Nagy Kriszta

Beköszöntő: Nagy Kriszta

Asztrológus- asztrozófus

 

Üdvözlet minden kedves „útonlévőnek”!

Pár szóban magamról, hivatásomról. Gyakorló asztrológus és asztrozófus vagyok, kinek életfeladata az embertársai segítése.10 éve, annak hogy „megfertőzött” az asztrológia. A tradicionális vonalat követve indultam tanulmányaim során. Baktay Ervin, Janák Lajos és Rákos Péter asztrológusok voltak rám nagy hatással. Éreztem azonban, hogy valami hiányzik az asztrológiai tanulmányokból, pont a lényeg, az esszencia maguk a csillagok üzenetei, csillagképek történetei!

Ezt követően találkoztam az Asztrozófia és Paksi Zoltán nevével, aki szakavatott és hazánkban egyedülálló képviselője ennek a több ezer éves tudománynak. Segítségével megtaláltam, amit mindig is kerestem, melynek lényege a “hazavezető út “, a fény megtalálása, a csillagfejtés. Talán mondanom sem kell, hogy mi magyarok is érintve vagyunk e témában. A népmesei tanítások, népi bölcsességek, teremtésmítoszaink az analogikusan gondolkodók számára nagy igazságokat hordoznak. A magyar királyokról pedig egyesesen azt tartotta a krónika, hogy” ismerik csillagok járását”, Mátyásig bezárólag ez így is volt!

Astrosophia=Csillagbölcselet. Az Asztroszkóp segítségével, születésünk időpontjának bepontosítsa és a képlet felrajzolás után pontos képet kapunk az égi helyzetről, ami a születésünk pillanatában a csillagos égen látható volt (a zodiákusi jeleken túlmenően)! Így természetesen a sorsfeladatainkról, a Felettes Én-től jövő szellemi motivációkról is több információ gyűlik össze egy adott életterületet, tengelyt, bolygót vizsgálván. Nem beszélve arról, hogy a jelen életút irányáról lehetőségeiről, az elvégzendő feladatokról is mélyebb összetettebb üzeneteket kapunk. Csak olvasni kell a csillagokban elrejtett mitológiai történetek analógia jelkép rendszerében és így a csillagos ég nyitott könyvvé, válik az okfejtőn gondolkozó ember számára, igazi hiteles üzeneteket hordozva. Ezt nevezzük valójában csillagfejtésnek!

„AMINT  FENT ÚGY LENT…..“

 

Útravalóul egyik versem álljon itt szeretettel mindenkinek:

Polaritás

 

Polaritás –dualitás mindegy melyik szót használom a kettő EGY!

A kint-t a bent hívja életre, a mélység a magasságot keresi.

A csillagfénye napfénybe hullik, s a rossz megszépül a jó fényében.

A létezés célja az egység, mely örök és állandó.

Párja a változás kivel a harmónia folyóként áramló.

A teremtés ereje benned van, hívó szavára szárba szökken minden!

Boldog öröm csókolózik a rácsodálkozással, eléd fut a megadás szelíden

Ez az Egység, melybe a két-ség rohan, mint űzött vad

Itt lel nyugalmat, itt hol a SZERETET árad.

 

 

Nagy Kriszta:

06-20-376-4663

e-mail: nagykrisztina13@t-online.hu

 

 

Asztrológiai -Asztrozófiai jelmagyarázat, néhány  fontos fogalom:

 

 

Csillagképek: Szellemi vezérlő elvek motivációk, vállalások elrejtve ősi teremtésmítoszokban, mitológiai történetekben, mondákban, a Felettes Én üzenetei

Zodiákusi vagy Állatövi jelek:

.Krisztus  születése előtt a IV.században Babilóniában egy 360 fok-os ellipszis alakú kört, vagyis a Nap éves égi útját jelképező ekliptikát, a  könnyebb számítások érdekében felosztották egyenlő 12 db 30 fok-os szeletre és a elnevezték a  csillagképekről. A Zodiákusi  jeleket az asztrológia  alkalmazza ,  pl. karakter  lelkiség elemzésre, azonban a Zodiákusi vagy állatövi jelek nem teljesen  azonosan jelentés tartalmukat  és kiterjedésüket  méretüket tekintve a csillagképekkel! Fontos tudni, hogy a nap kétszer 7, azaz 14 csillagképet érint égi útja során és nem 12-őt!

Bolygók:

Önálló fénnyel nem rendelkező égitestek melyek fényüket a csillagoktól kapják. Ősi elvek, hatások, princípiumok, lehetőségek és képességek események jelölői lehetnek.

Fényszögek:

A bolygók egymással való viszonyát, kapcsolatát, lehetőségeit mutatják meg.

Retrográd bolygó:

Kozmikus irányba, azaz precessziós irányba (visszafelé) a földről nézve (a tavaszpont felé) hátráló mozgást végző bolygó, mely nagy lehetőségeket vagy kihívásokat (ki milyen szinten tart az önismeret belső útján) vagy akadályokat, nehézségeket, ismétlődő élethelyzeteket rejt magában

Direkt irányban mozgó bolygó:

Akadálytalanul direkt módon halad a pályáján a bolygó innen a földről nézve

Precesszió napfordulati pontok:

A nap az éves vándorútján a Kostól a Halak csillagképig vándorol, míg a világévet jelölő fordulati pontjai, (pl. márc.21, június 21, szept.23, dec.21) ezzel ellentétesen haladnak.

Tavaszpont, napéjegynlőségek:

Egy teljes kört  25920 év alatt tesz meg a tavaszpont , mely  a tavaszi napéjegyenlőség pontja. A Tavaszi és az Őszi napéjegyenlőségkor márc.21 és szept.23- án egyenlő  a nappal és az  éjszaka hossza. A mindenkori tavaszpont csillagképi állása azt a világkorszakot jelöli ki, amelyben élünk ami 2012 március 21 -én  még  egészen pontosan  a Halak csillagképben van .Tehát még  a Halak és nem a Vízöntő világkorszakot éljük csillagászati, asztrozófiai szempontok alapján

Ekliptika:

A napéves égi útját jelképező a valóságban nem létező 360 fok-os ellipszis alakú pálya. A Föld Nap körüli keringésének a pályája. A Nap= cselekvő én, vagyis a „cselekvés a sors” útját „jelképezi az ekliptika

Equator:

Égi egyenlítő, égi út, mely mentén is találkozunk jelentés tartalmukat tekintve nagyon fontos csillagképekkel, tehát égi igazságokkal, üzenetekkel. Ezeket a csillagképeket  equatorális csillagképeknek is nevezzük.

Zenit:

Tetőpont, az égboltnak az a pontja, ami pontosan a fejünk felett van.

Bolygók jelentés tartalma, kulcsszavak:

Nap:

Cselekvő én, rálátás

Hold:

Lélek, érzelem

Merkúr:

Kommunikáció, értelem,

Vénusz:

Harmónia, egyensúly

Mars:

Akaraterő, irányítás

Jupiter:

Szeretet bölcsessége

Szaturnusz:

Rendelt idő bölcsessége, határok,

Uránusz:

Bevillanó magas tudás, tiszta értelem

Neptunusz:

Minden Egy tudása

Plútó :

Lélek mélye, átváltozás

 

Ekliptikai Csillagképek jelentése, kulcsszavak:

Kos-Aries:

Az új kezdetért meghozott múltat lezáró áldozat, a kezdetek energiája.

Bika- Taurus:

Termékenység, az anyag, a matéria feletti uralom

Ikrek -Gemini:

Polaritás, a kettőségeken való felülemelkedés

Orion vagy Nimród:

Beavatás=önlegyőzés, elengedés=önismereti út kezdete

Rák-Cancer:

Eredet, múlt, titokkutatás, anyai szeretet szentháromsága=megnyíló- befogadó-elengedő szeretet

Oroszlán-Leo:

Rálátás, apai feltételek nélküli szeretet-elfogadás, uralom az indulatok felett

Szűz-Virgó:

Aratás= rend térben-időben- áldozathozatal, „legyen meg a Te akaratod” ,Angyal kilépés

Mérleg-Libra:

Én-Te=harmónia, égi igazság mérlege, az égi igazság , a szeretet a mérték

Skorpió­- Scorpius:

Mágus,  titokkutatás,az ego halála, metamorfózis, halál-újjászületés

Kígyótartó-Ophiucus:

Beavatás-„pokolrajárás”- kézbentartott belső energiák- gyógyulás-gyógyítás- regenerálódás

Nyilas-Sagittarius:

Magas tudás, sámán , révülés, táltos , „cél a szeretet”, magasabb világok, sugallatok

Bak –Capricornus:

Minden- ség tudása, lépésről-lépésre haladás, rendelt idő felemelkedés, sorsfeladatok

Vízöntő-Aquarius:

Tisztulás-tisztítás másokért is, tiszta értelem és érzelem, magas tudás, aha-élmények, bevillanó ötletek, zsenialitás, szabadság, Angyal

Halak-Pisces:

Jézusi-Megváltói szeretetet, megváltódás igény, számvetés, összegzés, emelkedés, önként hozott utolsó áldozat

Tejút:

Égig érő fa, Égi haza, Istenek útja , Nirvána, Hadak útja , Szalmahullajtó út, lelkek otthona..

Equatorális csillagképek jelentése kulcsszavakban:

Cetus:

Test- lélek- szellem hármassága, elvonulás, meditáció

Eridanus:

Belső világunk az önismereti út a Lent világának titkaihoz vezet el.

Monoceros (Egyszarvú):

Belső érzékelés, egységben látás, harmadik szem

Hydra:

Belső ösztönvilágunk útja  a Fent világába vezet ,a múlt tudatosításán keresztül

Sextans:

Tájékozódás igény a belső világunkban

Crater –Grál (Serleg):

Az örök élet itala(Jézus vérét fogta fel a Grál), a szeretet tudása

Corvus (Holló):

Hírvivőség , közvetítés  , korszak lezárás, túlpartra való átsegítés

Aquila (Sas):

Szárnyalás, révülés, kiemelkedés a karma körforgásából, hazatalálás

Delphinus:

Lélekvezető, gyógyítás, megtisztulás, újjászületés

Equuleus (Kiscsikó):

Akiből a táltos paripa a Pegasus lesz, megtisztult újjászületett lélek szimbóluma.

 

2015 - A Jövő Legendáriuma - Ezoterikus és Üzleti Kalendárium

2015 - Szerelmetes Kalendárium

Kapcsolódó bejegyzések

Címkék

Oszd meg ezt!

Szólj hozzá!