2016 – Sólyom Éve

2016 – Sólyom Éve

Nagyapám szívéből a mesék mintha egy Legendárium sárgult lapjairól keltek volna életre nap mint nap gyerekkorunkban 🙂

 

A Világ történései – az évek meséi – mint egy kaláris gyöngyei fonálra vannak fűzve… A 72 gyöngy meséjét, egy bog, egy kapocs tartja össze és kezdi, ciklusról-ciklusra – ez a Sólyom éve mindig 🙂

 

 

A sólyom meséje 🙂

Az Ég és a Föld szerelméből született az Élet. Ezt a csodát örökül hagyta nekünk a Nap és a Hold, amikor – egybeforrva – a Tejút hasadékán leszálltak a földi világba és az öt őselem fészkébe elhálták nászukat a Földdel. Szerelmük gyümölcsét – egy tojást helyeztek a fészekben kinyíló, hat szirmú Tulipánt kelyhébe.

 

Ekkor a Világ tetején hét ének szállt, nyolcszor dobbant a lépés a fészek felett, majd tizenhárom kört táncoltak az Égiek felfelé haladtukban — így a Végtelenség kegyébe helyezvén Fiukat visszatértek az égbe.

Ebből a tojásból kelt ki a Sólyom kilenc nap múlva, melynek egyik szemében a Hold, másikban a Nap ragyog még ma is 🙂

Védelemül égi búrát borítottak rá, hogy ezernyi csillag fénye táplálja őt a csillagok törvényeinek tudásával – míg megerősödik, hogy szárnyaival védelmezőn Ő ölelje a Földet.

 

Szívébe csendet tettek – a hat szirmú tulipánt csodáját – hogy meghallja mit beszélnek a fák, a vizek… mit súg a szél mit mesél a láng, hogy zenél a szerelem…

 

Karmaiban és torkába rejtették az élet és az újjászületés törvényeit – a rovást, az írást, a szót és az éneket… lábába és szárnyaiba a táncot, a gyógyítást, a védelmezést… szemébe a Napot és a Holdat, szívébe az Égi otthont és az alakváltoztatás képességét – vagyis, a Nappal való egyesülés szertartásának összes tudását…

Égi származása, isteni küldetése, megbízása, hogy az Isteni teremtés folytatását vállalja, a földön élők segítésére.

 

 

A földi élet védelmét – és a magyarok földjét is – egy madár testesítette meg. Ő egy ég és föld közötti utazó, aki közvetít a földi emberek és az égben lakó Istenek között, hogy az Ember visszatérhessen az égig érő elragadtatás forrásához, az Isteni jelenléthez…

 

Amikor az emberekben sok a gyűlölet, az átok, a harag és a hazugság – a sólyom gyengülni kezd, majd lezuhan. A pusztákba gyűlölet lángja gyúl, a vizek kiáradnak, a fák meghalnak, az emberek egymást eltiporják…

A Nap, a Hold, a Föld és a Csillagok felsírnak… a madár zuhanásakor könnycseppé válik és becsapódáskor a föld örök rétegeiből összesűríti, megváltoztatja, a felszín kilenc rétegét…

Amikor a test földet ér a Nap magához emeli lélekmadarát, hogy aztán egy másik időben, újra életre keltse a csillagember ősiségét, a Nap szellemiségét – és e szívének kedves földi világba újra szabadon engedje madarát …

 

 

 

2016 – Sólyom éve 🙂

Ahogy, minden évben a Téli Napfordulókor, ugyanúgy a Sólyom évében is, a Nap leküldi az isteni királyság megtestesítőjét — az ÉLETRE születés képességével megáldott Fiát a Földre – hogy a föld gyermekeiben élő sólymot a szívükből az égbe segítse 🙂

 

A lét misztériuma előtérbe kerül… az emberek gondolkodása „háttérbe” szorul a felszínes külső boldogság és a rajtunk kívül álló bűnösök kereséséről.

Befelé fordulunk az érzelmi minőségek felé 🙂

Újjászületésünk önmagunkban kezdődik, a gyarlóságaink, hazugságaink, önpusztításaink lezárásával, a tisztítás csodájával – ami által szellemünk újra meglátja a fényt 🙂

 

A sólyom bennünk is életre kel, hogy átadja teremtőerejét, amit élőszóval tudunk feléleszteni, tovább adni, hiszen a szavak ereje összekapcsolja az „egyívásúkat” és egymást élesztve saját belső kincseinket is tovább adhatjuk a világnak…

 

Régi meséink említik, hogy:

teremtésünk A SZÓval, a teremtmény nevének kimondásával történik amivel megidézzük ebbe a világba – ahol „az IGE testté lesz”…

 

A sólyom a szabadság madara, a tiszta gondolkodás, a tiszta szellemiség jellemzi. A sólyom szelleme mindenben – és mindenkiben benne él 🙂 A felső szellemiséget hozza a földre körkörös táncával.

Minél kisebb a kör annál közelebb vagyunk őseink szellemiségéhez és minél nagyobbak a körök annál nehezebben halljuk egymást és Istenségünket.

A Földdel és Éggel való egységünk, emelkedő lelkünk, tudásunk, gyógyulásunk – a spirális körtánc középpontja – a szívünkben van.

 

A Sólyom évében fogantak és születettek, kilencedíziglen viszik tovább a Föld, a Nap, a Hold és a Csillagok törvényeit, örökségét, a kilences fonatot – a kilenc rács, kilenc fonat tudását 🙂

 

Ez az év a „Kék Birodalom idejéhez” tartozik melyben megszületnek a szellemi Uralkodók – azok akik csillagszülöttségük ősiségéhez hozzáférnek… akik a Föld gyógyításán és a földi élet jobbításán dolgoznak… Véget ér olyan királyi családok uralkodása akik emberek, vagyon, által választattak és nem képviselik a Nap királyságát, szellemiségét…

 

Minden évhez tartozik egy növény is, aminek virágzása, szaporodása, földből való kibúvása, virágai, terményének egészsége, lombhullása, betegségei, stb… utalnak az adott évben megvalósuló bőségre – a terményben, állatállományban és az emberi kapcsolatokban is…

 

Sólyom évéhez a tulipánt virág tartozik. Kikelete, színe, szára, és hogy ebben az évben hány virág lesz… milyen színűek… vagy hogyan cirmozódnak azok melyek tavaly egyszínűek voltak (és még ezernyi más megfigyelni való) ami előrejelzi ennek az évnek a kimenetelét a földi világban 🙂

 

A tulipánt, a szerelem virága, a nőiességet, a testi-lelki tisztaságot mutatja – benne-belőle születik a Napisten és Holdistennő fia.

 

A Naptól kapjuk a fényben látó szemet és bűneink elégetését

a Holdtól a termékenységet, a múlt tisztánlátását, az álmokat és az Élet Vizét

a Földtől a természet örök segítségét – minden jelet, amiből megfejthetők a természet égi-földi törvényei

a Levegőtől – a hangoktól, doboktól, szótól, énektől, tánctól a zengést, amely segíti a sötétség eloszlatását és minden lény utazását, utaztatását…

és a Szerelemtől mindezek harmóniáját – a repülést, a vibrálást, az élet kiegyensúlyozását…az ünnepet és a csendet…

 

Ezt a csillagos tarisznyát kapjuk mindannyian – velünk születik, bennünk él mióta világ a Világ – bármikor früstökölhetünk belőle.

DE

minden Sólyom évében — és minden Téli Napfordulókor – amikor a Világunkban világos lesz – a lelkünk felröppen az égig, hogy összekapcsolódva, szárnyainkkal védőn beborítsuk az eget és a földet – hogy ez az Isteni nász, az Ég és Föld szerelme, megszülje az új ÉLETET.

72 „emberév” után egy létrafokkal arrébb tolódik az ég, hogy a Földön újraszülethessen a Sólyom szellemisége, amit minden Téli Napforduló újraéleszt, Földön és Égen – Testben, Lélekben és Szellemiségben  🙂

 

Örökségünk kincseit hogyan használjuk – tékozoljuk vagy bontjuk ki titkait a szívünkből – az már a mi saját és egyedi mesénk 🙂

 

 

Régen, minden évben Ünnep volt a Téli napforduló, a kerecsen-sólyom röptetése – az erejét vesztett Nap újjászületési szertartása, ahol a Csodaszarvas szarvai között emeli a Sólymot (sas -Aquilla csillagkép) aki elhozza nekünk csőrében a felkelő napot.

 

A Kusok Királynéja (Cassiopeia) vagyis a Csodaszarvas, égi „W” alakja a tenyerünkbe van vésve égi jelként, hogy ne feledjük származásunk – mondják tulipánnak vagy „M” betűnek is 🙂

 

 

A Sólyom újjászületik, testet vált bennünk – felemelve minket az égig, amikor az öt őselemből bármelyik belép a hetvenkettes bűvkörébe:

72 év elfolyik

72 máglya világit

72 vitéz készen áll

72 vármegye összeTART

…és minden Téli Napfordulókor

de mindig, amikor:

hetvenkettőt dobban a szív…

… vagyis bármikor… <3

 

Nagyszüleim örökségéből született az első rajzolt és emlékekből leírt mesekönyvem: Porszem Meséi címmel – amiben Te is benne vagy Hősként… Vándorként… Hangyaként… Sárkányként… de az is lehet, hogy Sólyomként… 🙂

 

Porszemről – vagyis Rólam – és a mesekönyvről itt olvashatsz: http://kerekegeszember.hu/mese/en-porszem/ 

.

.

 

 

Ex Libris - Kalendárium a Kereteid Kitörléséhez - AJÁNDÉK pdf: http://kerekegeszember.hu/ajandek-naptar/

Porszem Meséi - mesekönyv részlet AJÁNDÉK pdf - felnőtteknek és gyerkőcöknek: http://kerekegeszember.hu/porszem-ajandek/