A Felemelkedés záloga…

A Felemelkedés záloga…

Véletlenek nincsenek 🙂 Az első email címem megszüntetésén fáradoztam, mikor egy 2010-es levélben megtaláltam ezt az írást. Fontos, mert (azon kívül, hogy utal 2012-re és az utána következő évekre) átgondolhatod, hogy veled milyen dolgok történtek az elmúlt 2 évben…

VeresMónika /asztrozófus/

A változás kora – avagy a dimenzióváltásról őszintén

 

Mivel rengeteg rémhír, félelem-keltő kör-e-mail és médiumi közvetítés terjed egyre jobban az ún. “dimenzióváltással” kapcsolatban, ezért úgy éreztem eljött az ideje, hogy asztrozófusként megosszam veletek meglátásaimat, így próbálva a sötét kétségekbe Fényt vinni.

 

Először is fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy minden olyan üzenet, amely félelmet kelt bennetek eleve törlésre méltó! Ugyanis nem más, mint a fekete mágia eszköze! Kérek ezért mindenkit, ha olyan levelet, üzenetet kap, amitől rettegni, félni kezd, törölje ki azonnal, és ne küldje tovább senkinek! (Ha esetleg ez az írás kelt bennetek ilyen érzéseket, akkor ezt is töröljétek!)

 

Szögezzük le az elején: senki nem tudhatja biztosan lesz –e dimenzióváltás, ha igen mikor, és pontosan hogy fog kinézni? A “tuti” válasz ugyanis az Égiek kezében van. Egyedül Ők tudják – biztosra. Ők az információikat pedig két módon tudják csak eljuttatni hozzánk: egyrészt az ún. közvetítőkön, azaz médiumokon keresztül. Másrészt a csillagokon keresztül, azaz az asztrológia, az asztrozófia tudományának művelőin keresztül.
Itt egy dolog a kérdés: mennyire TISZTA a médium és az asztrológus?
Mennyire hiteles közvetítő? Mert ha nem tiszta “csatornán” keresztül jön le az információ, akkor torzult, sérült, és sötét energiákat közvetít – azaz félelmet kelt. A hitelesség eldöntése azonban a Te feladatod kedves olvasó! Itt jön be a Te felelősséged (!), érettséged, érzékenységed és a saját lelki tisztaságod. A sűrűsödő információk, üzenetek megszűrése, kiválogatása Rád vár, ezt senki nem fogja helyetted elvégezni.

 

A félelem-keltő írások óriási károkat okoznak az emberi lelkekben, ugyanis az velük a legnagyobb baj, hogy pontosan arról terelik el a figyelmet, amiről a jelenlegi korszaknak szólnia kell: a feladatok elvégzéséről, azaz a tudatos átminősülésről és a tisztulásról. Hiszen ha az emberek azzal vannak elfoglalva, hogy félnek – például rettegnek a “három napos sötétségtől” és a többi rémhírtől -, akkor ez tölti ki a gondolataikat, és ennek a negatív energiának a manifesztálására koncentrálnak. Akkor azzal telnek majd a napjaik, hogy megbeszélik egymással a munkahelyen és a barátaikkal, hogy hol vásároljanak több hétre való élelmiszert (ezzel is a multik pénztárcájának kedvezve), hogy húzzák be a függönyöket a “tűzáradat” előtt (kizárva még a lehetőségét is, hogy esetleg bajba jutott társaiknak segítsenek), és milyen felfokozott életet élhetnek még abban a “pár évben”, ami hátravan az életükből.

 

Miközben a csillagos égen gyönyörűen kirajzolódik a követendő irány. Hiszen a Teremtő az Égre írta nekünk. Az pedig NEM félelemről és sötétségről, hanem feladatokról és felemelkedésről szól! Tisztításról és tisztulásról.
Rendezendő munkákról és az emberi kapcsolataink helyretételéről. A Szeretet mindent elsöprő átminősítő erejéről és, mint egyedüli kivezető útról. Arról, hogy eljött az ideje, hogy visszataláljunk a Teremtő Istenhez. Az Igazi Értékekhez. A Hithez. A természet-közeli tiszta élethez.

 

A csillagok azt üzenik: igen, valóban nagy változás közeleg! Mindent elsöprő, mindent felforgató TISZTULÁS, és átalakulás. Teljes érték-átrendeződés. Egy olyan új korszak, amiben a Teremtőbe vetett Hit és a Szeretet lesz az egyedüli törvény. De ebbe az új korszakba eljutni csak munkával lehet. Meg kell érte dolgozni! És mondjuk ki: néha nehéz lesz a változás energiája. Erre pedig tudatosan készülni kell.

 

A korszak-váltás asztrológiai háttere

Miért beszélek “új korszakról”? Mert az események egyik főszereplője az ún. messianisztikus Plútó, amely a régi, elavult rendszereket drasztikusan és végérvényesen lerombolja azért, hogy egy teljesen ÚJAT, egy magasabb minőségűt hozzon létre a helyén. De ez még önmagában nem lenne elég, hiszen a plútói energiáról szinte havonta beszámolnak az asztrológusok. Azonban most az Uránusszal kerül teremtő erejű (!) fényszög kapcsolatba (és marad is így évekig), amely szintén ún. messianisztikus bolygó. És ha két ilyen “messiás” teremtő erővel találkozik az égen, akkor az valóban korszakalkotó változásokat jelez az emberiség történetében.

 

De szögezzük le: ez a változás felfelé emel és szintemelkedést hoz!
Ezért nincs mitől félni! Lehet, hogy elveszi az értéktelent – de hoz helyette jobbat, újat, tisztábbat.

 

Az asztrológiában a Plútó az egyetlen olyan bolygó, amellyel konkrét szintemelkedést, azaz akár “dimenzió-váltást” végig lehet vinni. Az Uránusz pedig az, amellyel a magas szintű isteni energiákat konkrétan le lehet “hívni”, ide a földi világba, amivel TEREMTENI lehet.
Tisztító energia. Az Uránusz ezen kívül a Halak csillagképében jár, amely az összegzés, lezárás, befejezés ideje – és a kos jelébe lép, amely a kezdet, az új korszak minősége. A Szaturnusz az idő minősége.
Tehát ha mindezt összeolvassuk az üzenet a következő:
Egy korszak véget ér. Eljött egy tiszta új korszak és a szintemelkedés konkrét megteremtésének ideje. Azonban ez ímmel-ámmal nem megy – csak radikálisan.

 

Mint ahogy nem tudjuk pontosan mikor fog a korszakváltás (aki akarja, hívhatja “dimenzió-váltásnak” is) bekövetkezni, ugyanúgy nem tudjuk azt sem pontosan előre, hogy fog kinézni majd az “új korszak”, milyen “világot” fog teremteni? Mi fog változni, mi fog maradni? Nem tudjuk.
Csak találgatunk. Hiteles asztrológus, hiteles médium nem mondhat mást.

 

Két dolog miatt: egyrészt, mert aki figyelmesen elolvassa a korrekt médiumi közvetítéseket az tudja, az idő nem fogható meg egyikben sem.
A szellemvilág jelzi a változást, a MIKOR kérdésére azonban nem ad konkrét választ, mert ez kizárólag tőlünk, a mi belső fejlettségi szintünktől függ. Ha gyorsul a szellemi fejlődésünk – hamarabb. Ha lelassul – csak később. Talán 2012. decemberében.
Talán csak sok-sok év múlva lesz a nagy áttörés. (Azaz a fellépés a következő dimenzióba.) Az érettebb, fejlettebb, tisztább lelkek hamarabb átélik a korszakváltást. A kevésbé fejlettek valószínű csak később (több inkarnáció múlva).

Fontos, hogy ne “konkrét” időpontra készüljetek, mert a változás már elkezdődött, és hosszú évekig fog tartani! Mindez tehát egy hosszú folyamat, és mindenkit érint.

 

A másik ok, hogy az átalakulásnak nincs pontos “forgatókönyve” nem más, minthogy a Szellemvilág is figyeli az emberi lelkek folyamatos változását, és ennek alapján segíti elő az események alakulását.
Nekünk épp ezért meg van az a hatalom a kezünkben, hogy még a “legrosszabb forgatókönyvet” is az utolsó pillanatban átírhatjuk, ha képesek vagyunk felül emelkedni önmagunk korlátain, ha tudunk áldozatot hozni, és ha a SZERETETRE és a HITRE alapozzuk az életünket.

 

Újra hangsúlyozom: mindez tőlünk függ! Az egyéni törekvésünktől, a fejlődési akaratunktól, a tudatosságunktól, a lelkünk megtisztításának ütemétől. És most fokozottan attól: mennyire tudjuk megnyitni a lelkünket Isten felé.

 

De a spirituális közvetítőknek is fontos megértenie, hogy nem arról kell szólnia az elkövetkező 3-4 évnek, hogy ködösítünk és “meséket” szövőnk az elképzelt Új Világról. És arról sem, hogy sötétséget
kiáltunk, rémisztő híreket és félelmet keltünk. Az elkövetkező évek a feladatokról szólnak! Önmagunk meg-munkálásáról.
Az életünk el-rendezéséről. Arról, hogy vissza találjunk a Teremtőbe vetett Hitünkhöz. Hogy újra a Szeretetet tegyük az egyetlen Igaz Értékké életünkben! Hogy megtisztuljunk.
Nekünk spirituális tanítóknak pedig az a feladatunk, hogy segítsük az embereket a változásokban! És ez felelősség. Aki csak sötét híreket, negatív üzeneteket tud átadni, abban legyen inkább annyi becsület, hogy leteszi a tollat és most elhallgat.

 

A Messianisztikusok teremtő ereje

Mint fent is említettem a tisztulási folyamatot két lassú mozgású, ún. messianisztikus bolygó különleges kapcsolódása mutatja, az Uránusz és a Plútó teremtő erejű fényszöge (kvadrát), amely nagyon ritkán kerül csak ilyen erős kapcsolatba egymással, ezért domináns és mélyreható változásokat jelez.
Mindent átminősítő tisztító energiájuk több ciklusban zajlik majd le hosszú évek alatt. Legelőszőr 2010. júniusától – szeptemberig. Majd 2011. februártól 4-5 éven keresztül (kb. 2016-ig).

 

Az Uránusz által a karmikus terheinktől tudunk megszabadulni, nagy tisztulások révén. A Plútó radikalizmusáról már esett pár szó ezeken az oldalakon, így tudjátok, hogy a Plútó nem ismer semmilyen kompromisszumot! Nincs középút. Csak feketében és fehérben gondolkozik. Energiáikat összeadva most nyáron (majd jövő év elején) radikálisan letisztítanak mindent az életünkről, ami felesleges. Legyen az akár egy munka, egy párkapcsolat, egy üzleti viszony, vagy egy barátság. És ugyanígy tisztul meg a Föld is.

 

Az Uránusz a Visszaúszó halak csillagképében halad, a Plútó a Nyilas csillagkép kilövő nyilánál jár, mely a Fény-szórás minősége.
Visszatérő feladatokat és élethelyzeteket kell majd lerendeznünk (utoljára), a Fény egyre szélesebb és szélesebb terjedése érdekében. Emellett minden felelős spirituális ember feladata (és kötelessége!) a FÉNY TERJESZTÉSE. Mert ez a felemelkedés záloga. Mivel az Uránusz közben folyamatosan együtt áll a Jupiterrel (egészen 2011. elejéig), így a radikális átminősítő változások egyben az Égi Igazság nevében zajlanak le és a legmagasabb rendű (Égi) Törvényt teremtik meg itt a földön. Emellett szerencsés, örömteli át-változást hoznak.

 

A kulcs tehát: radikális tisztulási folyamat. Amely a Szeretet és az Isteni Törvény nevében történik.

A Plútó és az Uránusz teremtő erejű fényszögének közös hatása júniustól egy mélyreható érzelmi megtisztulás, valamint teljes érzelmi átminősülés az átfogó megújulás jegyében (bármilyen élethelyzetből).

 

Ezekben az időkben minden teljesen az ellenkezőjére fordulhat, a legnagyobb robbanásszerű meglepetés erejével. Az impulzív szenvedélyesség és a váratlan izgatottság olyan találkozása ez, amely a legmerészebb képzeletünket képes lesz három másodperc alatt felülírni. Idén nyáron ne tervezzetek előre! És lazuljatok be. Mert az Égiek most olyan fergeteges táncba hívnak mindnyájunkat, amiben Mister Meglepetés az úr. Ha most valami (vagy valaki) minden előzmény nélkül, szélvész hurrikánként berobban az életetekbe jelen, vagy előző életetek múltjából, ugyan biztosra vehetitek, hogy felforgató érzelmi energiái mindent felperzselnek körülöttetek, de garantáltan eggyel magasabb szintre emelik az életeteket, kisöpörve minden felesleget, és elhozva egy teljesen ÚJ életminőséget.

 

Váratlan radikális fordulatok várhatóak. Olyan jelenségre készüljetek, amikor minden előzmény nélkül a semmiből fordul át egy helyzet feketéből-fehérbe, vagy fordítva. Ehhez a lélek nagyfokú alkalmazkodó képességére van szükség! A korszakváltást tehát rugalmas lélekkel lehet magas szinten, belső békével megélni.

 

Az időszak nagyon kedvez a magas szintű, megdöbbentő (talán sokkoló), zseniális szellemi alkotások konkrét realizálásának. Újszerű, vad, de felemelő szellemi alkotások születhetnek ekkor, melyek már az új korszakba vezetnek. (Akár teljesen új baráti vagy gazdasági társulások jöhetnek létre váratlanul, isteni sugallatra.) Fontos, hogy mindvégig az intuíció erejét kövessétek! A magasabb életminőség (magasabb dimenzió) egyik jele, hogy az emberek száz százalékban mernek a megérzéseikre hallgatni. Tehát a nyár feladata ez: tanuljatok meg a sugallatokra hallgatni! Mert ennek segítségével lehet (főleg júniustól és szeptemberig, majd 2011. elejétől) a kvadrát fényszögével kézzel fogható minőségi változást teremteni és átütő, újszerű szellemi alkotásokat létrehozni.

 

Mindezeken túl eljött az ideje a tudatos testi megtisztulásnak, amely érvényes az étkezési szokásokra is! Minél természet közelibb módon kezdünk el táplálkozni, annál könnyebben fogjuk tudni viselni a változásokat. Kevés hús, sok zöldség, gyümölcs és tiszta forrásvíz.
Házi készítésű tönkölylisztből készült kenyér. Csalán, citromfű tea. A napi ívó vizet érdemes hegyikristállyal megtisztítani és feltölteni. Sokat sétálni a természetben a friss levegőn.

 

Fontos a szellemi életünk megtisztítása is. A negatív, romboló információk, hírek teljes kiszűrése: elsősorban a TV készüléktől szabaduljunk meg! Hogy ez drasztikus mondat volt tőlem? Pedig nem azt kértem, hogy a lábatokat vágjátok le.. .. Vagy azt könnyebben megtennétek?
A TV buta bambulása tökéletesen tönkreteszi a kreativitást, a harmadik szemet, és az intuíciót. A fekete mágia eszköze. Helyette inkább üljünk le a barátainkkal, a családtagjainkkal beszélgetni. Még az is lehet, hogy megismerjük őket.

 

Nagyon fontos lesz a következő években a kis közösségek összefogása! A család, a baráti társaságok, a nagycsalád, a spirituális szövetségek. Csak EGYségben tudunk feljebb lépni!

 

A mélyreható tisztulási folyamat természetesen a pénz világát is érinteni fogja.
Azok a gazdasági “intézmények” és vállalkozások, melyek nem a tisztaság, a becsület és az Isteni Törvény elvei alapján működnek drasztikusan összeomolhatnak. Az anyaföld, a természeti erők, a kistermelő gazdaságok újra felértékelődnek és visszanyerik régi becsületüket. A föld ugyanis Érték! Mert Isten gyermekeit táplálja!
Megtanulunk újra tisztelettel viseltetni iránta.

 

Fény-háromszög

Mindezeken túl 2010. július 16. és szeptember 12. között egy rendkívül különleges Fény-háromszög fog létrejönni az égen. Olyan, amelyre talán sok száz éve nem volt példa, és amely belátható időn belül nem tér vissza. Négy lassú mozgású, és ezen belül két messianisztikus bolygó kerül racionalizáló (kvadrát) és inspiráló (oppozíciós) kapcsolatba egymással, akként, hogy az Uránusz- Jupiter együttállás miközben már tavasz óta szemben áll a Szaturnusszal, július közepétől mindhárman
együtt (!) kvadrát (azaz teremtő erejű) fényszögbe kerülnek a Plútóval.
A lényeg: képzeljetek el egy nagy piramist magatok elé, amelynek egyik talpkövét a Szaturnusz, másik talpkövét az Uránusz-Jupiter együttállás jelenti, csúcsán pedig a Plútó áll. A piramis-hatás egyben a trigon tüzes, inspiratív fényszög erejét is elhozza.

 

Az általuk érintett csillagképek pedig a Halak (érzelmek), a Szűz (munka, rendezés) és a Nyilas (tudás, hit, isteni törvény, a Fény terjesztése). Mivel emellett az Uránusz maga levegős minőség, a Plútó pedig a tűz elemét képviseli, és a Tejúton van, ami a fa eleme, így szépen látszik, hogy a Fény-háromszögben mind az Öt Elem találkozik: azaz a tűz, a levegő, a víz, a föld és a fa egyesíti energiáit 2010. nyarán. Mit jelent ez? Azt, hogy Föld Anya valamennyi “energetikai minősége” beindul most egyszerre. Megtisztul a Föld! Erőteljesen. Megtisztulnak a vizek, a levegő, a föld. Hogy milyen folyamatban konkrétan? Nem tudni. Ahogy majd az emberiség aktuális szellemi állapota megkívánja.

 

Négy bolygó, három csillagkép, három különféle fényszög energia és az Öt Elem együttes ereje adódik össze! Olyan sokrétű át-változási folyamatról van tehát szó, amely mindenki életében nyomot hagy és kompromisszumok nélkül kisöpri az értéktelen, tisztátalan, vagy rendezetlen viszonyokat és helyzeteket. Mindezt azonban a teljes újjászületés, és a minőségi felemelkedés érdekében teszi! Egy olyan új korszakért, amelynek bár feltétele a régi, értéktelen lerombolása, de amely egy jóval magasabb szintű korszakba repít.(Hiszen ahhoz, hogy valami ilyen mélyen megújuljon előtte valaminek végleg meg kell halnia.)
Az Öt Elem a kvintil varázserő fényszögét kelti nyáron életre, mellyel még a legnehezebb helyzet is átvarázsolható lesz! A Teremtő gondoskodó keze benne van ebben is. Hiszen miközben próbatételek és radikális változások sora elé állít minket júliustól, a varázserőt is a kezünkbe adja, hogy mindezt pozitívan átminősítsük.

 

Ráadásul a Plútó, mely a Fény-háromszög csúcsán áll a Tejúton jár. A radikális átalakulási folyamat a Tejút magas szintű isteni energiái által támogatott! A minőségi szintemelkedés és a teljes újjászületés tehát a mozgatórugó, ami a változásokat elindítja, és amelyben az isteni gondoskodás fokozottan megjelenik.

 

Szaturnusz Mester közben még mindig a Szűz csillagkép múltból elrugaszkodó lábánál halad. Így vagy úgy, de mindnyájunk életében megjelenik, hogy addig nem tudunk elindulni a jövő felé, amíg nem lépünk túl végérvényesen – tisztán és radikálisan – a múlton.
Visszatérő élethelyzeteket kaphatunk, amiket ezúttal örökre rendeznünk kell.

 

A Halak csillagképnek köszönhetően a radikális tisztulási folyamatok, melyek júniustól beindulnak, főleg érzelmi, lelki téren hatnak.
Ugyanígy a mindent elsöprő váratlan fordulatok is főleg érzelmi téren köszönthetnek be. Emellett a tisztulás és az ezt követő megújulás a spirituális világban is, valamint minden emberi kapcsolatunkban (család, munka, barátságok, üzleti élet) megmutatkozik. Attól függően kinek hol van rendeznivalója.

 

A hosszú évekig tartó folyamat több ciklusban fog lezajlani és valószínűsíthetően egy sokrétű, mindent átható globális változást készít elő.
Természetesen, aki az első “fordulóban” megoldja a feladatait és megtisztul minden felesleges tehertől annak a következő átalakulási ciklus már más jellegű változásokat hoz: például másoknak segíteni a tisztulásban, az át-rendeződésben, az újjászületésben. Hiszen a halak minősége az önzetlen segítség üzenete is!

 

Aki elvégzi a munkáit és képes végleg tovább lépni a múlton (Szűz), aki felismeri a múlt Örök Értékeit és ezekből merítve el tud indulni előre, aki aláveti az egész életét a radikális megtisztulásnak, aki tud áldozatot hozni a fejlődés érdekében, az szinte napról, napra, hétről, hétre és hónapról, hónapra konkrétan érezni fogja a minőségi szintemelkedést és a csodálatos, felemelő pozitív változásokat.
(Ilyen hatások lehetnek például az idő minőség megváltozása, a fény-hatások változása, a harmadik szem kinyílása, és a kvintil varázserő fényszög aktiválódása, melynek révén mind az ÖT érzékszervünk egyszerre lép működésbe.)

 

A jövő felé elindulni elsősorban 2010. októbertől lehet majd, mert a Szaturnusz ekkor éri el a Szűz csillagkép középső részét, majd jövőbe lépőt lábát. Addig még a múlt rendezése vár ránk, valamint, hogy visszataláljunk Örök Kincseinkhez.

 

A nyári Fény-háromszögnek, azaz a most drasztikusan beinduló átalakulási folyamatnak két tartópillére van:

Első tartópillér:
A Jupiter- Uránusz együttállás által a tisztulási folyamatokban az Isteni Törvény ereje jelenik meg. Kulcsfontosságú lesz az Isten Hit (főleg majd 2012. júliustól, amikor a Jupiter poláris minőségbe lép), mert a Hit ereje által tudunk “felfelé” gondolkozni és a szívünket a Teremtő felé tisztán megnyitni.
Most mindenki rendezze el magában legbelül, hogy is áll a hit kérdésével? Ha rosszul, hát eljött az ideje, hogy letisztázza hisz –e Istenben? Nem ködösítek: most nem elég a barátomban hinni, vagy a társamban hinni, vagy a családomban (persze ezekben is kell). Az Isten Hit a kérdés. És a kulcs. Mert a Teremtőbe vetett Hit segítségével lehet a radikális változásokat magas szinten, pozitívan, boldogan megélni és ép lélekkel egy szinttel feljebb lépni.

 

Fontos tartópillér lesz a csalással és hazugsággal szemben az Igazság ereje!
Őszinte szó. Őszinte tett. Tiszta helyzetek. (A gazdasági életben is!) Az átalakulás tartópillére továbbá a Szeretet, a megbocsájtás bölcsessége, és általában az ősi, tiszta emberi Bölcsesség. (Ami a természet tiszteletéből fakad.)

 

Második tartópillér:
A változások másik tartópillérét a Szaturnusz, azaz az Örök Értékek jelentik. A becsület, a tisztesség, az őszinteség, a család, az anyaság, a párkapcsolatok szentsége. (Mindaz, ami a mai világból jórészt kiveszett – sőt ciki lett.)
Továbbá fontos pillér a munka és a rendezés. A dolgaink helyretétele.
És általában a helyretétel ereje. Eljön az ideje, hogy érzelmi téren minden letisztuljon, és a helyére kerüljön. Mindenki oda ahova való – vagy aki mellé való. Az értéktelen kapcsolatok egyszerűen “kiesnek” az életünkből és többet nem találkozunk velük.

 

A szaturnuszi tartópillér fontos eleme az áldozat! Bereniké hajánál jár a Nagy Mester. A szintemelkedéshez és a minőségi (életforma) átalakuláshoz most elengedhetetlen az a tudatosan meghozott áldozat, amely tavaly ősszel már része volt életünknek. Valami olyan dolgot érdemes beáldozni, ami most fontosnak tűnik ugyan, de valójában pótolható. Az áldozatot az Örök Értékek, az Örök Kincs érdekében kell meghozni, azért, hogy ez tovább jöhessen velünk a következő (eggyel
magasabb) életminőségbe.
Minden meghozott áldozat áldássá válik! Most fokozottan a plútói radikalizmus miatt.

 

A második tartópillér része az Örök Élet Itala, melyet a Kehely csillagkép őriz.
Ez az Örök Tudás, melyet előző életeinkből hozunk magunkkal, és ami a végső tudás esszenciája – a Szeretet ereje. Kérek mindenkit, ébressze fel magában ezt a Tudást! Higgyétek el, ott van bennetek! Eljött az ideje, hogy az életetek átminősítéséhez alapvető erőként használjátok.

 

Az Örök Érvényű Kapcsolatok szent ideje köszönt be. Amik kiállták az idő próbáját. (Legyen az akár jelen, akár előző életbeli “idő minőség”.) Az átalakulások másik kulcsa tehát, hogy az Igazi Társunkkal kéz a kézben menjünk az úton. És aki nem az Igazi – vagy nem igaz barát – azt most radikális módon el-válik. (Persze ettől még lehet érték! De mint jeleztem a mérce most magas és nem tűr kompromisszumot: csak az Örök Érték mehet át a következő korszakba.)

 

Fontos tartópillér a Szentség élménye. A radikális tisztulási folyamatok az emberi élet nagy Szentségei, az Örök Emberi Értékek nevében (védelmében) zajlanak le.

Meglátásom szerint az átalakulási, tisztulási folyamat utolsó szakaszának elindítója pont ez a nyári Fény-háromszög lehet. Hatalmas erő van benne! Különleges csoda!

 

Összegzés:

Az elkövetkező években tehát minden, ami értéktelen, ami hamis, ami nem tiszta az radikálisan összeomlik. Azért, hogy a helyén egy új, egy magasabb szintű életminőség szülessen meg.
A lényeg: magas szintű átminősülési folyamat radikális tisztító és megújító erővel az Örök Emberi Értékek jegyében.

Az uránuszi tisztulás és a radikalizmus az élet minden területére igaz: emberi kapcsolatok, gazdasági élet, étkezési szokások, szellemi élet. És a Föld Anyára is.

 

Lényeges, hogy folyamatról van szó! Nem köthető egy konkrét eseményhez. A bolygó mozgások fényében: esemény-lánc. A több évig tartó átalakulási folyamat kulcsszavakban:

– rugalmas lélek
– Isten Hit
– értéktelen dolgok radikális elengedése
– visszatérés az Igaz Emberi Értékekhez
– intuíció ereje (sugallatokra hagyatkozni)
– tisztulás (testi szinten is)
– rendezés és helyretétel
– megújulási képesség

De mind közül a legfontosabb:
– a Szeretetre alapozni!

 

Az új korszakban nem azt fogják kérdezni az emberek egymástól: “Milyen autód van? Hol vetted a Gucci órád?” Hanem azt: “Milyen ember vagy? Hiszel Istenben? Tudsz szeretni?”

 

Fontos megemlíteni, hogy a bolygó mozgásokban egyértelműen látszik, hogy a fent sokat említett, nagyon domináns Uránusz-Plútó teremtő fényszög (kvadrát) nem szűnik meg 2012. decemberében. Hogy ez miért fontos? Mert azt mutatja, hogy a radikális tisztulási folyamat, amelyen a Föld jelenleg elindult nem ér véget a maják által jelzett időpontban, hanem még hosszú évekig folytatódik tovább. Azaz bármi is történjék 2012. decemberében, az átalakulások, a tisztító erejű átminősülések nem érnek véget. Mint ahogy az Élet sem.

 

Hogyan is gondolhatja bárki is, hogy a Teremtő elveszi szeretett gyermekétől, az Embertől a muskátlik kacéran pirosló virágait? Az eper, mámorító tavaszi illatát? A cseresznye, roppanó nyári zamatát? A paradicsom vörösen kibuggyanó levét? A lila akác, szerelemre hívó illatát? A hajnali madárfütty koncerteket? Az őszi erdő tarkaságát? A szerelem teremtő erejét? A tavaszi rét harsányan hivalkodó zöldjét, mely mind-mind az ÉLETRŐL szól!

 

Végezetül azt kérem, ne fogadjátok el kételkedés nélkül ezeket a sorokat sem! Mindenki gondolja végig magában intuíciója segítségével mit is gondol minderről?
A biztos választ a korszak-váltással kapcsolatban felgyülemlő tétova kérdésekre csak azok a Mesterek és Szellemi Vezetők tudják teljes egészében, akik jelenleg nem élnek fizikai testben ezen a földön. Én most a saját tudásom szerinti megközelítést osztottam meg veletek. Ne feledjétek az ősi tanítást:
“Aki földi testbe született nem lehet a végső tudás birtokában.”

 

Ezért bárki, bármit mond az elkövetkező években, csak a lelketek szavára hallgassatok! Ha rugalmasan megnyíltok a változások előtt, ha elmondjátok a Miatyánkot, ha hisztek Istenben, ha a Becsület, a Hűség, az Őszinteség, a Tisztaság, a Tisztesség, az Emberi Értékek és a Szeretet vezérli a tetteiteket, akkor semmi baj nem érhet benneteket se most, se 2012-ben, se később!

Szeretettel:
Veres Mónika
2010. május hava

 

2015 - A Jövő Legendáriuma - Ezoterikus és Üzleti Kalendárium

2015 - Szerelmetes Kalendárium

Szólj hozzá!