2,5 milliárd ember fog ez év végén Felemelkedni?

2,5 milliárd ember fog ez év végén Felemelkedni?

A három Földre hasadás forgatókönyve

( Georgi Stankov 2012. március 10-i válaszlevele – összefoglalás )

…El fogok térni az eredeti elképzelésemtől, melyet eddig előnyben részesítettem, mivel a 11.11.11. csillagkapu teljes körű megnyitása meghiúsult, így nem tudtunk felemelkedni abban az időpontban. Viszont ez a három-Föld-forgatókönyv már a végső ecsetvonásokat jelenti a jövőről alkotott belső képemen.

Tehát amint nyilvánvalóvá vált, hogy az emberiséget még hatalmas erők tartják vissza a tervezett ébredésétől, ezért a Végső Idők forgatókönyvében is természetesen néhány nagyobb kiigazítást kellett tenni, melyek figyelembe veszik a fennálló változás tényeit. Mégis a Mennyi Erők elhalasztották a végső döntést egészen február végéig, abban a reményben, hogy az emberiség fel fog lázadni az elnyomóik ellen és ez a világméretű forradalmuk el fogja söpörni a régi orioni világrendet. Ezen verzió megvalósulását várták még ez év első két hónapjában is, de az emberiség – különösen a sötét erők fellegvárának számító USA és lakossága – nem felelt meg ezen optimista várakozásnak, mivel valójában sokkal jobban elhallgatták őket, mint ahogy ez kezdetben remélhető volt.

Magam mindig egyetértettem az ilyen nehézségeket feltáró megállapításokkal, éppen ezért korábban sok kritikát is kaptam minden oldalról, de senki sem tagadhatja le a kialakult helyzet kőkemény realitását. – Ennyit hát a Mennyei Erők Végső Időkről szóló legutóbbi döntéséről, mely most február 26-án született, és kihirdetése egy nappal később a saját honlapomon történt meg. Ti mindannyian részt vettetek ezen a megbeszélésen és döntően hozzájárultatok a végleges döntés meghozatalához…

…A saját verzióm tehát, hogy miképpen fognak kibontakozni az események a következő hónapokban :

Nagyon hamar a katasztrófán átmenő B Föld határozottan le fog hasadni a Gaia és emberisége másik két részéről. Ez lehetséges, mivel a földi fényhányados értékszintjét ( az emberiségen belül a Fény által irányított részt/százalékot ) olyan magasabbra tudtuk emelni, amely meghaladja a korábban várt értékeket, ugyanakkor  segítettünk befejezni a 144-szeres kristály-rácsvonal megalkotását is, mely a tervezettnél hamarabb ( idén tavasszal ) készül el. Ez a fényhányados-szint ( a felemelkedésért a Földre inkarnált ) csillagmagok törpe kisebbsége munkájának az eredményeként születhetett meg, főleg a PAT ( Planetáris Felemelkedési Csoport ) révén, így ehhez a sikerhez földi népesség széles tömegei nemigen járultak hozzá. A fényhányados Gauss-féle valószínűségi eloszlásgörbéje ( haranggörbéje ) ezért nem olyan lapos és széles, azaz nem egyenletesen oszlik el az emberi népesség között, és ez lehetetlenné teszi, hogy tovább fenntartsák a két idővonal ( az A és B Földre hasadás ) régi forgatókönyvét.

Nagyszámú, (lelkileg ) alvó többség található a két szélsőség ( a sötétség és a Fény által irányított emberek ) között. A nagyon sötét kisebbség ( az emberiség jelenlegi vezetői ) a követőikkel együtt vannak az egyik oldalon ( 10-15% ), és nagyon csekély számú magasan fejlett lélek pedig a másikon ( 1% ). Azok az entitások tehát, akik az alvó többséghez tartoznak, sem nem különösen gonoszak, sem nem nagyon fejlettek és megvilágosodottak. Olyanok ők, mint egy óriási ballaszt vagy egy nagy tartályhajó, amelynek a menetirányát nem lehet könnyen módosítani.

A február 26-i döntés tehát tartalmazta első lépésben a katasztrófán átmenő B Föld határozott leválasztását – az emberiség legsötétebb entitásainak a kisebbségével együtt – a Földtől és népessége többi részétől. Ezen leválasztott emberek száma, megalapozott becslésem szerint, nem több, mint 15% (  az emberiség összlétszámához képest ) a saját lélek-érettség-modellem alapján számolva. Az új lehasadás-verziónak pedig az lesz az előnye, hogy nem lesz majd olyan katasztrofális következménye, így most már nem szükséges, hogy sok inkarnált emberi entitás ( idő előtt ) befejezze a jelenlegi megtestesülését és elhagyja a Földet a halál tapasztalatán keresztül. Ez nagyon jó hír mindannyiunk számára.

A katasztrófán átmenő B Föld úgy lesz leamputálva az emberiség testéről, mint egy elüszkösödött végtag, melybe beleértendők az illuminátusok meg minden más nem-földi entitás is az orioni-drakonida birodalomból, velük tartanak még a ( közöttünk élő ) klónok meg a megzavarodott fejletlen lelkek is, akik jelenleg mindenütt megtalálhatók a Végső Időkre készülő emberi népesség körében. Mikor ez a sötét, romlott rész el lesz távolítva az emberiség többi részétől, akkor a világ helyzete azonnal radikálisan javulni fog … ekkor nem lesz szükség portálokat létre hozni a katasztrófán átmenő B és az átmeneti A/B Föld között sem, mert a B Föld lehasadása egyértelmű és visszafordíthatatlan lesz.

És amikor ez a hasadás végbe megy, úgy gondolom, hogy a PAT minden tagja vagy legalábbis egy részük, miután felemelkedtek, vissza fognak térni a megtisztított A/B Földre és át fogják venni a vezetését, mihelyst a régi, uralkodó, sötét összeesküvők eltávoznak innen. Néhányan viszont magasabb dimenziókban maradhatnak, hogy onnan koordinálják az emberiség és a Gaia további evolúcióját. A katasztrófán átmenő B Föld lehasadása fogja nagy valószínűséggel előidézni a mágneses pólusváltást, mely miatt tehát a hasadás visszafordíthatatlan lesz.

Ez az oka annak is, hogy az Új Föld 144-szeres kristály-rácsvonala a tervezettnél korábban készült el az elmúlt 4 hónapban végzett együttes erőfeszítéseinknek köszönhetően és egyúttal engedélyezve lett, hogy az átmeneti A/B Föld kapcsolódjon ehhez az új kristályrács-rendszerhez és teljesen elkülönüljön a B Földtől, amely továbbra is a régi anunnaki mágneses rácshálóban fog maradni. Ugyanakkor az A/B Földnek ez a kapcsolata az új kristály-rácsvonallal megakadályozza néhány 4. dimenziós sötét entitást abban, hogy újra tönkre tegye és rabszolgaságba taszítsa az emberiséget, ahogy ezt Atlantisz bukása óta folyamatosan teszik, de éppúgy a korábbi korszakokban is.

Így ez a hasadás, mely akár még ebben a hónapban is bekövetkezhet, de mindenképpen idén tavasszal, a két idővonal teljes szétválását fogja eredményezni : a katasztrófán átmenő B föld leválását az átmeneti A/B Földről. Ez utóbbi „várandós lesz” – ha lehet így mondani – a felemelkedő A Földdel.

Ha elfogadjuk, hogy ez a hasadás még a nyári napforduló előtt megtörténik, akkor ebben az esetben még egy fél évünk lesz a kevert népességű, átmeneti A/B Földön, de itt már az új társadalom felépítésének hajtóerejét ( és szellemi irányítását ) a felemelkedett mesterek fogják biztosítani. Azonban az emberek döntő többsége fel fog ébredni ezen rövid időszak alatt is!

Viszont, kérem, vegyék figyelembe : nincs olyan, hogy kollektív ébredés, mert minden inkarnált entitásnak személyesen kell felébrednie, önnön lénye által! Ez egy óriási ( és elutasíthatatlan ) munka.

Továbbá az még nem ismert, hogy az A/B földi emberiségből végül is mennyien lesznek érdemesek arra, hogy a 2012. decemberi tömeges bolygó felemelkedésben részt vegyenek. Mégis úgy néz ki, hogy mintegy 15%-a lesz az aránya azoknak, akik a B Földön fognak maradni, míg kb. 10%-ban lesznek azok, akik a halál tapasztalatán keresztül hagyják el ezt a Földet még ebben az évben, mivel a lélekszerződésük véget ért. Marad tehát mintegy 75%, azaz kb. 5 milliárd ember, akik az átmeneti A/B Földön maradnak. Az viszont még nyitott kérdés, hogy ebből mennyien fognak részt venni 2012. decemberében a tömeges bolygói felemelkedésben.

Ha pedig az emberi népességet most két részre osztjuk, akkor úgy néz ki, hogy 2,5 milliárd ember fog ez év végén felemelkedni. – Egyébként ez az érték ( mint célkitűzés ) már a kezdetektől fogva a szemem előtt lebegett, mivel eddig is mindig arról beszéltem, hogy 2-3 milliárd emberi lény fog eljutni arra a szintre, hogy részt tudjon venni a végső tömeges felemelkedésben, tehát ebben az összefüggésben ez az arány semmit sem változott az emberiség felemelkedő része számára.

Az előnye viszont, sőt, ha szabad így mondani, lenyűgöző volta ennek a három-Föld-forgatókönyvnek az, hogy most már az emberek tömegei menekülhetnek meg az orioni-drakonida birodalom sötét uralma alól, mivel nem kell tovább a katasztrófán átmenő B Földön élniük. Itt ugyanis már kezdetektől fogva terrorisztikus uralmat fognak bevezetni, durva fizikai erőszakot alkalmazva rögtön a lehasadás után, és az is tény, hogy ott már nem lesz egyetlen megvilágosodott lélek sem, aki Fény sugározzon ebbe a pokoli szintre süllyedt bolygóra.

Az új A/B bolygó viszont a jelenlegi Földnek egy sokkal jobb 3D-s változata lesz, jóllehet a legtöbb ember ott még hordozni fog magában bizony mennyiségű sötétséget, melyet nem tudott elengedni jelenlegi Végső Időkben. Bár ez a sötétség emberi eredetű lesz és nem negatív földönkívüli, mint ami most még általános. Az átmeneti A/B Földet nem lehet közvetlenül a 4. dimenzióból leigázni sem, mely hatásnak a Földünk Atlantisz bukása óta szintén ki van téve.

Lehetséges azonban, hogy a 4. dimenzió sötét erői még zavarokat okozhatnak az A/B Földön telepatikus szinten, de az alakváltó hüllők és számos klónjuk, akik még most vezető pozícióban vannak, többé már nem fognak uralkodni az emberi társadalom felett. Továbbá az A/B Föld kapcsolata a felemelkedő A Földdel annyira intenzív lesz, hogy nem kizárt, lesznek olyan személyek, akik fel fognak tudni emelkedni a számos helyen létesített csillagkapukon keresztül, melyek a két Föld között létesülnek 2012. decembere után.

Azonban a legfontosabb hír számunkra az, hogy nagyon rövid időn belül ez az abszolút sötét rész le lesz amputálva az emberiség testéről és így már soha többé nem fognak uralkodni felettünk. És éppen ez az, amit a két idővonalra szakadás régi forgatókönyve még nem tartalmazott. Ebben az összefüggésben tehát minél inkább elemzem ezt az új három-Föld-forgatókönyvet, személy szerint annál inkább megkedvelem, mivel akárhogy is nézem, csak az előnyeit látom. Végül is nem érdemes szemrehányás tenni a Mennynek, ha néhány inkarnált lélek nem töltötte be az eredeti lélekszerződése szerinti feladatát… ( Megj : azaz nem tragédia, ha az A/B Földön maradt emberiségnek nem az egésze emelkedik fel azonnal 2012. végén az A Földre. )

 

http://spiritufo.ditro.hu/kozmosz-letagadott-valtozasairol/22-2011-2012-2013-alapvet-valtozasairol/125-a-harom-foeldre-hasadas-forgatokoenyve

 

2015 - A Jövő Legendáriuma - Ezoterikus és Üzleti Kalendárium

2015 - Szerelmetes Kalendárium

Szólj hozzá!