azt jelenti, hogy minden értékével rendelkeztek [azonosultok], amit fizikai érzékszervekkel észlelni lehet: erőszak, háború, betegség, pusztítás. Ha ezeket csak fizikai érzékszerveiteken keresztül észlelitek, nagyon könnyen haragossá válhattok. Ezért arra kérünk, hogy tegyetek hátra egy lépést, és érezzétek át, milyen spirituális dinamika rejlik a dolgok mögött, amiken felhúzzátok magatokat.

 

A szenvedésnek van egy mélyebb értelme. A Földön minden lélek, minden ember azért van itt, hogy kibontakozzon, hogy kifejezze magát és hogy még többet megtanuljon arról, mit jelent egyszerre szellemnek [léleknek] és embernek lenni. Minden lélek saját egyéni fejlődési útját járja be. És ezt el kell fogadnotok, tegyetek visszafelé egy lépést és koncentráljatok önmagatokra és saját fényetekre. Az energia, az igazság és a rezgés, amit végül kibocsátotok, meghívja [bevonzza] az embereket (vagy állatokat és növényeket), hogy energiamezőtökbe jöjjenek és megtapasztalják a gyógyító rezgéseket. Ebből a célból érkeztetek ide. Nem kell kimenni a barikádokra. Ezért nem kell megharcolnotok.

Valódi spirituális feladatok nem az, hogy tegyetek valamit, hanem hogy létezzetek. Ha kiegyensúlyozott a spirituális energiátok, akkor áramlani fog a gyógyító energia, amit könnyedén és testi vagy mentális erőlködés nélkül sugároztok mások irányába. Finom és könnyed érzés, nem megerőltető. Emberek és dolgok teljesen spontán lépnek életetekbe és gyógyítást kérnek tőletek.

 

Minden alkalommal, amikor a bosszúság és harag állapotába engeditek magatokat, még akkor is, ha az igazságtalanság vagy szenvedés okán történik, amit elviselhetetlennek tartotok, és nem bírjátok elnézni, arra kérlek benneteket, hogy vegyetek vissza és térjetek vissza egyensúlyi állapototokba. Csendesedjetek el és fogadjátok el a dolgokat, ahogyan azok vannak. Fogadjátok el, hogy minden beteljesíti saját körforgását és végigjárja egyéni fejlődését, azok az emberek is, akik közel állnak hozzátok. Engedjétek szabadon őket is. Elegendő, ha ott vagytok nekik, ne tegyetek sem többet, sem kevesebbet.

 

 

2. Spirituális depresszió

A második buktató, amit említeni szeretnék, a depresszió vagy melankólia. Nemrégiben ecseteltem a történelem rövid áttekintése során, hogy ti, mint Fénymunkások az ellenállás, az üldöztetés és az erőszak áldozataivá váltatok. Ez hegeket hagyott hátra a lelketekben. Talán oly mélyen sebzett meg benneteket, hogy elveszítettétek a bátorságot Fényetek külvilágban való kifejezéséhez. Lehetséges, hogy gyakran lehangoltnak érzitek magatokat és az élet értelmetlennek tűnik. Lehetséges, hogy az az érzésetek, ez a világ nem fogad szívesen benneteket és energiátokkal egyáltalán nem illetek ide. Az az érzésetek, hogy mások vagytok.

 

A depresszió és a komorság érzése az önbizalomhiányban fakad. Egyrészt nagyon is tudatában vagytok spirituális Fényeteknek, amit magatokban hordoztok, tudatában vagytok érzelemdús, együtt érző és bölcs személyeteknek. Másrészt bennetek van ez a megsebzett gyermek, aki elismerésre és megbecsülésre vágyik a külvilágban. Énetek egy része külső figyelemre és biztonságra vágyik. De úgy tűnik, nem tudtok eleget kapni belőle, vagy nem találjátok az elismerést, amit valóban kerestek, mert mások vagytok. Környezetetek gyakorta nem ismeri fel valódi Lényeteket és ezért nem is tud elismerni, sem táplálni.

Sebzett Belső Gyermeketek soha nem gyógyítható meg olyan dolog által, ami rajtatok, lényeteken kívül áll, hanem csak ti gyógyíthatjátok meg, saját erőtökkel és bölcsességetekkel. Már csak azáltal, hogy ti magatok gondoskodtok fájdalmatokról és aggodalmaitokról és hogy bíztok önmagatokban, még ha más nem is bízik bennetek, eléritek a valódi önbizalmat. Ha egyszer felismeritek ezt az erőforrást, akkor egy másik környezetet fogtok vonzani, egy olyat, mely támogat benneteket és legbensőbb kívánságaitokat.

 

Mindenki, aki spirituálisan mélabús vagy depresszív, erős késztetést érez, hogy túllépjen a földi valóságon és visszatérjen a harmónia és fény atmoszférájába, ahol béke és biztonság uralkodik. Mindannyiatokat kérlek és imádkozom lelketekhez, hogy bízzon meg újra szilárdan saját belső Fényében. Szívetekben lángol, és csak figyelmeteket kell újra oda összpontosítanotok. Mi (a másik oldalon) teljes szívből azt kívánjuk, hogy könnyíthessünk terheiteken, de senki nem segíthet, amíg nem hisztek saját fényetekben és azt nem lobbantjátok lángra szívetekben.

 

Kiemelkedően fontos, hogy ne hagyjátok magatokat legyűrni a függőség és a depresszió által. Ezek veszélyes csapdák, ami teljesen eltéríthet utatokról, mert elveszítitek a kapcsolatot azzal, amik valójában vagytok, az angyallal, a fénylénnyel, ami bennetek rejlik.  A lehangoltság, vagy a ’múlt’ utáni vágyakozás állapotában segíthet, ha elcsendesedtek és egyszerűen a légzésetekre figyeltek. Tudatosítsátok az utat, amit lélegzetetek megtesz a testben és mondjátok hangosan (vagy egész halkan, csak magatoknak) minden lélegzetvétellel: „Vagyok, aki vagyok. Jó vagyok úgy, ahogy vagyok.”

Körbefonlak benneteket fényemmel. Ha megnyitottátok az erősebb önbizalom kapuját, önmagatok elfogadásának érzésével, ami teljes mértékben a belsőből fakad, akkor ezen a megnyitott hasadékon befelé fog sütni a fény: a Felsőbb Énetek fénye, a Krisztus-energia fénye és minden segítő, tanító és angyal fénye, akik szeretnek és a Földön túli területekről támogatnak benneteket.

 

Eljött az átalakulás ideje. Éppen most, ezekben a nehéz időkben arra kérlek titeket, hogy emelt fővel folytassátok a dolgotokat és hangolódjatok rá at Új Korra. A szeretet és a harmónia valósága vár rátok. Ez a ti örökségetek és közületek sokan még ebben az életciklusban meg fogják ezt tapasztalni. A nyitja a dolgoknak, hogy bízzatok önmagatokban és bízzatok abban, hogy minden szükségest megkaptok hozzá. Ne féljetek a sötéttől, mert a fény erősebb. A fényt soha nem lehet legyőzni. A fény szeretettel és türelmesen várakozik, míg kinyújtjátok kezeteket és kitárjátok a kapukat.

 

harcos

3. A saját erőtől való félelem

Végezetül szeretnék egy másik akadályt megemlíteni, ami energiatestetekben jelentős tumultust idéz elő. Itt még mindig energiákról beszélek, amik visszatartanak attól, hogy rátaláljatok a belső békére és tisztaságra. Lehet szó itt bosszúságról vagy depresszióról, de félelemről is és ez a harmadik buktató.

A félelem első sorban azzal függ össze, hogy nem bíztok saját inspirációtokban, érzéseitekben és megérzéseitekben. Ha kétségbe vonjátok saját érzéseiteket, akkor sokat fogtok aggódni és ezzel sorozatos érzésláncolatokat hoztok mozgásba, amik egyre messzebb és messzebb visznek az egyensúlyi pontotokból. Ha félelmekkel telítődtök, akkor blokkolva van intuíciótok. Az intellektus és az érzelmek kerekednek felül és egy erőteljesen pánikszerű és kaotikus helyzetet teremtenek. Mert az intellektusnak és az érzelmeknek szívre van szükségük, az intuícióra, mint bázisra. Csak akkor tudnak hasznos módon szolgálni.

Ha kihagyjátok a szívet, akkor az elme túlórázni fog és az érzelmek nem lelnek megnyugvásra. Ekkor elhatalmasodhat felettetek a félelem és minden lehetséges helyzetben manifesztálódhat. Hirtelen elkezdtek kételkedni a képességetekben, olyan dolgokban, amiket korábban probléma nélkül tettetek. Hirtelen elkezditek megkérdőjelezni a magától értetődőt is és minden lehetséges dolgon problémázni kezdetek. Ez egyfajta belső nyugtalanság, ami ellehetetleníti, hogy nyugodt és békés formában önmagatok lehessetek

 

A trükk itt annyi, hogy felszabadítjátok magatokat minden aggodalom alól és visszatértek szívetekbe, megérzéseitekhez. Mit éreztek valójában a nyugtalan és zavart érzelmek mögött? A hasterületbe való nyugodt légzéssel visszatérhettek bázisotokba. Ekkor megkönnyebbülést fogtok érezni és megtaláljátok a csend pontját, ami túl van gondolataitokon és érzelmeiteken. Ekkor a gondolatokat és érzelmeket felhőként fogjátok érzékelni, amik körbevesznek benneteket, egy felhő, amire összpontosíthattok vagy sem. Ekkor rátaláltok újra a szabadság érzésére, képességetekre, hogy bizonyos gondolatokat vagy bizonyos érzelmeket tudatosan kiválasszatok.

 

Ha azt hiszitek érzelmeitek és gondolatitok valódiak, akkor teljesen elvesztek bennük és mindig ezeket fogjátok követni. De van lehetőségetek mindig hátralépni egyet és azt mondani: „Stop, magukra hagyom ezeket a gondolatokat és érzelmeket, hátra lépek tőlük egyet. Mélyebbre merülök önmagamban és érzem mi történik valójában, miért vannak pont most ezek a gondolataim és érzéseim.” És amint megteszitek ezt a lépést vissza, újra rátaláltok egyéni erőtökre, hatalmatokra. Önbizalmatok újra szabadon fog áramlani. A sötét felhők eloszlanak és visszatér a szabadság és a világosság. Ezt a lépést gyakorta ismételni kell, mert ez az intuitív életmód, ez a szívből való élet még nem magától értetődő számotokra. Ez az oka, amiért olyan sok félelmet tapasztaltok meg.

 

Elengeditek a régi biztonságot. Már nem hagyatkoztok mindenképpen arra, amit a szüleitek meséltek, ami tanáraitok tanítottak vagy főnökeitek mondtak. Nem bíztok meg vakon elmétekben vagy a tudományban. És azt is tudjátok, milyen megbízhatatlanok az érzelmeitek és nem mindig az igazság mértékegységei. Mivel magatok mögött hagytátok a biztonságot – és ez az erő jele – felbukkanhatnak félelmek és az lehet az érzésetek, hogy egyedül hánykolódtok a viharos tengeren. És mégis pont ez az a helyzet, ami arra kényszerít, hogy befelé forduljatok, és legbelsőbb énetekből érezzétek, a teljesen egyedülálló középpontotokból: „Ki vagyok én? Hol a helyem a világban? Már nem hagyom, hogy a külvilág irányítson, hanem már csak a saját belső iránytűmben bízok.” És pontosan ezzel az iránytűvel léphettek be az Új Világba.

 

Minden alkalommal, amikor felveszitek a kapcsolatot belső magotokkal és tesztek egy lépést vissza, akkor a lelketekben egy új világosságra leletek. Ebből a pozícióból szemlélődve megfigyelhetitek érzelmeiteket, anélkül, hogy azok magukkal ragadnának. Láthatjátok depressziótokat és segítő jobbot nyújthattok önmagatoknak. Felismerhetitek félelmeteket és elküldhetitek neki a feloldás energiáját.

 

Ti magatok vagyok a saját messiásotok.

 

Nem létezik messiás rajtatok kívül. Ezrével vannak messiások, akik arra várnak, hogy segíthessenek, de csak ti vagytok azok, akik kitárva a kaput, beengedhetitek a fényt.  Ez tulajdonképpen a legfontosabb az Új Korban: hogy kitárjátok szíveteket. Ti vagytok azok, akik valóban a Földön élnek, mi csak a segítők vagyunk. Ti vagytok azok, akik cselekednek, ami előtt mi csak tisztelegni tudunk. Ránk mindig számíthattok, megosztjuk veletek szeretetünket és fényünket.

 

Bátrak vagytok, derekasan dolgoztok. Ti vagytok az Új Kor harcosai. Arra kérlek benneteket, higgyetek önmagatokban és feladatotokban. Ha nehéz érzelmek vagy sötét gondolatok bukkannának fel bennetek, akkor mindig álljatok meg és vegyétek fel a kapcsolatot a belső énetekkel, a csend belsőtökben lévő központjában. Ez az Új Kor horgonya. A horgonyt leengedték. Már uralkodik a béke szívetekben. Most már csak vissza kell térnetek hozzá, mindig újra és újra, hogy lehorgonyozzátok magatokat ebben a szeretetben és tisztaságban.

 

Ne ragadjatok bele a drámába és lázongásba. Az érzelmi izgatottság nem az igazság barátja. Nem fogja elhozni nektek az igazságot. Bízzatok szívetek nyugodt, békés és tiszta hangjában és legyetek tudatában, hogy nem vagytok egyedül. Mi közvetlenül mellettetek állunk, minden egyes lépésnél, amit ezen az úton megtesztek. Szeretlek benneteket és arra kérlek titeket, hogy fogadjátok be szívetekbe a szeretetenergiámat. A leghőbb vágyam, hogy ebben a történelmi pillanatban mellettetek álljak és hogy támogassalak benneteket a fényhez vezető, olykor fáradtságos utatokon.

Fogadjátok el szeretetemet.

 

Csatornázta: © Pamela Kribbe

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:www.jeshua.net/de

 

http://kristalyhang.wordpress.com/2014/02/04/jeshua-pamela-kribbe-spiritualis-harag-es-depresszio/

 

 

Ex Libris - Kalendárium a Kereteid Kitörléséhez - AJÁNDÉK pdf: http://kerekegeszember.hu/ajandek-naptar/

Porszem Meséi - mesekönyv részlet AJÁNDÉK pdf - felnőtteknek és gyerkőcöknek: http://kerekegeszember.hu/porszem-ajandek/

Szólj hozzá!