Eltörölték a TE összes adósságodat is!

Eltörölték a TE összes adósságodat is!

Tudtad? Hallottad?

Mi lenne, ha igaz lenne?

Elgondolkodtam az íráson, kíváncsi vagyok a TE véleményedre is a hozzászólásoknál!

–         Manita

 

 

Tájékoztató a bankok és a kormányok felszámolásáról

Közzétéve: 2013.04.24. – 18.26

 

(THE FORECLOSURE FLYER)

Az Egy Emberiség Nyilvános Vagyonkezelő (One People’s Public Trust, – a továbbiakban OPPT), az egész rendszert érintő hatalmas csalásokat vizsgáló korábbi nyomozásai alapján, 2012. december 25-én bejelentette valamennyi bank és „kormányainak” felszámolását.

Az eredeti dokumentum: PARADIGM DOCUMENT FROM: THE TREASURY FINANCE AG, INDUSTRIESTRASSE 21, CH-6055ALPNACH DORF, SWITZERLAND

 

Mi történt?

Az OPPT azzal szembesítette a Földön működő bankokat és kormányait,

  1. hogy azok megtévesztő módon és eszközökkel több száz éven keresztül pénzt loptak az emberektől, és
  2. hogy senki nem állhat a Teremtő, és a Teremtő bármely teremtménye közé,

majd lehetőséget adott nekik a fenti két állítás megcáfolására. Ők erre képtelenek voltak, és nem tették meg. Az itt leírtak megértéséhez, kérjük, hogy olvasd el a Peoples Trust 1776 honlapon, aDeclaration of Facts dokumentumot. Íme két kivonat a dokumentumból:

A kormányok kiváltságleveleinek eltörléséről: (referencia: DECLARATION OF FACTS (A TÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA): UCC Doc # 2012127914 Nov 28 2012)
„..hogy valamennyi kormányzati intézmény, köztük az Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, az EGYESÜLT ÁLLAMOK, a „State of…” és ezek valamennyi rövidítése, ezek hasonló hangzású, megjelenésű formái (idem sonans), vagy egyéb jogi, pénzügyi és menedzseri formája, valamint ezek összes és valamennyi nemzetközi megfelelője, köztük az összes és valamennyi HIVATALLAL, az összes és valamennyi HIVATALNOKKAL, KÖZALKALMAZOTTAL, ÜGYVEZETŐI RENDELETTEL, MEGÁLLAPODÁSSAL, ALKOTMÁNNYAL, TAGSÁGGAL, TÖRVÉNNYEL, valamint az ezek által és hatókörében létrejött valamennyi és minden egyes szerződéssel és megállapodással egyetemben, mostantól érvénytelen és semmis, jogerősen…”

A banki kiváltságlevelek eltörléséről: (referencia: TRUE BILL: WA DC UCC Doc # 2012114776 Oct 24 2012)

„Kijelentve és határozat alapján visszavonhatatlanul eltöröltetik a kiváltságjoga a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) tagszervezeteinek, ezen kívül azok kedvezményezettjeinek, minden testületének és intézményének, amely magánpénzrendszert, pénzkibocsátó, behajtói, büntetés végrehajtói intézményt, RABSZOLGATARTÓ RENDSZERT birtokol, működtet, segít vagy támogat…törvényes értékkel bíró, ám törvénytelen jogalapon.

Felszólítás a tevékenységek azonnali beszüntetésére (Orders to Cease and Desist): Felhívjuk a figyelmet a KERESKEDELMI TÖRVÉNY Doc. No. 2012114586 és a TRUE BILL UCC Doc. No. 2012114776 által szabályosan megerősített és jóváhagyott DECLARATION AND ORDER: UCC Doc # 2012096074, Sept. 09 2012 tartalmára, mely szerint:

A fegyveres testületeken belüli önkéntesek…”felszólíttatnak bármilyen egyén, testület, azok ügynökeinek, tisztjeinek és egyéb képviselőinek letartóztatására és őrizetbe vételére, helyszíntől függetlenül, ha azok magánpénzrendszert, pénzkibocsátói, behajtói, büntetés végrehajtói intézményt, RABSZOLGATARTÓ RENDSZERT birtokolnak, működtetnek, segítenek vagy támogatnak az egyes államok polgárai rovására”… és lefoglalhatnak bármely olyan magánpénzrendszert, adatkövetési, átutalási, kibocsátói, begyűjtési és jogi végrehajtó rendszert, amely RABSZOLGATARTÓ RENDSZER működtetését szolgálja.

„A teremtő valamennyi teremtményének kötelessége azonnali hatállyal segítséget nyújtania az itt megjelölt KÖZJÓÉRT CSELEKVŐ SZEMÉLYEKNEK, a célból, hogy azok ezen rendelet minden eszközzel végrehajthassák, megvédhessék, fenntartsák és a beteljesítsék, minden, a teremtő és a teremtő által elérhető eszközzel és módon, még pedig teljes személyes felelősséggel.”

„Ennek során teljes mértékben tilos a teremtő bármely teremtményének életében vagy testi épségében kárt tenni.”

„Felszólíttatnak és kötelesek minden élő személy testi épségét és életét megóvni”.

Kérjük, hogy tájékozódj a Washington DC UCC Registry alatt bejegyzett dokumentumokról.

 

Mit jelent ez neked?

Továbbra is fizetnéd az adósságodat egy felszámolt jogi személynek? Jelzálogkölcsönt, bankkártya-hitelt, gépjármű-hitelt?

Az OPPT a felszámolási eljárásban kedvezményezetti prioritást élvezett. Senki nem állhat Te és a Teremtője közé, még az ún. kormányok sem.

Mivel a CEASE AND DESIST (felszólítás a tevékenységek azonnali beszüntetésére) rendelet érvényben van, neked egy úgynevezett Udvariassági feljegyzéssel jogodban áll feltételeket szabni az immár megszűnt bankok és „kormányok” nevében, a veled szemben eljáró magánszemélyek számára.

 

Mit jelent mindez a bankok és „kormányok” számára?

Mostantól minden személy egyéni entitásként cselekszik, mindennemű vállalati háttértámogatás nélkül, teljes személyes felelősséggel tartozva minden és valamennyi cselekedetéért, az UCC 1-103 számú nyilvános irányelv által támogatott szokásjog, illetve az OPPT UCC dokumentumaiban rögzített meghatározó törvény, az Egyetemes törvény alapján. (referencia: WA DC UCC Ref Doc # 2012113593)
Amennyiben egy személy, bármilyen módon egy megszüntetett bank vagy „kormány” nevében cselekszik, és ezzel bármilyen kárt okoz egy másik személynek, úgy egyéni és korlátlan felelősséggel tartozik az okozott károkért. Az ilyen tettek un. Udvariassági feljegyzések kibocsátását vonhatják maguk után.

 

Udvariassági feljegyzés

Az Udvariassági feljegyzés tartalmazza az ezen tájékoztató dokumentumon szereplő valamennyi információt, illetve indítványozza a felek további kapcsolattartási feltételeit.

Mivel a bankok és a „kormányok” megszüntetésre kerültek, a törvények, rendeletek, kódexek, bíróságok, ügyvezetői rendeletek stb immár szintén érvénytelenek, így, egyének közötti törvényesen érvényes szerződés hiányában nincsenek érvényben a teljesítést kikényszerítő eszközök sem.

Az Udvariassági feljegyzés új feltételeket kínál bármely, megszüntetésre került jogi személyiség nevében eljáró személynek, ezen elfogadásának feltételei világosan le vannak fektetve.

Jelenleg a Földön rengeteg ember küldi ki Udvariassági feljegyzéseit, csupán 2013. februárjában, két napon belül 64.000 ezer alkalommal töltötték le a dokumentum sablonját. További információk az OPPT-IN és a Peoples Trust 1776 honlapokon.

 

Mi az az UCC – kire és mire vonatkozik?

Az Uniform Commercial Code , UCC („júszíszí” – Egységes Kereskedelmi Kód) , a kereskedelem ’bibliája’, melyet a Földön használnak, ám néha leplezve. Az UCC-ről nem tanulnak a jogi egyetemeken, csak a magas rangú bankok és kormányzati szervek alkalmazzák. Ennek megfelelően a legtöbb ügyvéd, ügyész és bíró nem is ismeri a UCC rendszerét, és érvénytelennek tekintheti azt.

Néhány példa az UCC rendeleteinek használatáról:

  1. Az 1997. március 4-én megjelent 13037-es számú Ügyvezetői rendelet az embert vagyontárggyá minősítette. (Lásd: US Citizens Defined as Property of the Government)
  2. A 2011. augusztus 12-én beiktatott UCC Doc # 0000000181425776 bizonyítja, hogy a Federal Reserve System és az Egyesült Államok Kincstára (The United States Department of the Treasury 1789) között 14.3 trillió dollárért adásvételi akció játszódott le, melynek tárgyai amerikai állampolgárok voltak.
  3. A UCC Doc #2001059388 feltárja azt a dokumentumsablont, amellyel a Federal Reserve Bank (Szövetségi Tartalék Rendszer, azaz az amerikai szövetségi jegybank) fedezetet biztosít magának a nagyobb bankok ügyleteiből, vonatkozzon az ingóságokra, árucikkekre, vagy akár még meg nem született élőállatokra is.  Azok, akik az UCC hatókörét az Egyesült Államok területén kívül érvénytelennek tartják, ezzel semmisnek és érvénytelennek tekintenék a New-york-i Szövetségi Jegybank létrejöttének jogi alapjait is.

 

Kellő gondosság (Due Diligence)

Mivel az UCC beadványokat a „kormányok” és bankok felsőbb szintjén használják a Földön, ezért a kellő gondosság elengedhetetlen.

Bármilyen vita, hiba vagy valótlanság felmerülése esetén, készítse el ÉS nyújtsa be eskü alatt tett CÁFOLATI NYILATKOZATÁT a megfelelően igazolt, felesküdött és REGISZTRÁLT OPPT TÉNYEK DEKLARÁCIÓJA ellenében, pontról pontra, részleteiben, konkrétumokkal, jogi és erkölcsi felelőssége tudatában, a hamis tanúvallomás büntethetőségének terhével, továbbá azzal, hogy az állításai igazak és pontosak, és lássa el aláírásával a dokumentumot.

A mai napig egyetlen ilyen cáfolat nem érkezett.

További adatok:

Rádióműsorok:

www.oppt-in/com/opptinradio

www.oppt-in.com/tecollectiveimmagination/

Minden ember adóssága semmisnek nyilváníttatik (referencia: Notice of Declaration of Absolute Truth – jegyzet az abszolút igazság meghatározásáról – UCC# 20130320035)

Az OPPT a legutolsó dokumentumát 2013. március 18-án adta be. Ez a dokumentum felszámol minden addig fennmaradt ember alkotta jogi személyiséget, és a bolygó valamennyi lakója számára visszaadta a szabadságot. Ebben a dokumentumban a Teremtőt mint „abszolút lényeget”, az emberek pedig „megtestesült abszolút lényeg”-et definiálják (absolute essence embodied).

A VI. cikkely állítása szerint „ a DECLARATION OF ORDER alapján helyesen, felelősségem teljes tudatában igazolom, hogy az örökkévaló lényeg (eternal essence, azaz az örökkévaló emberi szellem) fogalma tisztázott: ő az örök lényeg univerzumának minden és összes megnyilvánulásának cselekvője, és szabad, és mentes minden adósságtól, jogerősen”.

Ez azt jelenti, hogy NEM LÉTEZIK ADÓSSÁG.

Önnek nincsenek adósságai… Senkinek nincs… elvégeztetett.

Megjegyzés:

ezen kiadvány az OPPT-IN honlap Foreclosure Flyer dokumentumának fordítása. Bármilyen fordítási hiba, pontatlanság, bizonytalanság esetén az eredeti angol nyelvű dokumentum, és különösen az abban referenciaként megjelölt eredeti, jogerős, hivatalos dokumentumok gondolatai, állításai a mérvadóak.
Ezen ismertető szabadon sokszorosítható.

Magyar nyelvű forrás: Hungarian Translation of Foreclosure Flyer

A honlap szerkesztőinek megjegyzése:

Javasoljuk, hogy a Vége a rabszolgaságnak! Tájékoztasd az ismerőseidet! oldalon leírtak alapján tájékoztasd azokat, akiket tájékoztatni akarsz.

 

http://oppt.iuste.biz/bankok-es-kormanyok-felszamolasa

 

 

Ex Libris - Kalendárium a Kereteid Kitörléséhez - AJÁNDÉK pdf: http://kerekegeszember.hu/ajandek-naptar/

Porszem Meséi - mesekönyv részlet AJÁNDÉK pdf - felnőtteknek és gyerkőcöknek: http://kerekegeszember.hu/porszem-ajandek/