Carlos Barrios, maja pap véleménye 2012-ről…

Carlos Barrios, maja pap véleménye 2012-ről…

Carlos Barrios, maja pap, spirituális vezető, a Sas Klán tagja, antropológus,
történész véleménye 2012-ről

C. Barrios, 19 évesen lett a maják egyik spirituális vezetője és 25 éve
tanulmányozza ősei által hátrahagyott tudást, és a maja naptárt. Testvérével
együtt kezdeményezték a különböző helyeken fellelhető, egymástól eltérő naptárak
összehasonlítását. Testvére Gerardo mintegy 600 maja bölcset/véneket szólított
meg és készített interjúkat az előttünk álló változásokról.

Valójában sokan írtak már a maja naptárról, és legtöbbjük el sem ment a szent
helyekre, és nem tanulmányozta a hátrahagyott írásokat és jeleket. Sokan
fantáziálnak, és elkezdenek különféle próféciákat írni. A legtöbb vélekedés az
volt, hogy a világunk véget ér 2012. decemberében. A most élő maja bölcsek/vének
nagyon szomorúak ezért a félrevezetésért.

Barrios mondja:
A VILÁG NEM ÉR VÉGET 2012-BEN, CSAK ÁTALAKUL, ÉS MAJÁK TUDJÁK EGYEDÜL HELYESEN ÉRTELMEZNI A NAPTÁRUK ALAPJÁN, ÉS NEM MÁSOK.

A maja naptár megértésének alapja, az idő szakaszainak és ciklusainak
összegzése, nem egyszerű dolog. A maják ismerik, és helyesen tudják értelmezni,
összevetni a 17 különböző naptárt, melyek visszautalnak történelmükben, több
mint 10 millió évre.

A maja naptárat, melyet 1987 óta hatalmas érdeklődés vesz körül Tzolkinnak
nevezik.

Ősi időkre tekint vissza a naptár, és követi a Plejádi ciklusok változásait. A
természeti népek naptárai mind tartalmazzák, és nyomon követik az emberiség
változásait, történelmi fordulópontjait.

Például az időőrzők szerint, azt tanítják, hogy vannak a naptárakban igen
fontosnak nevezett napok. Az egyik ilyen a Vörös Ember évében a Ce Acatal, ahogy
a maják mondják. Ez volt az a nap, amikor a maják azt jósolták, hogy egy igen
nevezetes ősük visszatér, akár egy pillangó, és amely nap, a nyugati
naptárakban: 1519. Április 21.-e Húsvét vasárnapjára esett, és ekkor érkezett
meg Hernando Cortez spanyol flottájával, keletről a mai Vera Cruz területére.
Amikor a népek látták a hajókat közelíteni, várták, hogy mi fog történni, és
olybá tűntet a vitorlák, mintha pillangók érkeznének.

Így indult egy új korszak,
amelyet előre jeleztek a naptárak. Ez volt a 9 Pokol ciklus kezdete az 52 éves
ciklusban. (9×52 év), amelyben a földet és szabadságot elvették a természeti
népektől, és betegség, és elnyomás dominált alatta. Cortez érkezésével kezdődött
majd 1987. Augusztus 16.-áig tartott, a Harmonikus Konvergencia/Egyirányba
mozdulás kezdetéig. Milliók indultak el a szent helyekre ezen a napon,
ünnepelni, imádkozni, hogy zökkenőmentesen induljon be az új ciklus, átmenet
kora (1987-2012), hogy az emberiség könnyedén alakulhasson át egy új korszakba,
a Nap Ötödik korszakába.

1987 óta mondjuk, hogy a materialista világ el fog tűnni és az emberiség egy
jobb korba fog elérkezni. Most ott vagyunk az elérkezés csúcspontjában, amikor a
békesség világ elkezdődik, és az emberek összhangban fognak élni a Földanyával.
Nem vagyunk már a világ negyedik korszakába, de még a Nap Ötödik korszakába se
léptünk be. Ez egy átmeneti korszak. (1987-2012 között!!!) Egy hatalmas globális
környezetpusztítás, társadalmi káosz és háborúk közepette folyamatos változáson
megy keresztül Földünk, és ez szükségszerű, a maja naptár matematikai spirálja
ezt mutatja.

De ez meg fog változni. Minden meg fog változni. A maja időőrzők
tudják előre, hogy a Nap az Ötödik korszakába, 2012. december 21.-én be fog
lépni és ez lesz az újjászületésünk kezdőpontja. A kezdőpontját az jelzi, hogy a
napút meridiánja keresztezni fogja az égi egyenlítőt, és a Föld összehangolódik
a Galaktikus Központtal.

26.000 év óta most van erre lehetőség, hogy 2012. december 21.-én, napkeltekor,
a nap felkel és metszéspontjában összekapcsolódik a Tejúttal, és ekkor egy
Kozmikus Kereszt jön létre, a Szent Fa, az Élet Fája megtestesül és emlékeztetni
fog mindenkit a világon a szellemi hagyományokra, és ekkor szívünk is
összehangolódik, a galaxis szívével, és 2012-ben megnyitódik a fény csatornája,
és kozmikus energiák árasztják el az egész Földet, és megtisztítanak mindenkit
aki rajta él, magasabb frekvenciájú sugárzásával.

Ez a folyamat már elkezdődött. A változás gyorsul, és egyre gyorsabb lesz. A
Földön élő emberek érdeke is hogy minél jobb állapotba érjenek el a 2012-es
dátumhoz, annál kevesebben hagyhatnak el bennünket. Egy magasabb szintre fogunk
megérkezni. De kell, hogy sokat változzunk, átalakítanunk ezeket a rendkívül
erős energiákat, mert úgy látjuk, hogy blokkolják ezt az utat, hogy ne
érkezhessünk meg oda.

Az előrevezető út képe

A maja hagyomány és naptár megértéséről Barrios felvázol egy képet, mi várható
azon az úton ahol járunk. A 2012-es téli napfordulókon a világ nem ér véget. Sok
ember, szenzációhajhászás céljából ír így a maja kalendáriumra hivatkozva, erről
az időpontról. Akik erről az igazságot ismerik azok a törzs bölcsei, akiknek
feladata ennek a hagyománynak a megtartása.

Az emberiség folytatni fogja az útját, de másképp. Az anyagi világ szerkezete
meg fog változni. Több emberséget fogunk birtokolni magunkban. Most a
legfontosabb időszakát éljük a maja naptárnak és próféciáknak. A világ összes
próféciái, minden hagyományból valók, össze fognak csengeni. Nincs már több idő
játszadozni. Ennek a korszaknak a lelkisége aktiválódik. Számtalan erős lélek
inkarnálódott erre a korszakra, hatalmas erőt tartva magukban. De ez érvényes
mind a fényes, mind a sötét oldalra.

Egységbehívás.

Barrios elmondta, hogy a mostani maja új év ünnepségen Guatemalában, egy
ceremónián vett részt, ahol az egyik tiszteletben álló maja vén szólt az
emberekhez. A tiszteletben álló maja vén egy közvetlen üzenetet adott át.
Egységbe hívja az emberi létezőket, hogy jöjjenek össze szerte a világion, és
támogassák a fény bejövetelét. A Hegyek Véne azt mondta, Eddig nagyon sok
csoport járta a maga útja, de ideje összejönni ezeknek az embereknek, hogy a
Fény Reménységeinek Emberei egységbe mozduljanak.

Barrios hozzátette: a polaritás világában élünk.
Nappal, este, férfi és nő, pozitív és negatív. Fény és Sötétség, itt szükségük
van egymásra. Ez hozza az egyensúlyt, csak most a sötét oldal nagyon erős és
nagyon tisztán látszik, mit akarnak a képviselői. Az az elképzelése, hogy
elsődlegességével és hierarchiájával mindenképpen megakadályozza a világosságot.
Rengeteg szempont szerint tesznek azért, hogy ne tudjunk összekapcsolódni az
Ötödik Világ spiráljával 2012-ben.

A fényoldalon mindenki úgy gondolja, hogy most a legfontosabb teendő, a helyzet
kulcsa, elismerni saját, vagy csoportjaik meggyőződését. Vélemények kulturális
sokszínűsége versenyt gerjeszt közöttük, és azok nem futnak össze egyetlenegy
gyújtópontba.

Barrios úgy látja: A sötét oldal akadályozza meg a fényerők szövetkezését a
tagadással és a materializmussal. Azon vannak ők, hogy lehetetlenné tegyék
azokat, akik a fénnyel dolgoznak, hogy a Föld elérkezhessen egy magasabb
valóságába. Előszeretettel használják a régi, a Negyedik Világ materializmuson
alapuló energiáit. Ők nem akarnak semmiféle változást. Görcsösen markolják a
régit, és nagyon is tartanak a következő szintre lépéstől. A Negyedik világ
sötét hanyatló energiáit nem lehet megsemmisíteni és legyőzni azt. Túl erős
ahhoz, és egyértelműnek látszik, hogy ez nem jó stratégia. A sötét energiát csak
átalakítani lehet, ha szembenézünk vele, és egyszerűségünkbe vagyunk nyitott
szívünkkel. A kiegyensúlyozás (a világos és sötét energiák harmóniába hozása) ez
a kulcsfogalom, ami elvezet a Nap Ötödik Korszakába.

Barrios mondja: Az Ötödik Nap felemelkedő korszaka ráirányítja figyelmünket az
elemi valóságra. A múltban, számos korszakon keresztül a hagyományos négy elem:
Föld, Tűz, Víz, Levegő korszakai uralkodtak a Földön, de a Nap Ötödik
korszakában számolnunk kell az 5. elemmel, az éterrel. A szótárak úgy határozzák
meg az étert, mint a Mennyek kifinomult eleme. Keresztülhatol minden távolságon,
időn, és továbbítja az energia hullámokat egy magasabb frekvenciatartományba, a
sejtbeszédtől az emberi aurába.

Mi is az hogy éterikus? Az ami a földön-túli, ami összekapcsolja az eget a
Földdel. Az éter az Ötödik Nap eleme, mennyei eredetű és hiányzik belőle az
anyagi szubsztancia, de van olyan valóságos, mint a fa, a kő, vagy a hús. Az
éteri elem összefüggésében kerülhet sorra a polaritások energiafúziójára. Nem
lesz többé se világos, se sötétség az emberekben, annál inkább egy felemelkedő
energiakiegyenlítődés.

De ezt most a Sötétség Birodalma nem érdekli. Ők akadályokat terveznek. Céljuk a
Föld és élő környezetének kiegyensúlyozatlanságának fenntartása, hogy a 2012-es
kiigazítás felkészületlenül érjen mindenkit. Szükséges tehát együtt dolgoznunk,
békességben, egyensúlyban a másik oldallal. Meg kell tartani, vigyázni ma
Földre, amely hajlékot és táplálékot nyújt nekünk. Létre kell hoznunk magunkba a
szív és elme egységének fúzióját most, a másik oldallal szemben, megőrizve az
élő tereket, és felkészülni a Pillanatok Történelmére.

Mr.Barrios mondja az ő hallgatóinak: Ez egy kritikus pont a világtörténelemben.
,,Össze vagyunk zavarodva” Többet már nem játszadozhatunk. Bolygónknak vagy Új
életet adunk, vagy elpusztul. Ideje van felébredni és cselekedni. MINDENKIRE
SZÜKSÉG VAN. Mindenki okkal van itt jelen most. Mindenkinek, aki most itt van,
van egy fontos küldetése. Ez egy kemény de különleges időszak. Hatalmas
fejlődésre van lehetőség, és készen kell lenni erre a történelmi pillanatra.
Azért testesültetek meg ezekre az időkre, hogy kiegyensúlyozzátok a bolygót.

Továbbá azt mondta, a maja vének megnyitottak egy ajtót, hogy más fajok is be
tudjanak jönni a maja világba, és át tudják adni tudásukat és hagyományaikat. A
maják régmúlt idők óta, elismerik is tisztelettel, vannak, más fajok és más
lelki lények, rendszerek felé.

Ők úgy tartják, hogy a maják sorsa összekapcsolódik a világ sorsával. A
legnagyobb bölcsesség az EGYszerűség. Szeretet, Tisztelet, Elfogadás, Megosztás, Hála, Megbocsátás. Ez nem valami összetett és bonyolult idea. A valódi tudás a
szabadságból áramlik. Ez van kódolva a DNS-ben. Minden amire szükséged van, az
benned van. A nagy tanítók mindezt mondják már nekünk a kezdetektől. KERESD MEG,
A SZÍVED ÉS MEGLELED BENNE AZ UTAD.

Carlos Barrios is author of The Book of Destiny: Unlocking the Secrets of the
Ancient Mayans and the Prophecy of 2012

2015 - A Jövő Legendáriuma - Ezoterikus és Üzleti Kalendárium

2015 - Szerelmetes Kalendárium

Szólj hozzá!