Esszé 2012-ről, Matthew/Máté tollából

Esszé 2012-ről, Matthew/Máté tollából

Azok, akik a 2012-es évet a sötétség lezárulásának kezdeteként értelmezték – nem számolva a teljes világvégével! – elcsúsztatták annak jelentőségét. Egyszerűen szólva 2012 harangozza be a Föld belépését az Aranykorba, és a mostani és az akkori állapot köztes idejét éljük most, ami egy olyan korba vezet, ahol minden teljes harmóniában lesz a Természettel.

 

Az univerzumban minden energiából áll, ami egy bizonyos frekvencián vibrál, és amikor a Föld tökéletesen egészséges volt, azokban az időkben, amikre nem emlékezhettek, az összes létformája harmóniában rezgett. Amikor a halál közelében volt több mint hat évtizede, egyáltalán nem volt semmilyen harmónia, semmi egyensúly a Természettel – alig volt valami fény hogy fönntartson bármilyen életformát, még a Föld sajátjáét sem. Ami most történik, a stabilizáló erők segítségével, a világotok átváltozása – a Föld megfiatalítása, és az egyensúly visszatérése – 2012-ben éri el teljességét.

 

De a próféciák szerint az az idő többé már nem rendelkezik az „idő korlátlanságával” amivel korábban bírt, és a naptáratok többé nem tud majd pontosan folytatódni, mert mikor a nagy átmeneti változások befejeződnek, a lineáris idő eltűnik. Amit ebből észre fogtok venni, az az idő egyre gyorsabban és gyorsabban telik, ez a magasabb energiaszintek hatása, amiben most éltek, ahol minden felgyorsul ahogy a Föld utat talál a kontinuitásba – vagy pontosabban, ahogy a tudatotok felfogja az időtlenség aktualitását, az örök és a végtelen valóságosságát. Minél gyorsabban, vagy minél intenzívebben éri a fény a Földet, annál sebesebben telik az ’időtök’ ahogy egyre magasabbra jut a negyedik sűrűségű vibrálásokba. Szóval, ahogy ebben a pillanatban a naptári hetetek kétszer olyan gyorsan múlik el mint úgy 10-15 éve, 2012 tehát sokkal gyorsabban eljön, mint azt a jelenlegi naptáratok jelzi.
Akkor hát miért van annak az évnek ilyen univerzális történelmi jelentősége? Magával hoz más égi keringési pályákat, és ezek hatását a bolygótokra, továbbá olyan életterveket, amelyek teljes világosságban készülnek magasan fejlett lények által, akik a Magas tudatosságú Egyetemes Embert tervezték olyan spirituális és intelligens jelzőkkel, amik messze meghaladják a mai földi népességét. Fel lett ajánlva a lehetőség a visszatérésre, a magasabb sűrűségekbe korábbi körökben, de el lett szalasztva, és most, mikor az energetikai csoportosulások ismét optimálisak, fejlettebb civilizációk is segítenek a Földnek hogy biztosan visszaszerezze az áhított korábbi rezgésszintjét. Ami a Földön történik befolyásolja az univerzumot, szóval rendkívül fontos ezeknek a fejlettebb civilizációknak, hogy a sötét időket az anyabolygótokon fel tudjátok oldani a fényben, és hogy tudatosan átvegyétek méltó helyeteket az egyetemes családotokban.

 

Az ide vezető úton sok beható változás fog történni, olyanok, amilyeneket el se tudtok képzelni, ami átváltoztatja az életet, amit ismertek egy olyan életté, ami teljes harmóniában áll minden Természettel világszerte, ilyenformán áramolva ki az univerzumba. A csodálatos világból csak nagyon kevesen fognak gyökeret ereszteni a rétegszinteteken a rendszereitekben, hogy onnan megeredjen – pontosan EZÉRT alkotjátok meg ti az új világotokat! Az isteni rezgések, amiknek már most mutatkoznak hatásai folytatódni fognak, hogy megörvendeztessen titeket mint önálló személyeket, és mint egy teljesen kész civilizációt. A negativitás, ami a félelem gyökere, a kapzsiság, a becstelenség és az erőszak mind el fog tűnni az Aranykorra, és a Föld rezgése a SZERETET lesz. A szeretet, ami ugyanolyan energia, mint a FÉNY, csak máshogy nyilvánul meg, a Teremtő tiszta lényege, a kozmosz alapvető ereje. Ez az energia a lelkek összetétele, és a kulcs az emberek szívéhez és megvilágosodó elméjükhöz, és most bőségesebben áramlik a Földön, mint bármikor. Ahogy a sötétség elhalványul, a szeretet átveszi a viszály és a zsarnokság helyét békével és együttműködéssel; a szeretet felszámolja az egyes csoportok felületes felsőbbrendűségét; a szeretet megvilágosítja azokat, akik másokat a tulajdonuknak, vagy nélkülözhetőnek tekintenek, és felemeli azokat, akiket ennek kitettek. Röviden, a SZERETET az az erő, ami átváltoztatja a világotokat.

 

Habár egyik jelentős erődítménye a sötétségnek sem fog váratlanul megszűnni, a változás enyhülésként fog eljönni a hosszú idők után, amiket az erőszak, az egyenlőtlenség, a mocskolódás és a csalárdság uralt. Ha látnátok a párhuzamos mozgásokat az elmúlt századok iramában, amikor csak szakaszokban tört át a fény az uralkodó sötétségen, és azt a tempót ahogy az elmúlt néhány évtizedben nőtt a fény intenzitása, csodálkoznátok a változások gyorsaságán.

 

A folyamatos változások igénylik, és igényelni is fogják a földönkívüli segítséget. Majdnem mindegyikőjük ismeretlen nektek, kivéve, ha mi beszélünk róluk néhány ügyben, a saját üzenetük lett átküldve, habár az univerzum legerősebb és a legtapasztaltabb fényharcosai közül ott vannak köztetek, a háttérben mozogva segíti a változásokat, így a lehető legtöbb földlakó fog a Földnek segíteni, hogy magasabb szintekre lépjen. Ennyire egyetemesen szeretett és fontos a bolygótok, és ennyire szeretettek és fontosak vagytok TI MAGATOK! Betartva az egyetemes törvényt, a szívetek vágya hogy a Föld jobban legyen a meghívható, a felkérés, hogy azok a civilizációk segítsenek, de az emberiség által okozott átható károk meggyógyítása okozta zavar enyhítése szintén része az isteni jóváhagyásnak. Felelősök vagytok, habár mert ez a ti otthonotok, és ti választottátok magatoknak, és azért is, hogy részt vesztek ebben a folyamatban. Ezért van az, hogy millióitok kötelességüknek érzik, hogy aktívan támogassák részvételükkel, vagy pénzzel az erőszak és a környezetszennyezés elleni törekvéseket.

 

Az első reformok a kormányban jönnek létre. A népesség azon része, akik nem tudnak a folyamatban lévő változásokról azt látják, hogy a kormányzói irányelvek a bolygót a katasztrófa szélére juttatják, és még a fénymunkások közt is van aki aggódik hogy mi fog történni ebben a kritikus helyzetben. Nem csak azért mert nehéz elképzelni olyan rendszereket amik teljesen mások mint amit megszoktak, de a nagy reformoknál ez szükséges, és hihető hogy megelőzi a zavart és bajkeverést. Vegyétek tudomásul, hogy megbízható lelkek magas spirituális integritással és szaktudással a kormányzás különböző ágaiban készek arra, hogy átvegyék a vezetést, és új rendeleteket hozzanak a lehető leggyorsabban, amint a korrupt, zsarnok kormány vezetői elbuknak. A csúsztatás nagy alkuja az Egyesült Államok kormányában a háború iránti elkötelezettség véget ér, ahogy a belföldi és nemzetközi viszály is, és az egyéb önző államfők megbuktatása véget vet a polgárháborúknak, tömeggyilkosságoknak, és az elhúzódó konfliktusoknak. Az előző korokból sok bölcs és rátermett vezető döntött úgy hogy visszatér a bolygóra, hogy befejezzék az alapozásukat, hogy kéznél legyenek ebben a különleges időkben, a többiek meg a „bolygóközi családotok” tagjai – sokan közülük az őseitek – akik felajánlották segítségüket erre az átmeneti időszakra. Nem azért vannak itt hogy átvegyék az irányítást, inkább válaszul jöttek a gondolataitokra, érzéseitekre, és tetteitekre a béke, a becsületesség, és a biztonság érdekében. Ilyen szempontból az átváltozás a ti vágyatok és lelki látóképességetek eredménye – ha ez nem lett volna meg, most nem történne semmi. Továbbá az elmúlt egy vagy két évtizedben jött néhány olyan lélek, akik olyan spirituális világossággal és ősi bölcsességgel jöttek a világra, hogy elkerülhetetlen hogy vezető szerepbe kerüljenek ebben az életükben.

 

Mivel a pénz nem csak a kereskedelem alapja, hanem inkább a hatalom koncentrálásának eszköze, a gazdaság megreformálása legalább olyan égető szükség, mint az államfők leváltása. Amiket a gazdaságról jelentenek, inkább minősülnek mondának, mint tényeknek. Alig egy maréknyi ember tudja, csak hogy milyen törékeny és korrupt a világgazdaság, vagy hogy a nemzetközi kereskedelmet és a részvénypiacot az Illuminátusok manipulálják, egy sötét csoport, akik már generációk óta hálózzák be a nemzetközi irányítást. Óriási vagyont halmoztak fel ezalatt uzsorakamatokból és a nagy bevételeket hozó drogkereskedelmükből, és ebből a pénzből vesztegetnek meg kormányokat, zsákmányolnak ki csődbe jutott országokat, tartanak milliárdnyi lelket létminimumon, és fektetnek be háború mindkét oldalának támogatására, amit kirobbantanak és állandósítanak, mivel jelentős profitjuk származik ebből. Ez nem folytatódhat így tovább, és nem is fog. A lelkisimeret nélkül és méltánytalanul kiosztott pénzek kora le fog áldozni. Habár a változás folyamatáról nem tudok végleges részleteket adni, áttekintést tudok, és biztosítást afelől hogy az őszinte, értelmes emberek, akik majd vezetik ezt a folyamatot igyekeznek majd a lehető legigazságosabban szétosztani a földi javakat.

 

Az Illuminátusok illegálisan és erkölcstelenül szerzett pénzei forgalomba kerülnek majd, és a nemzetközileg folytatott kizsákmányolása a természeti javaknak meg fog szűnni. Mivel a hatalmi alap, ami lehetővé tette számukra, hogy beférkőzzenek a kormányokba és a bankpolitikába, és hogy multinacionális vállalatokat hozzanak létre, ez a korrupt irányítás is véget fog érni. A legszegényebb nemzetek hatalmas adósságait a kétségbeesésük okozta, gyakran az Illuminátusok hatására, de a kölcsönök az országokat vezető zsarnokok kezébe kerültek, és nem vált a polgárok javára, így ezek a kölcsönök el lesznek törölve, és a segítséget közvetlenül az emberek kapják majd.

 

Sok államhatár úgy lett kijelölve a háborúk győztesei által, hogy a veszteseket elvágják az ásványkincseiktől, így szegények lettek a hajdani tehetősekből. Amikor a SZERETET a lelkekben megold minden konfliktust, a határok többé nem okoznak vitát, mivel minden nép gazdag lesz.

 

Az Egyesült Államokat tartják a legtehetősebb nemzetnek, de valójában üresek kincstárai. Az államadósság nagyrészt az Illuminátus kezében lévő Szövetségi Tartalék Rendszer, és ennek adóellenőrzési hivatala, ez szabályozhatóvá válik, amint a Rendszer összeomlik. A különböző pénznemeknek, főleg a dollárnak nincs alapja – a napi tranzakciók dollár-milliárdokat érint, és más valuták csupán információként továbbítódnak a számítógépek közt, és messze túlszárnyalják a pénz korábbi áramlását. Az ’új’ alap a visszatérés lesz a régihez, mikor a drága fém jelentette a hagyományos cserét, és az ’ódivatú’ cserekereskedelem tökéletesen fog működni a nemzetek és közösségek közt.

 

A jelenlegi gazdaságotok alapja jelentős változásokon megy keresztül, és az alkalmazás is ehhez mérten változik, és az egyre nagyobb spirituális beállítottságotok, és az agy jobb kihasználása a magasabb frekvenciákban lehetővé tesz egy örömteljes átmenetet egy olyan helyre, ami támogatja a nemzetek együttműködését, és harmóniában él a Természettel. A környezetetek felelőtlen rongálása az olaj és gázkitermelés, bányászat, fakitermelés, és az ezt eredményező szennyezettség megszűnik, és a méreganyagok az atmoszférából, földből és vízből eltűnnek. Az erdők visszaállnak az egyensúlyhoz szükséges állapotukba, a szükség nagy hogy megvédjék és kiterjesszék az életteret ahonnan az állatok kiszorultak, ahogy az óceán is meggyógyul, szóval a tengeri élet virágozhat az eltűnés helyett. Tervek születtek arra, hogy az ősi földterületeket betonmentesen megőrizzék, és alternatív energiaforrásokat keressenek. Ismert technológiák léteznek, de eltitkolták őket, és jóval fejlettebb technológiák, amiket majd az egyetemes testvéreitek fognak megismertetni, a szennyezés megszűntetésére, megújuló energiára, új közlekedési módokra, új típusú építőanyagok előállítására, és hatékonyabb élelmiszertermelésre. Megdobban a szívetek, ha meglátjátok milyen gyorsan fognak ezek a változások bekövetkezni!
(Folyt.köv.)

 

2015 - A Jövő Legendáriuma - Ezoterikus és Üzleti Kalendárium

2015 - Szerelmetes Kalendárium

Szólj hozzá!